Hľadaný výraz "tã" v Lekárskom slovníku

Nájdených 121 výsledkov (2 strán)

 • tabac(o)ismus

  - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom

 • tabacosis

  - tabakóza (pľúc), zaprášenie pľúc prachom tabaku

 • tabacum

  - tabak, Nicotiana tabacum

 • tabefactio

  - tabefakcia, chradnutie, chudnutie

 • tabella

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • tabes

  - kal, hnitie, úbytok

 • tabescens

  - tabescentný, mokvajúci, hnijúci, ubúdajúci

 • tabicus

  - tabický, týkajúci sa ubúdania

 • tabletta

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • taboparalysis

  - taboparalýza, paralýza so znakmi tabes dorsalis

 • tabophobia

  - tabofóbia, chorobný strach z tabes

 • tabula

  - "tabuľka, tabuľa, doska

 • tabuletta

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • taches bleues

  - modravé škvrny po poštípaní

 • taches noires

  - malý, guľatý fľak po uštipnutí kliešťom

 • tachistoscopia

  - "tachistoskopia, vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si pamätať

 • tachogramma

  - tachogram, záznam rýchlosti krvného prietoku

 • tachya(r)rhytmia

  - tachyarytmia, porucha srdcového rytmu so zrýchlenou frekvenciou srdca

 • tachyarytmia

  - porucha srdcového rytmu v zmysle zrýchlenia srdcovej frekvencie

 • tachycardia

  - tachykardia, zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za minútu

 • tachyfemia

  - tachyfémia, nápadne zrýchlené tempo reči

 • tachygenesis

  - tachygenéza, zrýchlený vývoj zárodku s vynechaním niektorých embryonálnych štádií

 • Tachykardia

  - zrýchlenie srdcového rytmu (srdce bije rýchlejšie ako 100-krát za minútu)

 • tachylalia

  - tachylália, zrýchlená reč, zrýchlenie tempa reči až k nezrozumiteľnosti

 • tachyph(r)asia

  - tachyf(r)ázia, rýchla reč

 • tachyphagia

  - tachyfágia, rýchle prehĺtanie, hltanie

 • tachyphrenia

  - tachyfrénia, abnormálne rýchle myslenie, rýchle chápanie

 • tachyphylaxis

  - tachyfylaxia, rýchle oslabovanie účinku opakovaných dávok liečiva, podávaných v krátkych intervaloch

 • tachypnoe

  - zrýchlené dýchanie

 • tachypsychia

  - tachypsychia, zrýchlenie myšlienkových procesov

 • tachyuria

  - tachyúria, chorobne zrýchlená tvorba moča a jeho časté vylučovanie

 • tactilis

  - hmatný, dotykový

 • tactio

  - dotyk, hmat

 • tactivus

  - hmatový

 • tactus

  - hmat, dotyk, dotýkanie

 • taedium

  - omrzenosť

 • taenia

  - "pruh, prúžok, lem, stužka, linka

 • taenialis

  - teniálny, prúžkový

 • taeniasis

  - tenióza, črevné ochorenie vyvolané pásomnicami

 • taeniatus

  - prúžkovitý, stužkovitý

 • taenicidus

  - ničiaci, hubiaci pásomnice

 • taeniformis

  - teniformný, podoby, tvaru pásomnice

 • taenifugus

  - zaháňajúci, vypudzujúci pásomnice, hlístopudný

 • taeniola

  - malý pruh, prúžok

 • taeniophobia

  - teniofóbia, chorobný strach z pásomníc

 • talalgia

  - talalgia, bolesti v členku a v päte

 • talaris

  - členkový

 • talasémia

  - dedičná choroba málokrvnosti a rednutia kostí

 • talcosis

  - talkóza (pľúc), zaprášenie pľúc mastencom

 • talcum

  - mastenec, kremičitan horečnatý

 • Taleggio

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Talianska

 • talipedis

  - "talipes, vrodené chybné postavenie nohy v talokrurálnom kĺbe, ""koňská noha"""

 • talipes

  - "talipes, vrodené chybné postavenie nohy v talokrurálnom kĺbe, ""koňská noha"""

 • talipomanus

  - nenormálny postavenie ruky pri porušení alebo nevyvinutí distálnej časti vretennej kosti

 • talis

  - taký

 • talocalcanearis

  - talokalkaneárny, týkajúci sa členkovej a pätovej kosti

 • talocalcaneonavicularis

  - týkajúci sa členkovej, pätovej a loďkovitej kosti

 • talocalcaneus

  - týkajúci sa členkovej a pätovej kosti

 • talocruralis

  - talokrurálny, týkajúci sa členkovej kosti a predkolenia

 • talofibularis

  - talofibulárny, týkajúci sa členkovej a lýtkovej kosti

 • talomalleolaris

  - talomaleolárny, týkajúci sa členkovej kosti a členka

 • talonavicularis

  - talonavikulárny, týkajúci sa členkovej a loďkovitej kosti

 • talus

  - členková kosť

 • tamponáda

  - zapchatie rany gázou, aby sa zastavilo krvácanie, samočinné zapchatie dutiny orgánu napr. krvnou zrazeninou

 • tamponatio

  - tampónovanie, upchatie tampónom

 • tamponum

  - tampón, hydrofilová gáza poskrúcaná do klbka veľkosti orecha

 • tannasis

  - ferment získaný z kultúry Penicilium glaucum

 • tanninum

  - tanín, organická zlúčenina nachádzajúca sa napr. v čaji, podstatná zložka trieslovín (acidum tannicum)

 • tantalum

  - prvok zn. Ta

 • tantopere

  - veľmi, vysokého stupňa

 • tantus

  - tak veľký

 • tapetum

  - koberec, pokrývka

 • taphophobia

  - tafofóbia, chorobný strach z pochovania za živa

 • tapinocephalia

  - tapinocefália, plochohlavosť

 • tarditas

  - zdĺhavosť, váhavosť

 • tardivus

  - pomaly, zdĺhavo nastupujúci

 • tardus

  - pomalý, zdĺhavý, neskorý, neskoro sa objavujúci

 • tarsalgia

  - tarzalgia, bolesť v priehlavkovej oblasti

 • tarsalis

  - tarzálny, týkajúci sa priehlavkových kostí

 • tarsectomia

  - "tarzektómia, chirurgické odstránenie priehlavkových kostí

 • tarseus

  - patriaci, vzťahujúci sa k chrupkovej časti mihalnice

 • tarsitis

  - "tarzitída, zápal priehlavku

 • tarsochiloplastice

  - tarzochiloplastika, plastický chirurgický výkon na leme mihalnice

 • tarsomalacia

  - tarzomalácia, zmäknutie, uvoľnenie chrupkovej časti mihalnice

 • tarsometatarseus

  - tarzometatarzálny, týkajúci sa priehlavkových a predpriehlavkových kostí

 • tarsophalangealis

  - tarzofalangeálny, týkajúci sa priehlavkových kostí a článkov prstov

 • tarsoplastice

  - tarzoplastika, plastická operácia chrupkovej časti mihalnice

 • tarsoptosis

  - tarzoptóza, zníženie priehlavkových kostí s vytvorením plochej nohy

 • tarsorrhaphia

  - tarzoráfia, operačné zošitie okrajov mihalníc

 • tarsotibialis

  - tarzotibiálny, týkajúci sa priehlavkových kostí a holennej kosti (píšťaly)

 • tarsotomia

  - tarzotómia, chirurgické preťatie väzivovej platničky mihalnice

 • tarsus

  - priehlavok, chrupkový základ mihalnice

 • tartarus

  - depuratus - vinný kameň, kyslý vínan draselný

 • TATA

  - stabilný úsek DNA, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti asi 25 báz pred začiatkom transkripcie. Jeho úloha spočíva zrejme v iniciácii transkripcie.

 • tatuatio

  - tetovanie, vpichovanie farbiva do kože

 • taurinum

  - taurín, kyselina aminoetylsulfonová, produkt vznikajúci pri odbúravaní sírnych aminokyselín

 • taurodontia

  - "taurodontia, ""býčie zuby"", dedičná anomália, pri ktorej sú dreňové dutiny zubov príliš široké"

 • tautologia

  - tautológia, vyjadrenie obsahu pojmu tými istými alebo podobnými slovami

 • tautomer

  - fyzikálne aj chemicky odlišná forma rovnakej zlúčeniny

 • tautoméria

  - zvláštny prípad izomérie; látky rovnakého chemického zloženia reagujú za rôznych podmienok v zmysle rôznych štruktúrnych vzorcov

 • taxis

  - "taxia, poriadok, koordinácia

 • taxonomia

  - taxonómia, systematická klasifikácia organizmov (živočíchov a rastlín)

 • ťažké víno

  - prívlastok charakterizujúci plné, chuťovo výrazné až unavujúce víno

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • Ejakulát

  - tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.

 • izolát

  - subpopulácia, ktorej jedinci sa krížia navzájom.

 • izotransplantát

  - štep od jedinca s identickým genotypom.

 • karbohydrát

  - látka zložená z molekúl obsahujúcich atómy uhlíka, vodíka a kyslíka. Karbohydráty sú napríklad cukry, škroby a celulóza.

 • laktát

  - kyselina mliečna

 • Mukociliárny aparát

  - hlien a riasinky pomáhajúce čistiť dýchacie cesty

 • mušt

  - čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava

 • preparát

  - umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spracovaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok

 • Q-T interval

  - interval na EKG krivke meraný od začiatku kmitu Q do konca vlny T, zodpovedá celej elektrickej systole svaloviny komôr

 • sekrét

  - výlučok, výpotok

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu