Hľadaný výraz "x" v Lekárskom slovníku

Nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • X-chromosoma

  - X-chromozóm, heterochromozóm, ženský pohlavný chromozóm

 • X-viazaný

  - gén lokalizovaný na chromozóme X, resp. znak podmienený týmto génom.

 • X00

  - Skratka diagnózy - poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe

 • X01

  - Skratka diagnózy - poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby

 • X02

  - Skratka diagnózy - poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe

 • X03

  - Skratka diagnózy - poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby

 • X04

  - Skratka diagnózy - poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu

 • X05

  - Skratka diagnózy - poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia

 • X06

  - Skratka diagnózy - poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat

 • X08

  - Skratka diagnózy - poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi

 • X09

  - Skratka diagnózy - poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi

 • X10

  - Skratka diagnózy - poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie

 • X11

  - Skratka diagnózy - obarenie horúcou vodovodnou vodou

 • X12

  - Skratka diagnózy - obarenie inými horúcimi tekutinami

 • X13

  - Skratka diagnózy - obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi

 • X14

  - Skratka diagnózy - popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi

 • X15

  - Skratka diagnózy - popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnosti

 • X16

  - Skratka diagnózy - popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúrami

 • X17

  - Skratka diagnózy - popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi

 • X18

  - Skratka diagnózy - popálenie inými horúcimi kovmi

 • X19

  - Skratka diagnózy - poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami

 • X20

  - Skratka diagnózy - kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami

 • X21

  - Skratka diagnózy - kontakt s jedovatými pavúkmi

 • X22

  - Skratka diagnózy - kontakt so škorpiónmi

 • X23

  - Skratka diagnózy - kontakt so sršňami, osami a včelami

 • X24

  - Skratka diagnózy - kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami

 • X25

  - Skratka diagnózy - kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami

 • X26

  - Skratka diagnózy - kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami

 • X27

  - Skratka diagnózy - kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami

 • X28

  - Skratka diagnózy - kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami

 • X29

  - Skratka diagnózy - kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami

 • X30

  - Skratka diagnózy - poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou

 • X31

  - Skratka diagnózy - poškodenie nadmerným prirodzeným chladom

 • X32

  - Skratka diagnózy - popálenie slnečným svetlom

 • X33

  - Skratka diagnózy - obeť blesku

 • X34

  - Skratka diagnózy - obeť zemetrasenia

 • X35

  - Skratka diagnózy - obeť výbuchu sopky

 • X36

  - Skratka diagnózy - obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme

 • X37

  - Skratka diagnózy - obeť ničivej víchrice

 • X38

  - Skratka diagnózy - obeť záplavy

 • X39

  - Skratka diagnózy - poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody

 • X40

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

 • X41

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde

 • X42

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedené inde

 • X43

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém

 • X44

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • X45

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie alkoholom

 • X46

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi

 • X47

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi

 • X48

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi

 • X49

  - Skratka diagnózy - náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami

 • X50

  - Skratka diagnózy - preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby

 • X51

  - Skratka diagnózy - cestovanie a pohyb

 • X52

  - Skratka diagnózy - dlhší pobyt v beztiažovom prostredí

 • X53

  - Skratka diagnózy - nedostatok potravy

 • X54

  - Skratka diagnózy - nedostatok vody

 • X57

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčený nedostatok

 • X58

  - Skratka diagnózy - poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi

 • X59

  - Skratka diagnózy - poškodenie bližšie neurčeným vplyvom

 • X60

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

 • X61

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde

 • X62

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedené inde

 • X63

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém

 • X64

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • X65

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholom

 • X66

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi

 • X67

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi

 • X68

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi

 • X69

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami

 • X70

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením

 • X71

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie utopením a topením

 • X72

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane

 • X73

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

 • X74

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

 • X75

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou

 • X76

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi

 • X77

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

 • X78

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom

 • X79

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie tupým predmetom

 • X80

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie skokom z výšky

 • X81

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet

 • X82

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom

 • X83

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami

 • X84

  - Skratka diagnózy - úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

 • X85

  - Skratka diagnózy - napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • X86

  - Skratka diagnózy - napadnutie žieravinami

 • X87

  - Skratka diagnózy - napadnutie pesticídmi

 • X88

  - Skratka diagnózy - napadnutie plynmi a výparmi

 • X89

  - Skratka diagnózy - napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami

 • X90

  - Skratka diagnózy - naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami

 • X91

  - Skratka diagnózy - napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením

 • X92

  - Skratka diagnózy - napadnutie utopením a topením

 • X93

  - Skratka diagnózy - napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane

 • X94

  - Skratka diagnózy - napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

 • X95

  - Skratka diagnózy - napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

 • X96

  - Skratka diagnózy - napadnutie výbušnými látkami

 • X97

  - Skratka diagnózy - napadnutie dymom, požiarom a plameňmi

 • X98

  - Skratka diagnózy - napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

 • X99

  - Skratka diagnózy - napadnutie ostrým predmetom

 • xantelazma

  - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži

 • xanthelasma

  - xantelazma, žltkasté papuly veľkosti šošovice vyskytujúce sa na koži, vznikajú nadmerným ukladaním tukových látok

 • xanthinum

  - xantín, katabolický produkt adenozínu

 • xanthinuria

  - xantinúria, zvýšené vylučovanie xantínu močom

 • xanthochromaticus

  - xantochromatický, sfarbený do žlta

 • xanthodermia

  - xantodermia, žltavé sfarbenie najmä kože na dlaniach a chodidlách pri nadbytku karoténu v potrave

 • xanthofibroma

  - xantofibróm, fibróm s prímesou xantómových buniek

 • xanthogranuloma

  - gigantocellulare - xantogranulóm, obrovskobunkový nádorový útvar kože, obyčajne v susedstve šľachových pošiev, histiocytóm

 • xanthogranulomatosis

  - xantogranulomatóza, Handov-Schüllerov-Christianov syndróm, choroba, pre ktorú je charakteristická proliferácia histiocytov s tvorbou xantogranulómov

 • xanthoma

  - xantóm, papulózny nádorový útvar na koži, žltej, oranžovej alebo hnedej farby

 • xanthop(s)ia

  - xantop(s)ia, porucha zraku, žlté videnia (napr. pri predávkovaní digitálisom)

 • xanthosarcoma

  - xantosarkóm, zhubný nádor spojiva s prímesou xantómových buniek

 • xanthosis

  - xantóza, reverzibilné žlté sfarbenie kože a slizníc z ukladania karoténových pigmentov

 • xantoma

  - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži

 • xantomatóza

  - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži

 • xenobioticus

  - xenobiotický, (látky) telu cudzie, majúce na organizmus často škodlivý účinok

 • xenogenes

  - xenogenny, cudzieho pôvodu

 • xenophobia

  - xenofóbia, neúmerný strach z cudzích, neznámych ľudí

 • xenotransplantát

  - štep od darcu, ktorý partí k inému druhu ako príjemca.

 • xenotransplantatio

  - xenotransplantácia, transplantácia s prenesením transplantátu jedinca iného druhu alebo s použitím umelého transplantátu

 • xerasia

  - xerázia, suchý, atrofický zápal sliznice nosa

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: keä, finan, nre, , nau, lpz, carpe, grd, vdu, tch, ovb, pqn, spj, cm, ddt