Hľadaný výraz "u" v Lekárskom slovníku

Nájdených 444 výsledkov (4 strán)

 • ubertas

  - plnosť, hojnosť, plodnosť

 • ubi

  - kde

 • ubikvitárny

  - všeobecne sa vyskytujúci

 • ubiquitarius

  - ubikvitný, všade prichádzajúci, nachádzajúci sa

 • Ubriaco

  - polomäkký dezertný syr z kravského / kozieho / ovčieho mlieka, s výraznou chuťou aj vôňou, s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Talianska

 • ulalgia

  - ulalgia, bolesť ďasna

 • ulatrophia

  - ulatrofia, zanikanie, úbytok, zánik ďasna

 • ulcerácia

  - zvredovatenie

 • ulceratio

  - ulcerácia, zvredovatenie

 • ulcerativus

  - ulceratívny, vzťahujúci sa k vredovateniu

 • ulceratus

  - vredový, zvredovatelý

 • ulcerocancer

  - ulcerokancer, rakovinové bujnenie spojené s tvorbou vredu (žalúdka), malígny vred

 • ulcerogangraenosus

  - ulcerogangrenózny, charakterizovaný tvorbou vredov so sneťou

 • ulcerogenes

  - ulcerogénny, vredového pôvodu

 • ulceromembranosus

  - ulceromembranózny, charakterizovaný tvorbou vredov a pablán

 • ulceromutilans

  - znetvorujúci tvorbou vredov

 • ulcerosus

  - ulcerózny, vredovitý, vredový

 • ulcus

  - vred

 • ulcuscarcinoma

  - ulkuskarcinóm, zhubné bujnenie vedúce k deštrukcii tkaniva, ktoré má podobu vredu (napr. nález v oblasti žalúdka)

 • ule

  - jazva

 • ulectomia

  - ulektómia, chirurgické odstránenie ďasna alebo jeho časti

 • ülectra-complexus

  - Elektra-komplex, označenie pre silnú náklonnosť dcéry k otcovi

 • ulegyria

  - ulegýria, zmenšenie mozgových závitov so zachovaním štruktúry ich delenia

 • ulerythema

  - ulerytém, kožné ochorenie so začervenaním, následným jazvením a atrofiou, lupus erythematodes

 • uleticus

  - jazvový

 • uletomia

  - uletómia, preťatie jazvy, rez jazvou

 • ulhaemorrhagia

  - ulhemorágia, krvácanie z ďasna

 • ulitis

  - ulitída, zápal ďasna

 • ullus

  - nejaký

 • ulna

  - lakťová kosť

 • ulnaris

  - lakťový

 • ulnocarpalis

  - ulnokarpálny, týkajúci sa lakťovej kosti a zápästia

 • ulnoradialis

  - ulnoradiálny, týkajúci sa lakťovej a vretennej kosti

 • ulocarcinoma

  - ulokarcinóm, rakovinové ochorenia ďasna

 • ulodermatitis

  - ulodermatitída, zápal kože spôsobujúci rozpad tkaniva a tvorbu jaziev

 • uloglossitis

  - uloglozitída, zápal ďasna a jazyka

 • uloides

  - uloidný, podobný jazve, jazvovitý degeneratívny proces podkožného tkaniva

 • uloncos

  - ulonkos, zdurenie alebo nádorové bujnenie ďasna

 • ulorrhagia

  - ulorágia, krvácanie z ďasna

 • ulosis

  - ulóza, jazvenie, tvorba jaziev

 • ulotomia

  - ulotómia, narezanie, preťatie ďasna

 • ulotrichosis

  - ulotrichóza, rast vlnitých vlasov (napr. u černochov)

 • ulotripsis

  - ulotripsa, trenie, masáž ďasna

 • ultima ratio

  - posledný pokus, skúška za cieľom dosiahnuť liečebný účinok

 • ultimum moriens

  - posledná umierajúca (nádej)

 • ultimum refugium

  - posledné útočisko

 • ultimus

  - posledný, konečný

 • ultra

  - ďalej, dlhšie, na druhú stranu, nad, cez

 • ultrabrachycephalia

  - ultrabrachycefália, príliš krátka hlava, predozadný priemer je skrátený a priečny priemer je predĺžený (ultrabrachycephalus)

 • ultrabrachycranium

  - ultrabrachykranión, príliš krátka lebka

 • ultracentrifugatio

  - ultracentrifugácia, oddeľovanie látok ultracentrifúgou

 • ultradolichocephalia

  - ultradolichocefália, príliš dlhá hlava, predozadný priemer je predĺžený a priečny priemer je skrátený (ultradolichocephalus)

 • ultradolichocranion

  - ultradolichokranión, jedinec s príliš dlhou lebkou

 • ultrafiltratio

  - ultrafiltrácia, delenie látok použitím filtrov s veľmi malými pórmi

 • ultramicroscopicus

  - ultramikroskopický, viditeľný len drobnohľadom pri maximálnom zväčšení, dosiahnuteľnom napr. elektrónovým mikroskopom

 • ultrasonographia

  - ultrasonografia, neinvazívna vyšetrovacia metóda využívajúca ultrazvuk (s grafickým zobrazením) s vysokým stupňom rozlišovania

 • ultrasonoscopia

  - ultrasonoskopia, vyšetrovacia metóda pomocou ultrazvuku (so zobrazením na monitore)

 • ultrasonotherapia

  - ultrasonoterapia, liečba ultrazvukom

 • ultrastructura

  - ultraštruktúra, štruktúra (bunkových častíc) viditeľná len pri maximálnom zväčšení

 • ultravirus

  - ultravír(us), obzvlášť malý vírus

 • Ultrazvukové vyšetrenie

  - je neinvazívna metóda, ktorá slúži na určenie veľkosti plodu, pomáha diagnostikovať abnormality rôznych orgánov plodu a hodnotí fyziologické prejavy. Pomocou kvalitných prístrojov sa bežne hodnotí nepriamo aj kvalita a kvantita krvného prietoku v pupočníku plodu, ale aj prietok krvi v dôležitých cievach CNS (centrálneho nervového systému) plodu. Toto vyšetrenie sa v priebehu tehotenstva absolvuje viackrát (najčastejšie v 10. - 20. - 30. týždni tehotenstva a krátko pred pôrodom).
  - metóda, pri ktorej sa na zobrazenie štruktúry vnútorných orgánov používajú vysoké frekvencie akustických vĺn.

 • umbilectomia

  - umbilektómia, chirurgické odstránenie pupka

 • umbilicalis

  - umbilikálny, pupočný

 • umbilicatio

  - umbilikácia, jamka, stlačenie podobné pupku

 • umbilikalis

  - pupočný

 • umbilikálny

  - pupočný

 • umbo

  - hrb, chrbát, vypuklina

 • umbra

  - tieň

 • unaequalis

  - nerovný, nerovnaký

 • unciformis

  - unciformný, hákovitý

 • uncinatus

  - majúci háčik, háčikovitý, zobcovitý

 • uncinus

  - háčik

 • unconscius

  - nevedomý

 • unctio

  - natieranie

 • unctus

  - natretý

 • uncus

  - hák

 • unda

  - voda, vlna

 • undina

  - nádoba s vodou na vyplachovanie očí

 • undulans

  - vlnitý

 • undulatio

  - undulácia, vlnenie, spôsob vyšetrovania prítomnosti voľnej tekutiny v bruchu (snaha vyvolať vlnu v tekutine, ktorá sa registruje hmatom)

 • undulujúci

  - vlniaci sa (pri vyšetrení brušnej dutiny)

 • unguentum

  - masť

 • unguicularis

  - ungvikulárny, nechtový

 • unguiculiformis

  - ungvikuliformný, podobný nechtíku

 • unguiculus

  - malý necht, nechtík

 • unguis

  - necht

 • ungula

  - necht, kopyto

 • unguliformis

  - unguliformný, kopytovitý, pripomínajúci kopyto

 • uniarticularis

  - uniartikulárny, vzťahujúci sa k jednému kĺbu, jednokĺbový

 • uniaxialis

  - uniaxiálny, jednoosový

 • unicelluliaris

  - unicelulárny, jednobunkový

 • unicentralis

  - unicentrálny, majúci jeden stred

 • uniceps

  - jednohlavý

 • unicornis

  - jednorohý, majúci jeden roh

 • unicus

  - jediný, jedinečný

 • unicuspidatus

  - jednohrotový, jednohrboľový

 • unifamiliaris

  - unifamiliárny, vzťahujúci sa k jednej rodine

 • unifocalis

  - unifokálny, jednoložiskový

 • uniformis

  - uniformný, jedného tvaru, jednotvárny, jednoduchý

 • unigenitus

  - jednorodený

 • uniglandularis

  - uniglandulárny, jednožľazový

 • unigravida

  - jedenkrát tehotná žena

 • unilaminaris

  - unilaminárny, jednovrstvový

 • unilateralis

  - unilaterálny, jednostranný

 • unilobaris

  - unilobárny, jednolalokový, o jednom laloku

 • unilocularis

  - jednomiestny, jednoložiskový

 • uninuclearis

  - uninukleárny, jednojadrový

 • uniocularis

  - uniokulárny, jednooký

 • uniovalis

  - unioválny, uniovulárny, jednovaječný

 • uniovularis

  - unioválny, uniovulárny, jednovaječný

 • uniovulatorius

  - uniovulatorny, týkajúci sa jednej ovulácie

 • unipara

  - žena, ktorá porodila jedno dieťa

 • unipolaris

  - unipolárny, majúci jeden pól, jednopólový

 • unisegmentalis

  - unisegmentálny, jednoúsekový, týkajúci sa jedného úseku

 • uniseptalis

  - uniseptálny, jednoprepážkový

 • unisexualis

  - unisexuálny, jednopohlavný

 • unitas

  - jednotnosť, jednota, jednotka

 • unitubercularis

  - unituberkulárny, jednohrboľčekový, vzťahujúci sa k jednému hrboľčeku

 • univalens

  - univalentný, jednomocný

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pčd, frs, fén, d ždž, vaã ã, njz, gru, toh, ish, plw, hipå, ba, thd, ltv, voc