Hľadaný výraz "terä" v Lekárskom slovníku

Nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • teras

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • teratoblastoma

  - teratoblastóm, nádor majúci pôvod v embryonálnom tkanive, invazívne rastúci, s možnosťou metastázovať

 • teratogén

  - fyzikálny alebo chemický faktor prostredia vyvolávajúci vznik vrodenej poruchy
  - látka vyvolávajúca znetvorenie plodu počas vývoja
  - faktor, ktorý spôsobuje alebo zvyšuje incidenciu kongenitálnych malformácií.

 • teratogenes

  - teratogénny, vyvolávajúci vývojové úchylky, vzniknutý poruchou vnútromaternicového vývoja

 • teratogenesis

  - teratogenéza, vznik, vývoj znetvoreniny, monštra

 • teratogenita

  - schopnosť určitej látky vyvolať znetvorenie vyvíjajúceho sa zárodku

 • teratoides

  - teratoidný, podobný teratómu

 • teratologia

  - teratológia, náuka o jedincoch s znetvoreninách, monštrách

 • teratoma

  - teratóm, nádor obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov (tridermoma)

 • teratophobia

  - teratofóbia, chorobný strach žien z porodenia znetvoreného jedinca

 • teratos

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • teratosis

  - teratóza, znetvorenosť

 • teratospermia

  - teratospermia, tvorba a vylučovanie znetvorených spermií

 • ter

  - trikrát