Hľadaný výraz "za�� �� ��" v Lekárskom slovníku

Nájdených 159 výsledkov (2 strán)

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

 • adenohypofýza

  - predný lalok podmozgovej žľazy

 • agenéza

  - vrodené nevyvinutie orgánu

 • akinéza

  - nepohyblivosť

 • akrocyanóza

  - modravé sfarbenie nosa, uší, pier, prstov

 • alkoholýza

  - štiepenie chemickej väzby pôsobením alkoholu

 • amauróza

  - slepota

 • amébiáza

  - ochorenie vyvolané amébami

 • aminotransferáza

  - pečeňový enzým

 • amniocentéza

  - punkcia dutiny maternice cez brušnú stenu a získanie vzorky plodovej vody.

 • amyloidóza

  - rozklad škrobu

 • anafáza

  - fáza mitózy alebo meiózy, v ktorej chromozómy putujú v rovníkovej oblasti bunky k opačným pólom.

 • Anamnéza

  - podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.
  - údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou

 • anhidróza

  - nedostatočná tvorba potu

 • ankylóza

  - stuhnutie kĺbov

 • Atelektáza

  - rozdutie pľúcnych mechúrikov a potrhanie priehradiek medzi nimi

 • ateromatóza

  - ukladanie tukov a podobných látok v spojivovom tkanive, spojené s rozpadom tkanivových elementov a s tvorbou kašovitej látky

 • Ateroskleróza

  - zhrubnutie a strata elasticity artérií, spôsobená ukladaním cholesterolu do ich stien

 • autolýza

  - rozklad tkanív vyvolaný vlastnými enzýmami, predovšetkým z tráviacich štiav

 • azbestóza

  - zaprášenie pľúc vláknami azbestu s následným rozkladom pľúcneho tkaniva

 • báza

  - východisko, podklad, základ, základňa, východiskový bod; chemická zásada; zásadité heterocyklické zlúčeniny nukleových kyselín; v matematike maximálny počet lineárnych nezávislých vektorov; hlavná zložka liekov

 • celulóza

  - karbohydrát (polysacharid) tvoriaci základnú stavebnú hmotu rastlín, najmä stenu rastlinnej bunky.

 • cheilóza

  - tvorba drobných prasklín v kútikoch úst pri nedostatku vitamínu B2

 • chemomorfóza

  - zmeny rastu živočíchov a rastlín pôsobením vonkajších alebo vnútorných chemických vplyvov

 • chemosyntéza

  - chemická látková premena v rastlinných organizmoch

 • cholecystolitiáza

  - žlčové kamene v žlčníku

 • choledocholitiáza

  - žlčové kamene v žlčovode

 • cholelitiáza

  - žlčové kamene v žlčových cestách

 • cholestáza

  - porucha odtoku žlče zo žlčníka do čreva

 • cholínesteráza

  - hydrolytický enzým rozkladajúci acetylcholín

 • chondróza diskov

  - Zmena mäkkých väzivových častí platničiek medzi 4. a 5. driekovým stavcom a 5. driekovým a 1 krížovým stavcom na chrupavčitú - teda na tuhšie tkanivo prípadne skostnatenie. Takého platničky sú nepoddajné, zle sa prispôsobujú pohybom stavcov a často tlačia na vystupujúce nervy medzi stavcami z bokov a spôsobujú bolesti a tuhnutie svalov.

 • cirhóza

  - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom

 • Cystická fibróza

  - mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

 • cystolitiáza

  - kamene v močovom mechúre

 • diuréza

  - vylučovanie moča

 • divertikulóza

  - mnohopočetné divertikuly (výchlipky orgánu)

 • dysgenéza

  - porušený, chorobný vývoj

 • dyskinéza

  - porucha normálnych pohybov

 • ekchymóza

  - bodkovité krvácanie na slizniciach, krvná podliatina

 • elektroanalýza

  - chemická analýza využívajúca elektrochemické reakcie a vlastnosti roztoku

 • elektroforéza

  - pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické oddeľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli

 • eméza

  - dávenie, zvracanie

 • endometrióza

  - chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice (u žien)

 • endonukleáza

  - enzým, ktorý štiepi väzby medzi reťazcami DNA alebo RNA.

 • enuréza

  - pomočovanie

 • erytropoéza

  - krvotvorba

 • etiopatogenéza

  - náuka o príčinách vzniku chorôb a ich patologických prejavoch

 • exostóza

  - kostný výrastok na povrchu kosti, ktorý vzniká po úraze alebo zápale

 • exsikóza

  - vysychanie, ochudobnenie organizmu o vodu

 • fenofáza viniča

  - gréc. –periodický jav v ročnom vegetačnom cykle viniča, ktorého priebeh je závislý od klimatických činiteľov

 • fibrinolýza

  - rozpúšťanie fibrínu

 • fimóza

  - zúženie otvoru predkožky, nemožnosť pretiahnuť predkožku cez žaluď

 • flebotrombóza

  - žilová trombóza

 • fotokatalýza

  - urýchlenie niektorých chemických reakcií pôsobením žiarenia

 • fotosyntéza

  - biochemický proces premeny anorganickej látky v rastlinách na organickú pôsobením svetelnej energie
  - biochemický dej, ktorým rastlina premieňa oxid uhličitý a vodu na cukry. Slovo fotosyntéza v preklade znamená “zlučovanie svetlom” a rastliny skutočne využívajú na túto premenu svetelnú energiu.

 • fylogenéza

  - evolúcia; historický vývoj druhov

 • galaktóza

  - sacharid vznikajúci rozpadom mliečneho cukru

 • gáza

  - riedka jemná bavlnená tkanina používaná ako obväzový materiál

 • geofáza

  - úsek dlhodobých geochemických vrstiev s rovnakými alebo podobnými skupinami nerastov

 • gestóza

  - chorobné prejavy sprevádzajúce tehotenstvo

 • glukóza

  - hroznový cukor

 • halitóza

  - zápach z úst

 • halogenéza

  - chemický proces typický pre slané jazerá

 • halucinóza

  - stav blúznenia s prevahou halucinácií

 • helmintóza

  - ochorenie, ktoré zapríčiňujú cudzopasné červy

 • hemateméza

  - zvracanie krvi

 • hematopoéza

  - krvotvorba

 • hemiparéza

  - čiastočné ochrnutie polovice tela

 • hemoblastóza

  - zhubné nádorové bujnenie v krvnom tkanive

 • hemochromatóza

  - ukladanie zlúčenín železa v orgánoch tela

 • hemodialýza

  - odstraňovanie splodín metabolizmu z krvi cez polopriepustnú membránu

 • hemolýza

  - rozpad červených krviniek

 • hemoptýza

  - vykašliavanie krvi

 • heterolýza

  - heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu

 • homeostáza

  - fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu

 • homolýza

  - homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály

 • hyperkeratóza

  - ložiská stvrdnutej suchej kože

 • hypertrichóza

  - nadmerné ochlpenie

 • hypertyreóza

  - zvýšená činnosť štítnej žľazy

 • hypervitaminóza

  - chorobný stav vyvolaný nadbytkom vitamínov

 • hypokinéza

  - zníženie pohyblivosti, znížená hybnosť

 • hypotyreóza

  - znížená funkcia štítnej žľazy

 • ichtyóza

  - vrodená porucha rohovatenia kože, koža je suchá, drsná, šupinatá

 • imunologická homeostáza

  - typický stav zdravého dospelého jedinca, ktorý má určité antigény a schopnosť tvorby protilátok voči antigénom, no proti vlastným antigénom protilátky nevytvára.

 • interfáza

  - fáza bunkového cyklu medzi dvoma bunkovými deleniami.

 • kalcinóza

  - abnormálne, zvýšené ukladanie solí vápnika do tkanív

 • kandidóza

  - plesňové ochorenie vyvolané kvasinkou Candida albicans

 • karcinogenéza

  - vznik a vývoj rakoviny

 • karcinomatóza

  - rozsev nádoru

 • katalýza

  - urýchlenie chemickej reakcie katalyzátorom

 • kb (kilobáza)

  - 1000 báz DNA alebo RNA.

 • kinetóza

  - príznaky nevoľnosti pri cestovaní rôznymi dopravnými prostriedkami

 • kvadruparéza

  - úplné ochrnutie všetkých končatín

 • kyfoskolióza

  - vykrivenie chrbtice dozadu a na stranu

 • kyfóza

  - oblúkovité vykrivenie chrbtice dozadu

 • listerióza

  - ochorenie, ktorého pôvodcom je gramnegatívna palička Listeria monocytogenes

 • litiáza

  - tvorba kameňov, obzvlášť v žlčových a močových cestách

 • litogenéza

  - vznik, tvorba kameňov v organizme

 • lyonovej hypotéza (lyonizácia)

  - inaktivácia chromozómu X.

 • lýza

  - rozklad, rozloženie, prasknutie bunky deštrukciou bunkovej membrány

 • makroanalýza

  - chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1 g

 • meióza

  - osobitný druh nepriameho delenia buniek, pri ktorom z rodičovských buniek vznikajú štyri dcérske bunky obsahujúce polovičný počet chromozómov. Z dcérskych buniek sa stávajú pohlavné bunky, čiže vajíčka alebo spermie.
  - je to osobitný typ bunkového delenia. Prebieha v zárodočných bunkách, ktoré sú diploidné, a vedie ku vzniku haploidných gamét. Existuje prvé a druhé meiotické delenie. Redukcia počtu chromozómov nastáva v prvom meiotickom delení.

 • metafáza

  - štádium mitózy alebomeiózy, v ktorom sú chromozómy maximálne kondenzované a usporiadané v stredovej rovine bunky a napojené na vlákna deliaceho vretienka. V tejto fáze sa dajú chromozómy najľahšie sledovať.

 • metamorfóza

  - dej, ktorým organizmus počas životného cyklu významne mení tvar tela, napríklad, keď sa húsenica zakuklí a mení na motýľa, alebo keď sa žubrienka mení na žabu.

 • metastáza

  - chorobný proces šírenia nádorov alebo hnisavého ložiska prenesením nákazy na iné miesto v organizme

 • mióza

  - zúženie zreničiek

 • mitóza

  - druh nepriameho delenia buniek, pri ktorom sa rodičovská bunka delí na dve rovnaké dcérske bunky. V užšom poňatí sa pod mitózou rozumie iba delenie jadra, nie celej bunky.
  - delenie somatických buniek, ktorého výsledkom sú dve bunky s rovnakým chromozómovýcm komplementom.

 • mydriáza

  - rozšírenie zreničiek

 • mykóza

  - infekčné ochorenie spôsobené plesňami

 • nefróza

  - difúzne ochorenie obličiek, ktoré nemá ani zápalový, ani cievny pôvod

 • nekróza

  - ložiskové odumretie tkaniva v živom organizme

 • neurohypofýza

  - zadný lalok podmozgovej žľazy

 • Neuróza

  - starší názov pre súbor príznakov z ktorých najtypickejšie je prežívanie dlhodobo zvýšenej hladiny úzkosti a telesného napätia.

 • ortostáza

  - vzpriamené držanie tela

 • osteoartróza

  - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

 • osteochondróza

  - ochorenie vyskytujúce sa v detskom veku, charakterizované aseptickou nekrózou kosti a následnou osifikáciou

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oxh, mm, hdp, sla, upu, cry, uvy, vd, tar, afcofel, ����rka, drb, ajd, ppj, dts
Slovník skratiek: nl, psã ã, ctr, ko, ara, laš, hog, zlr, oå o, tluä, tnd, kpp, n, sil����, mzi