Hľadaný výraz "the" v Lekárskom slovníku

Nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • Thea

  - chinensis - čajovník

 • theatrum

  - divadlo

 • thebaismus

  - tebaizmus, otrava ópiom

 • theca

  - obal, puzdro, blana, vačok, nádoba

 • thecalis

  - týkajúci sa théky, puzdra, blany, obalu

 • thecoma

  - thekom, nádor vaječníka, odvodený z theca interna alebo theca externa vaječníka

 • theinismus

  - otrava látkami nachádzajúcimi sa v čaji

 • theinum

  - thein, teín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čajovníka

 • theismus

  - otrava látkami nachádzajúcimi sa v čaji

 • thelalgia

  - telalgia, bolesť prsnej bradavky

 • thelarche

  - telarché, vývoj pŕs, prsných bradaviek (v puberte)

 • theleplastica

  - teleplastika, plastická operácia prsných bradaviek

 • thelitis

  - telitída, zápal prsnej bradavky

 • thelorrhagia

  - telorágia, krvácanie z prsnej bradavky

 • thelytokia

  - telytokia, rodenie len ženského pohlavia

 • thenar

  - palcový val na dlani

 • Theobroma

  - cacao - kakaovník

 • theobrominum

  - teobromín, alkaloid nachádzajúci sa v kakaovníku

 • theomania

  - teománia, náboženské poblúznenie

 • theophylinum

  - teofylín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čaja, inhibítor fosfodiesterázy

 • theoreticus

  - teoretický, predpokladaný

 • theoria

  - teória, predpoklad, domienka, sústava poznatkov založených na praktickom poznaní skutočnosti, vedecky zdôvodnený poznatok

 • therapeuticus

  - terapeutický, liečebný

 • therapia

  - terapia, liečenie, liečba

 • therm(o)aesthesia

  - term(o)estézia, citlivosť na teplo, schopnosť vnímania tepla

 • thermae

  - kúpeľ

 • thermalgesia

  - termalgézia, bolesť spôsobená teplom

 • thermalis

  - termálny, vzťahujúci sa k teplu

 • thermanaesthesia

  - termanestézia, necitlivosť na tepelné podnety

 • thermhypaesthesia

  - termhypestézia, znížená schopnosť vnímať teplo

 • thermhyperaesthesia

  - termhyperestézia, zvýšená schopnosť vnímania tepla

 • thermicus

  - termický, tepelný

 • thermocaustica

  - termokaustika, termokauterizácia pôsobenie na tkanivo teplom, vypaľovanie tkaniva tepelným zdrojom

 • thermocauter

  - termokauter, chirurgický prístroj na vypaľovanie tkaniva (elektrokauter)

 • thermocauterectomia

  - termokauterektómia, chirurgické odstránenie tkaniva pomocou termokautera

 • thermocoagulatio

  - "termokoagulácia, rozrušenie tkaniva termokauterizácia

 • thermodilutio

  - "termodilúcia, metóda zachytávajúca teplotné zmeny po vstreknutí tekutiny o danej teplote do krvného obehu

 • thermographia

  - termografia, metóda využívajúca vyžarovanie tepelných infračervených lúčov z organizmu na diagnostické účely (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)

 • thermokinesis

  - termokinéza, termokinetika, náuka o zdieľaní tepla

 • thermolabilis

  - termolabilný, rozkladajúci, meniaci sa za zvýšených teplôt, závislý na zmene teploty

 • thermolabilitas

  - termolabilita, označenie pre zmenu, rozklad pôsobením vyššej teploty

 • thermometria

  - termometria, meranie teploty buď kožnými teplomermi, alebo tekutými kryštálmi (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)

 • thermometrum

  - termometer, teplomer

 • thermonuclearis

  - termonukleárna (reakcie), zlučovacia reakcia, pri ktorej sa zlučujú ľahké atómové jadrá za prudkého uvoľňovania tepelnej energie

 • thermophilus

  - termofilný, milujúci teplo, teplomilný, prospievajúci v teplom prostredí

 • thermophobia

  - termofóbia, chorobný strach z tepla

 • thermoplegia

  - termoplégia, úpal

 • thermoreceptor

  - termoreceptor, receptor pre vnímanie tepla

 • thermoregulatio

  - termoregulácia, riadenie telesnej teploty

 • thermoresistentia

  - termorezistencia, odolnosť proti teplu, schopnosť odolávať teplu

 • thermoscopia

  - termoskopia, spôsob diagnostiky rôznych ochorení založený na zázname tepelného vyžarovania ľudského tela

 • thermostabilis

  - termostabilný, látka nemeniaca sa pôsobením tepla

 • thermotaxis

  - "termotaxia, pohyby nižších živočíchov vyvolané zmenou teploty prostredia

 • thermotherapia

  - termoterapia, liečba teplom

 • thermotropismus

  - termotropizmus, reakcia, odpoveď organizmu na tepelný podnet

 • thesaurismosis

  - tezaurismóza, nadmerné nahromadenie určitých látok v orgánoch vyvolávajúcich ochorenie

 • thesis

  - téza, zásada, myšlienka, z ktorej sa vychádza, stručné vyjadrenie tvrdenia