Hľadaný výraz "u" v Lekárskom slovníku

Nájdených 444 výsledkov (4 strán)

 • urosis

  - uróza, ochorenie močového ústrojenstva (všeobecne)

 • urostealithos

  - urostealit, močový kameň obsahujúci tukové látky

 • urotoxia

  - urotoxia, celková otrava organizmu, spôsobená splodinami prítomnými v moči

 • urotoxinum

  - urotoxín, jedovatá látka odstraňovaná z organizmu močom, v ktorom sa koncentruje

 • urotuberculosis

  - urotuberkulóza, tuberkulóza močového ústrojenstva

 • urrhagia

  - urorágia, nadmerný odtok moča

 • urtica

  - žihľava, pupienok

 • urticaria

  - žihľavka, kožná choroba charakterizovaná výsevom urík (svrbivých vyrážok), ktoré sú obyčajne krátkeho trvania

 • urticatio

  - "urtikácia, vyvolávanie žihľavky

 • urtika

  - kožný prejav žihľavky (urtikárie)

 • urtikária

  - žihľavka, kožná choroba charakterizovaná výsevom urík (svrbivých vyrážok), ktoré sú obyčajne krátkeho trvania

 • usitatus

  - často používaný, obvyklý

 • usque

  - "ustavične, stále

 • ustio

  - popálenie

 • ustulatio

  - pálenie, spaľovanie

 • ustus

  - spálený, vypálený

 • usura

  - opotrebovanie, nahlodanie chorobným procesom

 • usurpatio

  - uzurpácia, využívanie, privlastňovanie, uplatňovanie (násilné)

 • usus

  - užívanie, vykonávanie, skúsenosť, prax

 • ut

  - ako

 • uteralgia

  - uteralgia, bolesť v maternici, bolestivá maternica

 • uterectomia

  - uterektómia, chirurgické odstránenie maternice

 • uterinný

  - maternicový

 • uterinus

  - uterinný, maternicový

 • uterismus

  - kŕč maternicového svalstva

 • uteroabdominalis

  - uteroabdominálny, týkajúci sa maternice a brucha

 • uterocervicalis

  - uterocervikálny, týkajúci sa krčka maternice

 • uterocolicus

  - uterokolický, týkajúci sa maternice a hrubého čreva

 • uterocystoanastomosis

  - uterocystoanastomóza, chirurgické napojenie maternice (krčka) na močový mechúr

 • uterodynia

  - uterodýnia, bolesť maternice, bolestivá maternica

 • uterofixatio

  - uterofixácia, chirurgické pripevnenie, prišitie maternice

 • uterogestatio

  - uterogestácia, tehotenstvo, vývoj plodu v maternici

 • uterogramma

  - uterogram, röntgenový snímok maternice

 • uterographia

  - uterografia, röntgenové znázornenie maternice pomocou kontrastnej látky

 • uteroinguinalis

  - uteroingvinálny, týkajúci sa maternice a slabín

 • uterointestinalis

  - uterointestinálny, týkajúci sa maternice a vnútorných orgánov

 • uterolithos

  - uterolit, kamene v maternici

 • uteromania

  - uterománia, chorobná sexuálna žiadostivosť žien

 • uteroovarialis

  - uteroovariálny, týkajúci sa maternice a vaječníka

 • uteroparietalis

  - uteroparietálny, týkajúci sa maternice a brušnej steny

 • uteropexis

  - uteropexa, chirurgické pripevnenie, prišitie maternice (k brušnej stene)

 • uteroplacentalis

  - uteroplacentárny, týkajúci sa maternice a plodového lôžka

 • uteroplastike

  - uteroplastika, plastická operácia maternice

 • uteroptosis

  - uteroptóza, poklesnutie, zníženie maternice

 • uterorectalis

  - uterorektálny, týkajúci sa maternice a konečníka

 • uterosacralis

  - uterosakrálny, týkajúci sa maternice a krížovej kosti

 • uterosalpingitis

  - uterosalpingitída, zápal maternice a vajcovodu

 • uterosalpingographia

  - "uterosalpingografia, znázornenie maternice a vajcovodov r""ontgenom s použitím kontrastnej látky"

 • uterosalpingooophoritis

  - uterosalpingooforitída, zápal maternice, vajcovodu a vaječníka

 • uteroscopia

  - uteroskopia, vyšetrenie dutiny maternice zrakom pomocou uteroskopu

 • uterostypticus

  - uterostyptikum, (liek) zastavujúci krvácanie z maternice

 • uterothermometria

  - uterotermometria, meranie teploty v maternici

 • uterotomia

  - uterotómia, chirurgické preťatie, otvorenie maternice

 • uterotonicus

  - uterotonikum, (liek) zvyšujúci sťahy maternice, napätie maternicového svalstva

 • uterotonikum

  - liek, ktorý vyvolá stiahnutie maternice a pôsobí proti krvácaniu z maternice

 • uterotractor

  - nástroj na roztiahnutie a fixáciu maternice počas operácie

 • uterotubarius

  - uterotubárny, týkajúci sa maternice a vajcovodu

 • uterotubographia

  - uterotubografia, röntgenové znázornenie maternice a vajcovodu pomocou kontrastnej látky

 • uterovaginalis

  - uterovaginálny, týkajúci sa maternice a pošvy

 • uteroventralis

  - uteroventrálny, týkajúci sa maternice a brušnej dutiny

 • uterovesicalis

  - uterovezikálny, týkajúci sa maternice a močového mechúra

 • uterus

  - maternica

 • utilis

  - vhodný, účelný, úžitočný

 • utilisatio

  - utilizácia, využitie, použitie

 • utilitas

  - vhodnosť

 • utilizácia

  - využitie, zúžitkovanie

 • utricularis

  - utrikulárny, patriaci k vačku

 • utriculoampullaris

  - utrikuloampulárny, týkajúci sa utrikulu a ampuly

 • utriculosaccularis

  - vzťahujúci sa k utrikulu a sakulu

 • utriculus

  - trubička, rúrka, vačok, chodbička

 • uvea

  - cievovka, stredná vrstva oka

 • uvealis

  - uveálny, týkajúci sa cievovky

 • uveiformis

  - uveiformný, majúci podobu cievovky

 • uveitída

  - zápal uvey (prostrednej vrstvy očnej gule)

 • uveitis

  - zápal uvey (prostrednej vrstvy očnej gule)

 • uvula

  - čípok

 • uvularis

  - uvulárny, čípkový

 • uvulectomia

  - uvulektómia, chirurgické odstránenie čípku (podnebného)

 • uvulitis

  - uvulitída, zápal podnebného čípku

 • uvuloptosis

  - uvuloptóza, pokles, uvoľnenie podnebného čípku

 • uvulotomia

  - uvulotómia, preťatie čípku (podnebného)

 • Úzkosť

  - je celková reakcia na situáciu zvýšenej záťaže, keď sa cítime byť ohrození, a/alebo keď nie je zrejmá správna reakcia na situáciu, alebo je vyústenie situácie neisté. Za takýchto okolností je úzkosť normálnou adaptívnou reakciou nielen u človeka ale aj u zvierat. Problémom sa stáva chronická úzkosť, najmä ak je neprimeranou reakciou na slabý podnet, alebo sa dokonca vyskytuje bez zjavnej príčiny. Niekedy sa úzkosť viaže na konkrétne situácie – ide o tzv. fóbie (napríklad strach z pavúkov, či z výšky, či strach, ktorý sa týka spoločenských situácií tzv. sociálna fóbia), niekedy ide o nešpecifickú úzkosť, ktorá má tendenciu vyvolávať rozličné neopodstatnené obavy (pozri generalizovaná úzkostná porucha). Extrémnym príkladom úzkostnej reakcie sú akútne prejavy panickej poruchy. Zvýšená a dlhotrvajúca úzkosť sa nevyskytuje len pri úzkostných poruchách ale aj pri mnohých ďalších psychických poruchách – veľmi typicky pri depresii, ale aj psychotických poruchách a demenciách.

 • Úzkostlivosť

  - považuje sa za osobnostnú črty. Ľudia s vysokou mierou úzkostlivosti (tendencie prežívať úzkosť v mnohých situáciách) sú náchylnejší k vzniku psychických problémov, najmä úzkostných porúch vrátane generalizovanej úzkostnej poruchy.

 • Úzkostná depresia

  - starší, dnes už málo používaný výraz pre poruchu, ktorá sa prejavovala chronickým prežívaním úzkosti a napätia a niektorými depresívnymi príznakmi (napríklad pesimistické myšlienky, skleslá nálada). V niektorých ohľadoch mala diagnóza úzkostnej depresie blízko k dnešnej diagnóze generalizovanej úzkostnej poruchy.