Hľadaný výraz "ureter" v Lekárskom slovníku

Nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • ureter

  - močovod

 • ureteralgia

  - ureteralgia, bolesť močovodov

 • ureteralis

  - ureterálny, močovodový

 • ureterálny

  - patriaci k močovodu

 • ureteratonia

  - ureteratónia, strata napätia močovodu, ochabnutie steny močovodu

 • uretercystoscopia

  - ureterocystoskopia, optické vyšetrovanie močovodov a močového mechúra pomocou špeciálneho prístroja (cystoskopu)

 • ureterectasis

  - ureterektázia, rozšírenie močovodu

 • ureterectomia

  - ureterektómia, chirurgické odstránenie močovodu

 • uretericus

  - ureterický, vzťahujúci sa k močovodu

 • ureteritis

  - zápal močovodu

 • ureteroabdominalis

  - ureteroabdominálny, týkajúci sa močovodu a brucha

 • ureterocele

  - ureterokéla, vydutie sliznice močovodu do močového mechúra

 • ureterocervicalis

  - ureterocervikálny, vzťahujúci sa k močovodu a hrdlu (maternicovému)

 • ureterocoloanastomosis

  - ureterokoloanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na tračník

 • ureterocystanastomosis

  - ureterocystanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na močový mechúr

 • ureterocystectomia

  - ureterocystektómia, chirurgické odstránenie močovodu a močového mechúra

 • ureterocystopyelitis

  - ureterocystopyelitída, zápal močovodu, močového mechúra a obličkovej panvičky

 • ureterodialysis

  - ureterodialýza, uvoľnenie, porušenie, ruptúra močovodu

 • ureteroduodenalis

  - ureteroduodenálny, vzťahujúci sa k močovodu a dvanástniku

 • ureteroenteroanastomosis

  - ureteroenteroanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na tenké črevo

 • ureterogramma

  - ureterogram, röntgenový snímok močovodu

 • ureterographia

  - ureterografia, röntgenové znázornenie močovodov pomocou kontrastnej látky

 • ureterohydronephrosis

  - ureterohydronefróza, rozšírenie močovodu a dutého systému obličky pri blokáde odtoku moča

 • ureteroilealis

  - ureteroileálny, týkajúci sa močovodu a ilea (časti tenkého čreva)

 • ureteroileoanastomosis

  - ureteroileoanastomóza, napojenie močovodu na časť tenkého čreva

 • ureteroileocystoplastica

  - ureteroileocystoplastika, plastická operácia močovodu s použitím kľučky tenkého čreva k náhrade poškodenej alebo chýbajúcej časti močovodu

 • ureterointestinalis

  - ureterointestinálny, týkajúci sa močovodu a čreva

 • ureterolithiasis

  - ureterolitiáza, prítomnosť kamienkov v močovode

 • ureterolithos

  - ureterolit, kameň v močovode

 • ureterolithotomia

  - ureterolitotómia, chirurgické otvorenie močovodu za účelom odstrániť kamienky

 • ureterolitiáza

  - prítomnosť kameňov v močovode

 • ureterolysis

  - ureterolýza, uvoľnenie, trhlina močovodu

 • ureteroneopyeloanastomosis

  - ureteroneopyeloanastomóza, chirurgické umelé napojenie močovodu na obličkovú panvičku

 • ureteronephrectomia

  - ureteronefrektómia, chirurgické odstránenie močovodu a obličky

 • ureteropathia

  - ureteropatia, bolesť močovodu, ochorenie močovodu (všeobecne)

 • ureteropelvicus

  - ureteropelvický, týkajúci sa močovodu a obličkovej panvičky

 • ureterophlegma

  - ureteroflegma, nahromadenie hnisu v močovode

 • ureteroplastike

  - ureteroplastika, plastická operácia močovodu

 • ureteroproctoanastomosis

  - ureteroproktoanastomóza, chirurgické spojenie močovodu s konečníkom

 • ureteropyelitis

  - ureteropyelitída, zápal močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyelographia

  - ureteropyelografia, röntgenové znázornenie močovodu a obličkovej panvičky pomocou kontrastnej látky

 • ureteropyeloneoanastomosis

  - ureteropyeloneoanastomóza, nové umelé napojenie močovodu na obličkovú panvičku

 • ureteropyelonephritis

  - ureteropyelonefritída, zápal močovodu, obličkovej panvičky a obličky

 • ureteropyeloplastike

  - ureteropyeloplastika, plastická operácia močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyelotomia

  - ureteropyelotómia, chirurgické otvorenie močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyosis

  - ureteropyóza, nahromadenie hnisu v močovode

 • ureterorrhagia

  - ureterorágia, krvácanie z močovodu

 • ureterorrhaphia

  - ureteroráfia, chirurgické zošitie močovodu

 • ureterosigmoideoanastomosis

  - ureterosigmoideoanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na esovitú kľučku tračníka

 • ureterostenosis

  - ureterostenóza, zúženie močovodu

 • ureterostomia

  - ureterostómia, vyústenie močovodu na povrch tela

 • ureterotomia

  - ureterotómia, chirurgické preťatie, otvorenie močovodu

 • ureteroureteroanastomosis

  - ureteroureteroanastomóza, chirurgické prepojenie dvoch močovodov alebo spojenie dvoch segmentov jedného močovodu

 • ureterouterinus

  - ureterouterinný, vzťahujúci sa k močovodu a k maternici

 • ureterovaginalis

  - ureterovaginálny, týkajúci sa močovodu a pošvy

 • ureterovesicalis

  - ureterovezikálny, týkajúci sa močovodu a močového mechúra

 • ureterovesicoanastomosis

  - ureterovezikoanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na močový mechúr

 • ureterovesicopexis

  - ureterovezikopexia, chirurgické upevnenie močovodu a zadnej steny močového mechúra (na odstránenie vezikoureterálneho refluxu)

Naposledy hľadané výrazy: