Hľadaný výraz "tel" v Lekárskom slovníku

Nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • tela

  - pletivo, tkanivo, väzivo, bunkové tkanivo

 • telangiectasia

  - telangiektázie, rozšírenie koncových ciev

 • telangiectaticus

  - telangiektatický, týkajúci sa rozšírenia drobných ciev

 • telangiectodes

  - telangiektodes, obsahujúci veľa ciev (napr. nádor)

 • telangiektázia

  - rozšírenie koncových ciev

 • telangiitis

  - telangiitída, zápal koncových ciev, kapilár

 • telangioma

  - telangióm, nádor z ciev tvorený rozšírenými kapilárami a konečnými arteriolami

 • telangiosis

  - telangióza, ochorenie kapilár a koncových tepienok

 • telecardiographia

  - telekardiografia, prenášanie elektrokardiogramu na diaľku (napr. pomocou telefónu)

 • telediastolicus

  - telediastolický, vzťahujúci sa ku koncu diastoly

 • telekinesis

  - telekinéza, predpokladaná schopnosť vyvolávať mechanické účinky, napr. pohyby telies na diaľku pôsobením vôle

 • telemetria

  - telemetria, meranie, snímanie na diaľku bezdrôtovou cestou (napr. EKG záznamu)

 • telencephalicus

  - telencefalický, týkajúci sa veľkého mozgu

 • telencephalon

  - telencefalon, veľký, koncový mozog

 • telepathia

  - telepatia, pôsobenie na diaľku, prenášanie myšlienok, predstáv na diaľku, údajná schopnosť sledovať myšlienky iného človeka bez zmyslových orgánov

 • teleradiogramma

  - telerádiogram, rtg snímok robený z väčšej vzdialenosti

 • teleradiographia

  - telerádiografia, rtg vyšetrovanie, pri ktorom je zdroj lúčov vo väčšej vzdialenosti od tela

 • telereceptor

  - telereceptor, receptor zachytávajúci podnety z diaľky (zrak, sluch, čuch)

 • teleroentgenogramma

  - telerentgenogram, diaľkový röntgenový snímok, napr. hrudníka, s ohniskovou vzdialenosťou 2 m, umožňujúci získať skutočnú veľkosť srdca

 • teleroentgenoscopia

  - telerentgenoskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi s najväčšou možnou ohniskovou vzdialenosťou

 • teleroentgenotherapia

  - telerentgenoterapia, liečebné ožarovanie röntgenovými lúčmi z veľkej vzdialenosti

 • telesystolicus

  - telesystolický, vzťahujúci sa ku koncu srdcovej systoly

 • teletherapia

  - teleterapia, liečba sugesciou

 • tellur

  - prvok zn. Te

 • tellus

  - zem, pôda

 • telodendron

  - telodendrón, nervové zakončenie na periférii, telodendria

 • telofáza

  - štádium bunkového delenia, začína sa vtedy, keď dcérske chromozómy dosiahnu opačné póly deliacej sa bunky, a trvá až do utvorenia dvoch interfázových dcérskych buniek.

 • telogenum

  - telogén, konečná, pokojová fáza vlasového folikulu

 • telolecithalis

  - telolecitálne (vajíčko), typ s nerovnomerným rozložením žĺtka

 • telophasis

  - telofáza, štvrtá fáza nepriameho delenia jadra bunky

 • telophragma

  - "telofragma, T-prúžok rozdeľujúci izotropný úsek kostrového svalu na dve polovice

 • telúr

  - chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru; značka Te

Naposledy hľadané výrazy: