Hľadaný výraz "sym" v Lekárskom slovníku

Nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • sym

  - s, spolu

 • symbiosis

  - symbióza, spolužitie dvoch alebo viacerých jedincov vo vzájomnom prospechu

 • symblepharon

  - symblefarón, zrastenie jedného alebo oboch viečok s očným bulbom

 • symbol

  - znak, znamenie; predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem; znamenie s hlbším alebo skrytým významom; znak matematickej veličiny; chemická značka prvku

 • symbolon

  - symbol, znak, znamenie

 • symbolophobia

  - symbolofóbia, chorobný strach z náhlych znamení a úkazov

 • symbrachydactylia

  - symbrachydaktýlia, deformácia prstov, krátke, zrastené prsty

 • symmelia

  - symmélia, jedince zrastené dolnými končatinami

 • symmelos

  - symmelus, jedinec so zrastenými dolnými končatinami

 • symmetria

  - symetria, úmernosť, súmernosť

 • symmetricus

  - symetrický, súmerný

 • sympathectomia

  - sympatektómia, preťatie, prerušenie sympatického nervstva, ktoré inervuje určitú oblasť

 • sympathia

  - sympatia, zhoda, náklonnosť, záľuba, príchylnosť, súcitenie, kladný vzťah k druhej osobe

 • sympathicoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathicoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathicogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathicolyticus

  - sympatikolytický, mierniaci dráždenie sympatického nervstva, blokujúci adrenergné reakcie, vyvolávajúci vazodilatáciu (a-sympatolytikum), spomaľujúci srdcovú frekvenciu (b-sympatolytikum)

 • sympathicomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympathiconeuritis

  - sympatikoneuritída, zápal nervov sympatika

 • sympathicopathia

  - sympatikopatia, porucha funkcie sympatického nervstva

 • sympathicotonia

  - sympatikotónia, zvýšená dráždivosť sympatického nervstva

 • sympathicotripsis

  - sympatikotripsa, operačné rozrušenie uzliny sympatického nervstva

 • sympathicotropus

  - sympatikotrópny, pôsobiaci na sympatické nervstvo

 • sympathicus

  - sympatikus, sympatický nervový systém, časť autonómneho nervstva (systém cervikotorakolumbálny)

 • sympathoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathogonia

  - sympatogónia, nezrelá nervová bunka sympatického nervstva

 • sympathogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathoma

  - gangliocellulare sympatóm gangliobukový, nádor zo zrelých nervových buniek sympatika, vyskytujúci sa najmä v dospelosti, nemá tendenciu metastázovať

 • sympathomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympatikolytikum

  - liek potláčajúci vplyv sympatika

 • sympatikomimetikum

  - liek povzbudzujúci vplyv sympatika

 • sympatikus

  - časť autonómneho (útrobného) nervovédo systému

 • sympatolytikum

  - liek potláčajúci vplyv sympatika

 • sympatomimetikum

  - liek povzbudzujúci vplyv sympatika

 • symphalangia

  - symfalangia, zrastené články prstov spolu s deformitou ruky, nohy

 • symphonallaxis

  - symfonalaxia, porucha reči, pri ktorej sa zamieňajú spoluhlásky

 • symphyocephalus

  - symfyocefalus, jedinec s dvoma trupmi a jednou hlavou (syncephalus)

 • symphysealis

  - symfýzový, týkajúci sa symfýzy (lonovej spony)

 • symphysectomia

  - symfyzektómia, chirurgické odstránenie symfýzy (lonovej spony)

 • symphyseolysis

  - symfyzeolýza, uvoľnenie spony

 • symphyseorrhaphia

  - symfyzeoráfia, chirurgické spojenie oboch častí lonovej spony

 • symphyseotomia

  - symfyzeotómia, operačné preťatie lonovej spony

 • symphysion

  - horný okraj symfýzy v strednej sagitálnej rovine

 • symphysis

  - "symfýza, zrastenie, spona, spôsob pevného spojenia dvoch kostí

 • symphysodactylia

  - symfýzodaktýlia, zrastenie prstov

 • symplasma

  - symplazma, mnohojadrová protoplazma vzniknutá atypickým delením buniek (syncytium)

 • sympodia

  - sympódia, jedinec so zrastenými dolnými končatinami, siréna

 • Symptóm

  - príznak

 • symptoma

  - symptóm, príznak, prejav

 • Symptomatická akútna rinitída

  - nádcha pridružená pri iných chorobách, nie je spôsobená vírusmi spôsobujúcimu nádchu

 • symptomaticus

  - symptomatický, príznakový, príznačný

 • symptomatikum

  - liek, ktorý ovplyvňuje prejavy choroby, ale nelieči ju

 • symptomatológia

  - náuka o príznakoch, prejavoch choroby

 • symptosis

  - "symptóza, zrútenie, miestne alebo celkové

 • sympus

  - jedinec so zrastenými dolnými končatinami, siréna (sympodia)

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: djz, s21, b79, vgm, n14, kip, kaãƒâ ka, bpo, kdc, cv, ézie, ludã, vhi, íst, h95