Hľadaný výraz "ur" v Lekárskom slovníku

Nájdených 247 výsledkov (3 strán)

 • urethroperineoscrotalis

  - uretroperineoskrotálny, týkajúci sa močovej trubice, hrádze a mieška

 • urethrophraxis

  - uretrofraxia, uzavretie, upchatie močovej trubice

 • urethrophyma

  - uretrofym, nádorové zhrubnuite močovej trubice

 • urethroplastike

  - "uretroplastika, plastický uzáver píšťaly močovej trubice

 • urethroprostaticus

  - uretroprostatický, týkajúci sa močovej trubice a prostaty

 • urethrorectalis

  - uretrorektálny, týkajúci sa močovej trubice a konečníka

 • urethrorrhagia

  - uretrorágia, krvácanie z močovej trubice

 • urethrorrhaphia

  - uretroráfia, chirurgické zošitie močovej trubice

 • urethrorrhoea

  - uretrorea, výtok z močovej trubice

 • urethroscopia

  - uretroskopia, vyšetrovanie močovej trubice pomocou špeciálneho optického prístroja

 • urethroscopos

  - uretroskop, prístroj na vyšetrovanie vnútra močovej trubice

 • urethrospasmus

  - uretrospazmus, kŕčovité stiahnutie svaloviny močovej trubice

 • urethrostenosis

  - uretrostenóza, zúženie močovej trubice

 • urethrostomia

  - "uretrostómia, chirurgické vyústenie močovej trubice navonok

 • urethrotomia

  - uretrotómia, chirurgické otvorenie močovej trubice

 • urethrotomum

  - uretrotom, prístroj používaný na odstránenie striktúry močovej trubice

 • urethrovesicalis

  - uretrovezikálny, týkajúci sa močovej trubice a mechúra

 • urethrovesicovaginalis

  - uretrovezikovaginálny, týkajúci sa močovej trubice, močového mechúra a pošvy

 • ureticus

  - uretický, ureterický, vzťahujúci sa k močovodu, k močeniu, k vylučovaniu moča, podporujúci tvorbu moča

 • uretra

  - močová rúra

 • uretritída

  - zápal močovej rúry

 • urgens

  - urgentný, naliehavý, neodkladný

 • uricacidaemia

  - urikacidémia, urikémia, prítomnosť kyseliny močovej v krvi

 • uricaciduria

  - urikacidúria, prítomnosť nadmerného množstva kyseliny močovej v moči

 • uricaemia

  - urikacidémia, urikémia, prítomnosť kyseliny močovej v krvi

 • uricasis

  - urikáza, enzým rozkladajúci kyselinu močovú

 • uricocholia

  - urikochólia, prítomnosť kyseliny močovej v žlči

 • uricolysis

  - urikolýza, uvoľnenie, rozklad kyseliny močovej

 • uricometron

  - urikometer, prístroj na meranie koncentrácie kyseliny močovej

 • uricopathia

  - urikopatia, choroba vyvolaná nadmerným množstvom kyseliny močovej v tele

 • uricopo(i)esis

  - urikopoéza, tvorba kyseliny močovej

 • uricosuria

  - urikozúria, vylučovanie kyseliny močovej močom

 • uricus

  - močový, týkajúci sa kyseliny močovej

 • urikémia

  - chorobné zvýšenie hladiny kyseliny močovej alebo jej soli v krvi

 • urikozurikum

  - liek podporujúci vylučovanie kyseliny močovej alebo jej soli z organizmu

 • urina

  - moč

 • urinalis

  - močový, k moči patriaci

 • urinalysis

  - urinalýza, uranalýza, chemický a mikroskopický rozbor moča

 • urinarius

  - močový, k moči patriaci

 • urinatio

  - urinácia, močenie

 • urinifer

  - močovodný

 • uriniferens

  - nesúci, vedúci moč

 • urinoacidometron

  - urinoacidometer, prístroj na meranie stupňa kyslosti moča, pH-meter

 • urinoantisepticus

  - urinoantiseptický, látky proti zápalu močových ciest

 • urinogenes

  - tvoriaci moč, močotvorný

 • urinogravimetron

  - urinometer, urinogravimeter, urometer, prístroj na určovanie špecifickej hmotnosti moča

 • urinoma

  - urinóm, cysta obsahujúca moč

 • urinometron

  - urinometer, urinogravimeter, urometer, prístroj na určovanie špecifickej hmotnosti moča

 • urinoscopia

  - urinoskopia, uroskopia, vyšetrovanie moča zrakom

 • urinosexualis

  - urinosexuálny, močopohlavný

 • urinosus

  - urinózny, obsahujúci močové látky

 • uriposia

  - uripózia, pitie moča

 • uroarthritis

  - infectiosa - infekčná uroartritíida, zápal močovej trubice a kĺbu

 • urobilinaemia

  - urobilinémia, prítomnosť urobilínu v krvi

 • urobilinogenum

  - urobilinogén, bezfarebný chromogén, dávajúci vznik urobilínu

 • urobilinoidum

  - urobilinoid, označenie pre látky podobné urobilínu

 • urobilinum

  - urobilín, pigment, žlčové farbivo vylučované močom

 • urobilinuria

  - urobilinúria, vylučovanie urobilínu močom

 • urocele

  - urokéla, vniknutie moča do mieška

 • urochesia

  - urochézia, odchod moča spolu so stolicou cez análny otvor

 • urochroma

  - urochróm, žlté močové farbivo

 • uroclepsia

  - uroklepsia, mimovoľné, nevedomé močenie

 • urocrisia

  - urokrízia, stanovenie diagnózy na základe všestranného rozboru moča

 • urocrisis

  - "urokríza, kritický chorobný stav sprevádzaný nadmerným vylučovaním moča

 • urocyanosis

  - urocyanóza, modravé sfarbenie moča, indigoúria

 • urocystectomia

  - urocystektómia, chirurgické odstránenie močového mechúra

 • urocysticus

  - urocystický, týkajúci sa močového mechúra

 • urocystitis

  - urocystitída, zápal močového mechúra

 • urocystolithiasis

  - urocystolitiáza, kamienky v močovom mechúri

 • urocystolithos

  - urocystolit, kameň v močovom mechúre

 • urocystolithotomia

  - urocystolitotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra za účelom odstránenia kameňa

 • urocystoradiographia

  - urocystoradiografia, znázornenie močového mechúra röntgenom po naplnení kontrastnou látkou

 • urocystostomia

  - urocystostómia, chirurgické vyústenie močového mechúra brušnou stenou (napr. pri prekážke v oblasti močovej trubice)

 • urodialysis

  - urodialýza, dočasná zástava močenia

 • urodynia

  - urodýnia, bolestivé močenie

 • urogenes

  - urogénny, močového pôvodu

 • urogenitalis

  - urogenitálny, močovopohlavný, týkajúci sa močového a pohlavného ústrojenstva

 • urogenitálny

  - týkajúci sa močového a pohlavného ústrojenstva

 • urogramma

  - urogram, röntgenový snímok močového systému po podaní kontrastnej látky

 • urographia

  - urografia, röntgenové vyšetrenie dutého systému obličiek a vývodných močových ciest po podaní kontrastnej látky, a to buď do žilového, alebo priamo do vylučovacieho systému

 • urohaematonephrosis

  - urohematonefróza, rozšírenie obličky nahromadením moča a krvi v jej dutom systéme

 • urokele

  - urokéla, vniknutie moča do mieška

 • urokinasis

  - urokináza, enzým, aktivátor plazminogénu nachádzajúci sa v moči

 • urolagnia

  - "urolagnia, pozorovanie močiaceho indivídua z pohlavnej zvrátenosti

 • urolithiasis

  - urolitiáza, močové kamene
  - cystolitiáza, urolitiáza, tvorba kamienkov v močovom mechúri

 • urolithocystotomia

  - urolitocystotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra na odstránenie kameňov

 • urolithos

  - urolit, močový kameň

 • urolithotomia

  - urolitotómia, otvorenie močových ciest na odstránenie kameňov

 • urolitiáza

  - prítomnosť kameňov v močových cestách

 • urologia

  - urológia, náuka o močovom ústrojenstve a jeho chorobách

 • uromelaninum

  - uromelanín, pigment objavujúci sa občas v moči (rozkladný produkt urochrómu)

 • uromelia

  - uromélia, jedinec so spojenými dolnými končatinami

 • urometron

  - urometer, prístroj na stanovenie špecifickej hmotnosti moča
  - urinometer, urinogravimeter, urometer, prístroj na určovanie špecifickej hmotnosti moča

 • uronephrosis

  - uronefróza, rozšírenie dutého systému obličky nahromadeným močom, pri blokáde jeho odtoku (hydronefróza)

 • uropathia

  - uropatia, patologické zmeny v močovom ústrojenstve

 • uropenia

  - uropénia, vylučovanie malého množstva moča

 • uropepsinum

  - uropepsín, pepsín dokázateľný v moči

 • urophobia

  - urofóbia, strach z potreby močiť v nevhodnom čase a na nevhodnom mieste

 • urophthisis

  - uroftíza, tuberkulóza močových orgánov

 • uroplacentalis

  - uroplacentálny, týkajúci sa močového systému a plodového lôžka

 • uroplania

  - uroplánia, prítomnosť moča mimo močového systému

 • uropo(i)esis

  - uropoéza, tvorba moča

 • uropo(i)eticus

  - uropetický, močotvorný

 • uroporphyrinum

  - uroporfyrín, porfyrín nachádzajúci sa v zvýšenom množstve v moči pri niektorých typoch porfyrickej choroby

 • uropsammus

  - uropsamus, piesok v moči

 • uropyonephrosis

  - uropyonefróza, prítomnosť moča a hnisu v rozšírenom dutom systéme obličky

 • urorectalis

  - urorektálny, vo vzťahu k močovým orgánom a konečníku

 • urorrhoea

  - urorea, nedobrovoľný odtok moča, nadmerné močenie

 • urosaccharometria

  - urosakcharometria, stanovenie cukru v moči

 • uroschesis

  - uroschéza, zadržiavanie moča

 • uroscopia

  - uroskopia, vyšetrovanie moča
  - urinoskopia, uroskopia, vyšetrovanie moča zrakom

 • urosepsis

  - urosepsa, infekcia močového ústrojenstva, pri ktorej mikrobiálny agens prestupuje do krvného obehu

 • urosepticus

  - uroseptický, týkajúci sa urosepsy

 • urosis

  - uróza, ochorenie močového ústrojenstva (všeobecne)

 • urostealithos

  - urostealit, močový kameň obsahujúci tukové látky

 • urotoxia

  - urotoxia, celková otrava organizmu, spôsobená splodinami prítomnými v moči

 • urotoxinum

  - urotoxín, jedovatá látka odstraňovaná z organizmu močom, v ktorom sa koncentruje