Hľadaný výraz "vas" v Lekárskom slovníku

Nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • vas

  - cieva

 • vascularis

  - vaskulárny, cievny

 • vascularisatio

  - vaskularizácia, cievne zásobenie

 • vasculitis

  - zápal ciev

 • vasculopathia

  - vaskulopatia, krvácanie podmienené poruchami cievnej steny

 • vasculosus

  - vaskulózny, cievnatý, bohatý na cievy

 • vasculum

  - drobná cievka

 • vasectomia

  - vazektómia, chirurgické odstránenie časti semenovodu (vas deferens)

 • vaselinoma

  - vazelinóm, nepravý nádor vzniknutý bujnením tkaniva okolo vazelíny vniknutej do tkaniva

 • vaselinum

  - vazelína, zmes nasýtených uhľovodíkov

 • vaskulitída

  - zápal ciev

 • vasoconstrictio

  - vazokonstrikcia, zmrštenie, stiahnutie, zúženie cievy

 • vasoconstrictor

  - vazokonstriktor, (nerv) zmršťujúci cievy

 • vasoconstringens

  - vazokonstringens, (liek) sťahujúci, zužujúci cievy

 • vasocorona

  - vazokorona, oblúčkovité spojenie ciev po obvodu miechy

 • vasodentinum

  - vazodentín, zubovina prestúpená cievami

 • vasodepressor

  - vazodepresor, prostriedok spôsobujúci pokles krvného tlaku

 • vasodilatans

  - vazodilatans, (prostriedok) rozširujúci cievy

 • vasodilatatio

  - vazodilatácia, rozšírenie ciev

 • vasodilatator

  - prostriedok (substancia, nástroj) rozširujúci cievy

 • vasoganglion

  - vazoganglión, nahromadenie ciev v podobe uzliny

 • vasogenes

  - vazogénny, cievneho pôvodu

 • vasographia

  - vazografia, röntgenová metóda na zobrazenie ciev s použitím kontrastnej látky

 • vasoinhibitor

  - vazoinhibítor, látka tlmiaca činnosť vazomotorických nervov, navodzujúca pasívnu vazodilatáciu

 • vasolabilis

  - vazolabilný, nestála, kolísavá reakcia na vazomotorické podnety

 • vasoligatio

  - operačné podviazanie ciev

 • vasoligatura

  - vazoligatúra, chirurgické podviazanie ciev

 • vasomotor

  - vazomotor, cievohybný nerv

 • vasomotoricus

  - vazomotorický, cievohybný, umožňujúci zúžiť alebo rozšíriť priesvit cievy

 • vasoneurosis

  - vazoneuróza, funkčné ochorenie ciev nervového pôvodu

 • vasoorchidostomia

  - vazoorchidostómia, chirurgické spojenie semenovodu so semenníkom

 • vasoparalysis

  - vazoparalýza, ochrnutie ciev

 • vasopathia

  - vazopatia, cievna porucha, často spojená so zvýšenou krvácavosťou

 • vasoplegia

  - vazoplégia, ochrnutie ciev, strata vazomotorickej inervácie

 • vasopressinum

  - vazopresín, antidiuretický hormón, ADH, neurohypofyzárny hormón, podmieňujúci vstrebávanie vody v distálnom kanáliku obličky a majúci v organizme presorický účinok (zužuje priesvit ciev a vedie k vzostupu krvného tlaku)

 • vasopressor

  - látka, ktorá mechanizmom zúženia cievneho priesvitu vedie k celkovému zvýšeniu krvného tlaku

 • vasopunctura

  - vazopunktúra, chirurgické nabodnutie semenovodu

 • vasorelaxatio

  - vazorelaxácia, uvoľnenie napätia ciev

 • vasorenalis

  - vazorenálny, majúci vzťah k cievam a k obličke (napr. krvný tlak)

 • vasoresectio

  - vazoresekcia, chirurgické odstránenie semenovodu

 • vasorrhaphia

  - "vazoráfia, chirurgické zošitie semenovodu, podviazanie semenovodu

 • vasosectio

  - vazosekcia, preťatie semenovodu

 • vasospasmus

  - vazospazmus, cievny kŕč, kŕčovité zúženie cievneho priesvitu vzniknuté na funkčnom podklade

 • vasostimulans

  - vazostimulans, (liek) vyvolávajúci, podporujúci vazomotorickú aktivitu

 • vasostomia

  - vazostómia, chirurgické vyústenie semenovodu

 • vasotomia

  - vazotómia, operačné preťatie semenovodu

 • vasotonia

  - vazotónia, cievne napätie

 • vasotonicus

  - vazotonický, týkajúci sa napätia ciev, zvyšujúci napätie cievnej steny

 • vasotoninum

  - vazotonín, látka skoro identická so serotonínom, zaraďovaná medzi vazoaktívne amíny, spôsobujúca cievnu konstrikciu

 • vasotripsia

  - vazotripsia, pomliaždenie ciev

 • vasotrophicus

  - vazotrofický, vzťahujúci sa k výžive ciev

 • vasotropicus

  - vazotrópny, pôsobiaci na cievy

 • vasovagalis

  - vazovagálny, týkajúci sa ciev a blúdivého nervu

 • vasovasoanastomosis

  - vazovazoanastomóza, chirurgické napojenie, spojenie časti semenovodu

 • vasovesiculectomia

  - vazovezikulektómia, chirurgické odstránenie semenníka a semenného vačku

 • vasovesiculitis

  - vazovezikulitída, zápal semenovodu a semenného vačku

 • vastus

  - prázdny, široký, rozložitý, hrubý

 • capillare (vas)

  - vlásočnica

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: err, try, á, rav, hj, vsc, vp3, ado, fon, tkã ã, zat, ltd, fca, eth, ftl