Hľadaný výraz "tú" v Lekárskom slovníku

Nájdených 83 výsledkov (1 strana)

 • tuba

  - trúbka, rúra, trubica

 • tubalis

  - trúbkovitý, rúrovitý, trubicovitý

 • tubarius

  - trúbkovitý, rúrovitý, trubicovitý

 • tubectomia

  - tubektómia, odstránenie vajcovodu

 • tubelaris

  - hrboľatý, k hrboľu patriaci

 • tuber

  - hrb, hrboľ, výbežok

 • tuberalis

  - patriaci, vzťahujúci sa k hrbolčeku

 • tuberculinum

  - tuberkulín, látka získaná z kultúr tuberkulózneho bacilu, používaná na aktívnu imunizáciu alebo na diagnostiku tuberkulózy

 • tuberculoides

  - tuberkuloidný, podobný tuberkulu, hrbolčeku

 • tuberculoma

  - tuberkulóm, sýrovité ložiská v tkanivách pri tuberkulóze pripomínajúce nádor

 • tuberculophobia

  - tuberkulofóbia, chorobný strach z ochorenia na tuberkulózu

 • tuberculosilicosis

  - ochorenie na tuberkulózu a silikózu

 • tuberculosis

  - tbc, tuberkulóza, suchotiny, ochorenie vyvolané bacilom Mycobacterium tuberculosis, bacilus Kochi

 • tuberculostaticus

  - tuberkulostatický, (liek) potláčajúci rast tuberkulóznych bacilov

 • tuberculosus

  - tuberkulózny, vzťahujúci sa k tuberkulóze

 • tuberculum

  - hrbolček, vyvýšenina, uzol

 • tuberositas

  - drsnatina

 • tuberosus

  - tuberózny, hrboľatý, bohatý na hrbolčeky

 • tuboabdominalis

  - tuboabdominálny, týkajúci sa vajcovodu a brucha

 • tuboalveolaris

  - tuboalveolárny, trubicový, na konci rozšírený do tvaru vačka

 • tuboligamentosus

  - tuboligamentózny, týkajúci sa vajcovodu a väziva

 • tuboovarialis

  - tuboovariálny, týkajúci sa vajcovodu a vaječníka

 • tuboovariotomia

  - tuboovariotómia, chirurgické preťatie vajcovodu a vaječníka

 • tuboovaritis

  - tuboovaritída, zápal vajcovodu a vaječníka

 • tuboperitonaealis

  - tuboperitoneálny, týkajúci sa vajcovodu a pobrušnice

 • tubotympanicus

  - tubotympanický, týkajúci sa Eustachovej trubice a bubienka

 • tubouterinus

  - tubouterinný, týkajúci sa vajcovodu a maternice

 • tubularis

  - tubulárny, trubicovitý, trúbkovitý, rúrovitý

 • tubuloalveolaris

  - tubuloalveolárny, zložený z trubičiek a otvorených vačkov

 • tubulorrhexis

  - tubulorexia, natrhnutie bazálnej membrány obličkových kanálikov

 • tubulosus

  - tubulózny, zložený z kanálikov, rúrok

 • tubulus

  - rúrka, trubička, kanálik

 • tubus

  - rúra, trubica

 • tuky

  - druh lipidov. Niektoré živočíchy majú v tele tukové vrstvy, ktoré slúžia ako zásoba energie, tepelná izolácia a ochrana pred údermi.

 • tularaemia

  - "tularémia, ochorenie hlodavcov, prenosné na človeka

 • tumefaciens

  - vyvolávajúci zdurenie

 • tumefactio

  - tumefakcia, zdurenie

 • tumescentia

  - tumescencia, zdurenie, nabehnutie, napuchnutie

 • tumidus

  - zdurený, napuchnutý

 • tumor

  - nádor

 • tumoriformis

  - tumoriformný, nádorovitý, nádoru podobný

 • tumorosus

  - tumorózny, nádorový

 • tumultus

  - "zmätok

 • tunica

  - "spodný odev

 • turbidimetria

  - turbidimetria, meranie stupňa zákalu tekutiny

 • turbidus

  - kalný, matný, temný

 • turbinalis

  - turbínový, vinutý

 • turbinatus

  - kruhový, vinutý, zavinutý, zašpicatený

 • turbo

  - kotúč, závit, vír

 • turbulentus

  - turbulentný, kruhový, vírivý

 • turcicus

  - turecký

 • turgescentia

  - turgescencia, zdurenie

 • turgidus

  - turgídny, zdurený

 • turgor

  - stav napätia tkanív živého organizmu (kože)

 • turio

  - výhonok

 • turpis

  - turpidný, hanebný, potupný

 • turricephalia

  - turicefália, turicefalus, jedinec s vysokou, kužeľovou lebkou, vežovitá lebka

 • turris

  - hrad, veža

 • tusigénny

  - týkajúci sa kašľa

 • tussicula

  - tusikula, mierny kašeľ

 • tussiculatio

  - tusikulácia, pokašliavanie, slabší kašeľ

 • tussigenes

  - tusigénna (synkopa), krátkodobé bezvedomie vzniknuté pri silnom záchvate kašľa

 • tussis

  - kašeľ

 • tutela

  - ochrana, dohľad

 • tutus

  - chránený, opatrný

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • Ejakulát

  - tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.

 • izolát

  - subpopulácia, ktorej jedinci sa krížia navzájom.

 • izotransplantát

  - štep od jedinca s identickým genotypom.

 • karbohydrát

  - látka zložená z molekúl obsahujúcich atómy uhlíka, vodíka a kyslíka. Karbohydráty sú napríklad cukry, škroby a celulóza.

 • laktát

  - kyselina mliečna

 • Mukociliárny aparát

  - hlien a riasinky pomáhajúce čistiť dýchacie cesty

 • mušt

  - čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava

 • preparát

  - umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spracovaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok

 • Q-T interval

  - interval na EKG krivke meraný od začiatku kmitu Q do konca vlny T, zodpovedá celej elektrickej systole svaloviny komôr

 • sekrét

  - výlučok, výpotok

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu

 • xenotransplantát

  - štep od darcu, ktorý partí k inému druhu ako príjemca.