Hľadaný výraz "supra" v Lekárskom slovníku

Nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • supra

  - hore, z vrchu, vpred, cez, nad

 • supraacetabularis

  - nachádzajúci sa nad kĺbovou jamkou bedrového kĺbu

 • supraalveolaris

  - supraalveolárny, nachádzajúci sa nad lôžkom

 • supraapicalis

  - supraapikálny, nadhrotový, nachádzajúci sa nad hrotom orgánu

 • supraarticularis

  - supraartikulárny, nadkĺbový, umiestnený nad kĺbom

 • suprabranchialis

  - suprabranchiálny, nachádzajúci sa nad žiabrami

 • supracerebellaris

  - supracerebelárny, nadmozočkový

 • suprachoroideus

  - nadcievnatkový

 • supraciliaris

  - supraciliárny, nachádzajúci sa nad obočím

 • supraclavicularis

  - supraklavikulárny, nachádzajúci sa nad kľúčnou kosťou

 • supracondylaris

  - suprakondylárny, nachádzajúci sa nad kondylom (hrboľom)

 • supracostalis

  - suprakostálny, nadrebrový

 • supracristalis

  - suprakristálny, nadhrebeňový

 • supradiaphragmaticus

  - supradiafragmatický, nachádzajúci sa nad bránicou

 • supraduodenalis

  - supraduodenálny, nachádzajúci sa nad dvanástnikom

 • supraduralis

  - supradurálny, nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou plenou

 • supraglenoidalis

  - supraglenoidálny, nadkĺbový, nachádzajúci sa nad kĺbovou jamkou

 • supraglotticus

  - supraglotický, nachádzajúci sa nad hlasivkami

 • suprahepaticus

  - suprahepatický, nachádzajúci sa nad pečeňou

 • suprahyoideus

  - nadjazylkový, nachádzajúci sa nad jazylkou

 • suprainguinalis

  - supraingvinálny, nachádzajúci sa nad slabinami

 • supramalleolaris

  - supramaleolárny, nadčlenkový, nachádzajúci sa nad členkom

 • supramammarius

  - supramamárny, nachádzajúci sa nad prsnou žľazou

 • supramandibularis

  - supramandibulárny, nachádzajúci sa nad dolnou čeľusťou

 • supramarginalis

  - supramarginálny, nadokrajový, nachádzajúci sa nad okrajom

 • supramastoideus

  - nachádzajúci sa nad hlávkovým výbežkom

 • supramaxillaris

  - supramaxilárny, nachádzajúci sa nad hornou čeľusťou

 • suprameatalis

  - suprameaticus, nachádzajúci sa nad priechodom, zvukovodom

 • supramentalis

  - supramentálny, nachádzajúci sa nad bradou

 • supramesocolicus

  - supramezokolický, nachádzajúci sa nad okružím hrubého čreva

 • supranasalis

  - supranazálny, nachádzajúci sa nad nosom

 • supranormalis

  - supranormálny, idúci nad mieru, nad normu, nadmerný, neobyčajný, nadpriemerný

 • supranuclearis

  - "supranukleárny, nadjadrový

 • supraoccipitalis

  - supraokcipitálny, nachádzajúci sa nad záhlavím

 • supraoclusio

  - supraoklúzia, predkus

 • supraocularis

  - supraokulárny, nachádzajúci sa nad okom

 • supraorbitalis

  - supraorbitálny, nadočnicový

 • suprapapillaris

  - suprapapilárny, nadbradavkový

 • suprapatellaris

  - suprapatelárny, nadjabĺčkový, nachádzajúci sa nad jabĺčkom

 • suprapinealis

  - nachádzajúci sa nad šuškovitým telieskom (nad nadlôžkom mozgu)

 • suprapleuralis

  - lokalizovaný nad pohrudnicou

 • suprapubicus

  - suprapubický, nachádzajúci sa nad lonovou kosťou

 • suprapyloricus

  - suprapylorický, ležiaci nad vrátnikom (pylorom)

 • suprarenalectomia

  - suprarenalektómia, odstránenie nadobličky

 • suprarenalis

  - suprarenálny, nadobličkový

 • suprarenalismus

  - prejavy zvýšenej hormonálnej činnosti nadobličiek

 • suprarenium

  - suprarenín, hormón drene nadobličky (adrenalín)

 • suprarenoma

  - suprarenóm, nádor nadobličky

 • suprascapularis

  - supraskapulárny, nadlopatkový, nachádzajúci sa nad lopatkou

 • suprascleralis

  - suprasklerálny, nachádzajúci sa na povrchu skléry

 • suprasellaris

  - supraselárny, ležiaci nad tureckým sedlom klínovej kosti

 • supraseptalis

  - supraseptálny, nadprepážkový

 • supraspinalis

  - supraspinálny, nadhrebeňový, nadtŕňový, nadchrbticový

 • supraspinatus

  - nadhrebeňový, nadtŕňový

 • suprasternalis

  - suprasternálny, nachádzajúci sa nad hrudnou kosťou

 • suprastriatus

  - nachádzajúci sa nad corpus striatum

 • supratemporalis

  - supratemporálny, nachádzajúci sa nad spánkovou kosťou

 • supratonsillaris

  - supratonzilárny, nadmandľový, nachádzajúci sa nad mandľami

 • supratrochlearis

  - supratrochleárny, nachádzajúci sa nad kladkou

 • supraumbilicalis

  - supraumbilikálny, nadpupočný

 • supravaginalis

  - supravaginálny, nadpošvový

 • supraventricularis

  - supraventrikulárny, nachádzajúci sa nad komorou

 • supravesicalis

  - supravezikálny, nachádzajúci sa nad mechúrom