Hľadaný výraz "t" v Lekárskom slovníku

Nájdených 1126 výsledkov (10 strán)

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu

 • T00

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 • T01

  - Skratka diagnózy - otvorené rany na viacerých oblastiach tela

 • T02

  - Skratka diagnózy - zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

 • T03

  - Skratka diagnózy - vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T04

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T05

  - Skratka diagnózy - traumatické amputácie postihujúce viaceré oblasti tela

 • T06

  - Skratka diagnózy - iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela nezatriedené inde

 • T07

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené viacnásobné poranenia

 • T08

  - Skratka diagnózy - zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni

 • T09

  - Skratka diagnózy - iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie neurčenej úrovni

 • T10

  - Skratka diagnózy - zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T11

  - Skratka diagnózy - iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T12

  - Skratka diagnózy - zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T13

  - Skratka diagnózy - iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T14

  - Skratka diagnózy - poranenie bližšie neurčenej oblasti tela

 • T15

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso vo vonkajšom oku

 • T16

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v uchu

 • T17

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v dýchacej sústave

 • T18

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v tráviacej sústave

 • T19

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v močovopohlavnej sústave

 • T20

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie hlavy a krku

 • T21

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie trupu

 • T22

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky

 • T23

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie zápästia a ruky

 • T24

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členkového kĺbu a nohy

 • T25

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy

 • T26

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy

 • T27

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie dýchacích ústrojov

 • T28

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov

 • T29

  - Skratka diagnózy - popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

 • T30

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bližšie neurčenej časti tela

 • T31

  - Skratka diagnózy - popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T32

  - Skratka diagnózy - poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T33

  - Skratka diagnózy - povrchová omrzlina

 • T34

  - Skratka diagnózy - omrzlina s nekrózou tkaniva

 • T35

  - Skratka diagnózy - omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina

 • T36

  - Skratka diagnózy - otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami

 • T37

  - Skratka diagnózy - otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami

 • T38

  - Skratka diagnózy - otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde

 • T39

  - Skratka diagnózy - otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

 • T40

  - Skratka diagnózy - otrava opiátmi a psychodysleptikami (halucinogénmi)

 • T41

  - Skratka diagnózy - otrava anestetikami a liečebnými plynmi

 • T42

  - Skratka diagnózy - otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami

 • T43

  - Skratka diagnózy - otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde

 • T44

  - Skratka diagnózy - otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém

 • T45

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde

 • T46

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu

 • T47

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu

 • T48

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

 • T49

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi miestne najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami, otorinolaryngologikami a stomatologikami

 • T50

  - Skratka diagnózy - otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • T51

  - Skratka diagnózy - toxický účinok alkoholu

 • T52

  - Skratka diagnózy - toxický účinok organických rozpúšťadiel

 • T53

  - Skratka diagnózy - toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov

 • T54

  - Skratka diagnózy - toxický účinok leptavých látok

 • T55

  - Skratka diagnózy - toxický účinok mydiel a detergencií

 • T56

  - Skratka diagnózy - toxický účinok kovov

 • T57

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných anorganických látok

 • T58

  - Skratka diagnózy - toxický účinok oxidu uhoľnatého (co)

 • T59

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných plynov, dymov a výparov

 • T60

  - Skratka diagnózy - toxický účinok pesticídov

 • T61

  - Skratka diagnózy - toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava

 • T62

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava

 • T63

  - Skratka diagnózy - toxický účinok styku s jedovatými zvieratami

 • T64

  - Skratka diagnózy - toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov znečisťujúcich potravu

 • T65

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných a bližšie neurčených látok

 • T66

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené účinky žiarenia

 • T67

  - Skratka diagnózy - účinky tepla a svetla

 • T68

  - Skratka diagnózy - podchladenie

 • T69

  - Skratka diagnózy - iné účinky zníženej teploty

 • T70

  - Skratka diagnózy - účinky tlaku vzduchu a tlaku vody

 • T71

  - Skratka diagnózy - zadusenie

 • T73

  - Skratka diagnózy - účinky iných nedostatkov (deprivácií)

 • T74

  - Skratka diagnózy - syndrómy zo zlého zaobchádzania

 • T75

  - Skratka diagnózy - účinky iných vonkajších príčin

 • T78

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé účinky nezatriedené inde

 • T79

  - Skratka diagnózy - daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde

 • T80

  - Skratka diagnózy - komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

 • T81

  - Skratka diagnózy - komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

 • T82

  - Skratka diagnózy - komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T83

  - Skratka diagnózy - komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T84

  - Skratka diagnózy - komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T85

  - Skratka diagnózy - komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T86

  - Skratka diagnózy - zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív

 • T87

  - Skratka diagnózy - komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu

 • T88

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde

 • T90

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení hlavy

 • T91

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení krku a trupu

 • T92

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení hornej končatiny

 • T93

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení dolnej končatiny

 • T94

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela

 • T95

  - Skratka diagnózy - neskoré následky popálenín, poleptaní a omrzlín

 • T96

  - Skratka diagnózy - neskoré následky otráv liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • T97

  - Skratka diagnózy - neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstvo

 • T98

  - Skratka diagnózy - neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin

 • tabac(o)ismus

  - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom

 • tabacosis

  - tabakóza (pľúc), zaprášenie pľúc prachom tabaku

 • tabacum

  - tabak, Nicotiana tabacum

 • tabefactio

  - tabefakcia, chradnutie, chudnutie

 • tabella

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • tabes

  - kal, hnitie, úbytok

 • tabescens

  - tabescentný, mokvajúci, hnijúci, ubúdajúci

 • tabicus

  - tabický, týkajúci sa ubúdania

 • tabletta

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • taboparalysis

  - taboparalýza, paralýza so znakmi tabes dorsalis

 • tabophobia

  - tabofóbia, chorobný strach z tabes

 • tabula

  - "tabuľka, tabuľa, doska

 • tabuletta

  - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy

 • taches bleues

  - modravé škvrny po poštípaní

 • taches noires

  - malý, guľatý fľak po uštipnutí kliešťom

 • tachistoscopia

  - "tachistoskopia, vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si pamätať

 • tachogramma

  - tachogram, záznam rýchlosti krvného prietoku

 • tachya(r)rhytmia

  - tachyarytmia, porucha srdcového rytmu so zrýchlenou frekvenciou srdca

 • tachyarytmia

  - porucha srdcového rytmu v zmysle zrýchlenia srdcovej frekvencie

 • tachycardia

  - tachykardia, zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za minútu

 • tachyfemia

  - tachyfémia, nápadne zrýchlené tempo reči

 • tachygenesis

  - tachygenéza, zrýchlený vývoj zárodku s vynechaním niektorých embryonálnych štádií

 • Tachykardia

  - zrýchlenie srdcového rytmu (srdce bije rýchlejšie ako 100-krát za minútu)

 • tachylalia

  - tachylália, zrýchlená reč, zrýchlenie tempa reči až k nezrozumiteľnosti

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: cgc, bakã æ ã, sq, ja, nm, tým, capability, perl, freemail, x, w3, f, ber, t ã â, dpã ã ã ã