Hľadaný výraz "ve" v Lekárskom slovníku

Nájdených 190 výsledkov (2 strán)

 • vecordia

  - šialenstvo

 • vectio

  - "vozenie, jazdenie

 • vector

  - "vektor, smerová veľkosť

 • vectorcardiographia

  - vektorkardiografia, zaznamenávanie veľkosti a smeru srdcových vektorov (elektrických os) počas srdcovej činnosti

 • vegetabilis

  - rastlinný, vyživujúci, oživujúci

 • vegetarismus

  - druh výživy najmä rastlinného pôvodu

 • vegetatio

  - vegetácia, rastlinstvo, rast rastlín, bujnenie, výrastok

 • vegetativus

  - "vegetatívny, vzrastový, týkajúci sa životných funkcií bez závislosti od našej vôle

 • vegetosis

  - vegetóza, vegetatívne prejavy neurózy, vegetatívna dystónia

 • vehiculum

  - "vozidlo

 • vektor

  - pri klonovaní sa tak označuje plazmid alebo bakteriofág, ktorý sa použil ako nosič klonovaného segmentu DNA.

 • velamentosus

  - "plachtovitý, obalový

 • velamentum

  - "plachta, obal

 • vellus

  - vlna

 • velocitas

  - rýchlosť

 • velopharyngealis

  - velofaryngeálny, týkajúci sa mäkkého podnebia a hltana

 • velopharyngorrhaphia

  - velofaryngorafia, chirurgické zošitie mäkkého podnebia a hltana

 • veloschisis

  - veloschíza, rázštep mäkkého podnebia

 • velox

  - rýchly, rýchlo pôsobiaci

 • velum

  - plachta, plachtička, opona, plachtová riasa, prepážka

 • vena

  - žila
  - cieva privádzajúca krv do srdca, čiže žila.

 • venaepunctio

  - venepunkcia, nabodnutie žily, otvorenie žily

 • venaesectio

  - venesekcia, preparácia žily, získanie prístupu k žile

 • venalis

  - žilový

 • venectasia

  - venektázia, rozšírenie žily

 • venectomia

  - venektómia, chirugické odstránenie žily

 • venenatio

  - otrava

 • venenonecatus

  - otrávený jedovatými látkami

 • venenosus

  - jedovatý

 • venenum

  - jed

 • venepunkcia

  - odborné nabodnutie žily

 • vener(e)ophobia

  - vener(e)ofóbia, chorobný strach pohlavnej choroby

 • venereus

  - venerický, pohlavný

 • venericus

  - venerický, pohlavný

 • venerologia

  - venerológia, náuka o pohlavných chorobách

 • venia

  - súhlas, povolenie

 • venificium

  - otrávenie

 • venoclysis

  - venoklýza, kontinuálne podávanie roztokov do žily, infúzia

 • venodilatans

  - venodilatačný, spôsobujúci rozšírenie žíl

 • venofarmakum

  - liek ovplyvňujúci žily

 • venografia

  - diagnostické znázornenie žilového systému

 • venogramma

  - "venogram, rtg snímok žíl

 • venographia

  - venografia, röntgenové zobrazenie žíl po podaní kontrastnej látky

 • venolithos

  - venolit, žilový kameň

 • venooklúzia

  - uzavretie žily

 • venopathia

  - venopatia, ochorenia žíl

 • venopharmacon

  - liek stabilizujúci stenu periférnych žíl (venotoniká)

 • venosclerosis

  - venoskleróza, väzivové stvrdnutie, zhrubnutie žilovej steny

 • venospazmus

  - kŕč zasahujúci žilu

 • venostasis

  - venostáza, nahromadenie a zastavenie krvi v žilách

 • venostáza

  - chorobné hromadenie krvi v žilách

 • venosus

  - venózny, žilový, žilnatý

 • venovenoanastomosis

  - venovenoanastomóza, chirurgické napojenie, spojenie dvoch žíl

 • venózny

  - žilový

 • venter

  - brucho

 • ventilatio

  - "ventilácia, výmena vzduchu medzi vonkajším prostredím a alveolárnym vzduchom v pľúcach

 • ventosus

  - ventózny, vetrový, plynatý

 • ventralis

  - ventrálny, brušný, na brušnej strane, smerom k bruchu

 • ventricularis

  - ventrikulárny, žalúdočný, komorový

 • ventriculitis

  - ventrikulitída, zápal (ependýmu) mozgovej komory

 • ventriculoauriculostomia

  - ventrikuloaurikulostómia, drenáž postrannej mozgovej komory pri obstrukčnom hydrocefale katétrom do (pred)siene pravého srdca

 • ventriculocisternostomia

  - ventrikulocisternostómia, spojenie zadného rohu postrannej mozgovej komory pri obštrukčnom hydrocefale katétrom s veľkou cisternou v zadnej lebečnej jame

 • ventriculographia

  - ventrikulografia, znázornenie mozgových alebo srdcových komôr röntgenovými lúčmi s použitím kontrastnej látky

 • ventriculometria

  - ventrikulometria, meranie tlaku v srdcových komorách

 • ventriculopunctio

  - ventrikulopunkcia, nabodnutie komory (srdcovej, mozgovej)

 • ventriculoscopia

  - ventrikuloskopia, vyšetrovanie mozgových komôr endoskopom

 • ventriculus

  - dutina, žalúdok, komora

 • ventrodorsalis

  - ventrodorzálny, predozadný

 • ventrofixatio

  - ventrofixácia (maternice), uloženie maternice do správnej polohy upevnením k prednej brušnej stene

 • ventrohysteropexis

  - ventrohysteropexa, uloženie maternice do normálnej polohy prišitím tela maternice k prednej brušnej stene

 • ventroinguinalis

  - ventroingvinálny, týkajúci sa brucha a slabiny

 • ventrolateralis

  - ventrolaterálny, predobočný

 • ventromedialis

  - ventromediálny, smerom dopredu a do stredu

 • ventroptosis

  - ventroptóza, poklesnutie žalúdka (gastroptóza)

 • ventrosuspensio

  - ventrosuspenzia (maternice), uloženie maternice do správnej polohy prišitím oblých väzov k prednej brušnej stene (ventrofixácia)

 • ventrotomia

  - ventrotómia, otvorenie brušnej dutiny

 • ventrovesicofixatio

  - ventrovezikofixácia, upevnenie močového mechúra k prednej brušnej stene

 • venula

  - žilka, malá žila, ktorej priesvit sa pohybuje medzi 0,2-1,0 mm

 • venus

  - pôvab, pôžitok lásky

 • Vera Pagliettina

  - mäkký syr z kravského, kozieho, prípadne ovčieho mlieka, s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Talianska

 • veratrinum

  - veratrin, zmes alkaloidov v semenách kýchavice bielej (Veratrum album)

 • verbalis

  - verbálny, slovný, ústny

 • verbalismus

  - nadmerná, zbytočná mnohovravnosť

 • verber

  - rana, bičovanie

 • verbigeratio

  - verbigerácia, opakovanie slov a slovných zvratov bez vnútorného zmyslu

 • verbum

  - slovo, sloveso

 • verdoglobinum

  - oxidačný produkt hemoglobínu zelenkastej farby (napr. po otrave fenacetínom)

 • verificatio

  - verifikácia, overenie, preskúšanie pravdivosti

 • vermicidus

  - vermicidný, zabíjajúci, ničiaci červy (črevné parazity)

 • vermicularis

  - vermikulárny, červovitý

 • vermiculatio

  - vermikulácia, červovitý pohyb čriev, peristaltika

 • vermiculatus

  - červíčkovitý, maličký

 • vermiculosus

  - vermikulózny, bohatý na červy

 • vermiformis

  - vermiformný, červovitý, červu podobný

 • vermifugus

  - vermifugný, vyháňajúci, vypudzujúci červy

 • verminatio

  - verminácia, infekčné ochorenie červami, hlístami

 • vermiphobia

  - vermifóbia, chorobný strach z červov, črevných parazitov

 • vermis

  - červ

 • vernaculus

  - domáci

 • vernalis

  - jarný

 • vernix

  - maz na koži novorodencov

 • veronalismus

  - otrava veronalom

 • veronalum

  - veronal, barbital, acidum diaethylbarbituricum, hypnotikum a sedatívum

 • verruca

  - bradavica

 • verruciformis

  - veruciformný, podobný bradavici

 • verrucosus

  - verukózny, bradavčitý

 • versabilis

  - verzabilný, pohyblivý, nestály

 • versatilis

  - verzatilný, otáčavý, pohyblivý

 • versatio

  - otáčanie, striedanie, zmena

 • versicolor

  - pestrofarebný, pestrý, rôznofarebný

 • versio

  - "verzia, obrat, otočenie

 • vertebra

  - stavec

 • vertebralis

  - vertebrálny, stavcový

 • vertebratus

  - majúci stavce, stavovec

 • vertebrectomia

  - vertebrektómia, chirurgické odstránenie stavca alebo jeho časti

 • vertebrochondralis

  - vertebrochondrálny, týkajúci sa stavcov a chrupky

 • vertebrocostalis

  - vertebrokostálny, týkajúci sa stavca a rebra

 • vertebrodidymus

  - jedince spojené stavcami, chrbticou

 • vertebrofemoralis

  - vertebrofemorálny, týkajúci sa stavcov a stehnovej kosti

Naposledy hľadané výrazy: