Hľadaný výraz "sup" v Lekárskom slovníku

Nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • super

  - "hore, navrchu, zhora

 • superabductio

  - superabdukcia, extrémna abdukcia, najväčšie možné oddialenie

 • superacromialis

  - superakromiálny, nachádzajúci sa nad akromionom

 • superactivitas

  - superaktivita, abnormálne zvýšená aktivita, činnosť

 • superacutus

  - superakútny, veľmi prudký, veľmi rýchlo prebiehajúci

 • superalimentatio

  - superalimentácia, nadmerná výživa

 • supercerebralis

  - supercerebrálny, nachádzajúci sa nad mozgom

 • superciliaris

  - superciliárny, nadobočný, patriaci k obočiu

 • supercilium

  - obočie, brvy

 • superdistensio

  - superdistenziae, nadmerné roztiahnutie

 • superexcitatio

  - superexcitácia, nadmerné, zvýšené vzrušenie, podráždenie

 • superextensio

  - superextenzia, extrémne natiahnutie

 • superfecundatio

  - superfekundácia, oplodnenie ďalšieho vajíčka z rovnakej ovulácie pri koitoch nasledujúcich po prvom oplodnení

 • superfemale

  - "žena s viac ako dvoma chromozómmi X, ""nadsamička"""

 • superfetatio

  - "superfetácia, oplodnenie ďalšieho vajíčka z neskoršej ovulácie

 • superficialis

  - superficiálny, povrchový, vrchný

 • superficiálny

  - povrchový

 • superficies

  - povrch, vrchná časť

 • superflexio

  - superflexia, extrémne, najväčšie možné ohnutie

 • superfunctio

  - superfunkcia, zvýšená, nadmerná činnosť

 • superinfectio

  - superinfekcia, nová nákaza organizmu vyvolaná tým istým činiteľom pri nedosiahnutí patričnej odolnosti

 • superinvolutio

  - superinvolúcia, nadmerný úbytok, zanikanie orgánu

 • superior

  - hore ležiaci, horný (v porovnaní), vrchný

 • superlactatio

  - superlaktácia, nadmerná produkcia mlieka

 • superlobatio

  - superlobácia, vytváranie nadpočetných lalokov

 • supermale

  - "muž s dvoma chromozómami Y, ""nadsamec"""

 • supermotilitas

  - supermotilita, nadmerná hybnosť, pohyblivosť

 • supernumerarius

  - nadpočetný

 • supernutritio

  - nadmerná výživa, energetický príjem značne presahujúci energetický výdaj

 • superolateralis

  - okalizovaný smerom hore a vzdialene od strednej osi

 • superomedialis

  - superomediálny, lokalizovaný smerom hore a v strede alebo blízko pri strednej osi

 • superoxiddismutasis

  - superoxiddismutáza, špecifický enzým rozkladajúci superoxidový anión

 • superoxidum

  - redukovaný ión kyslíka (O2), svojou toxicitou nebezpečný pre organizmus

 • superpartitio

  - rozdelenie na nadpočetné diely

 • superpigmentatio

  - superpigmentácia, nadmerné zafarbenie, ukladanie farbiva v nadmernom množstve alebo na neobvyklých miestach

 • superpositio

  - "superpozícia, postavenie pred niečim, nad niečim v priestorovom alebo časovom zmysle

 • superregeneratio

  - superregenerácia, nadmerná obnova, opätovná tvorba tkanív, orgánu

 • supersecretio

  - supersekrécia, nadmerne zvýšená produkcia

 • supersensitatio

  - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti

 • supersensitisatio

  - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti

 • supinatio

  - supinácia, odvrátenie, otočenie hornej končatiny dlaňou nahor, dolnej končatiny vonkajším okrajom nohy dole

 • supinator

  - supinátor, sval otáčajúci ruku

 • supinus

  - obrátený hore

 • suplementácia

  - doplnenie, dodanie

 • supplementarius

  - doplnkový, dodatkový

 • suppositorium

  - čípok, forma lieku, ktorá sa zavádza do telových dutín

 • supppurativus

  - supuratívny, hnisavý, produkujúci hnis

 • suppressio

  - supresia, potlačenie alebo zabudnutie zážitku, najmä bolestného, nepríjemného

 • suppressor

  - supresorický gén, tzn. gén, ktorý potláča efekt základného génu vo fenotype

 • suppressorius

  - supresorický, potláčajúci, schopný potlačiť

 • suppurans

  - hnisajúci, vyvolávajúci hnisanie

 • suppuratio

  - supurácia, hnisanie

 • suppuratus

  - hnisavý, zhnisaný

 • supra

  - hore, z vrchu, vpred, cez, nad

 • supraacetabularis

  - nachádzajúci sa nad kĺbovou jamkou bedrového kĺbu

 • supraalveolaris

  - supraalveolárny, nachádzajúci sa nad lôžkom

 • supraapicalis

  - supraapikálny, nadhrotový, nachádzajúci sa nad hrotom orgánu

 • supraarticularis

  - supraartikulárny, nadkĺbový, umiestnený nad kĺbom

 • suprabranchialis

  - suprabranchiálny, nachádzajúci sa nad žiabrami

 • supracerebellaris

  - supracerebelárny, nadmozočkový

 • suprachoroideus

  - nadcievnatkový

 • supraciliaris

  - supraciliárny, nachádzajúci sa nad obočím

 • supraclavicularis

  - supraklavikulárny, nachádzajúci sa nad kľúčnou kosťou

 • supracondylaris

  - suprakondylárny, nachádzajúci sa nad kondylom (hrboľom)

 • supracostalis

  - suprakostálny, nadrebrový

 • supracristalis

  - suprakristálny, nadhrebeňový

 • supradiaphragmaticus

  - supradiafragmatický, nachádzajúci sa nad bránicou

 • supraduodenalis

  - supraduodenálny, nachádzajúci sa nad dvanástnikom

 • supraduralis

  - supradurálny, nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou plenou

 • supraglenoidalis

  - supraglenoidálny, nadkĺbový, nachádzajúci sa nad kĺbovou jamkou

 • supraglotticus

  - supraglotický, nachádzajúci sa nad hlasivkami

 • suprahepaticus

  - suprahepatický, nachádzajúci sa nad pečeňou

 • suprahyoideus

  - nadjazylkový, nachádzajúci sa nad jazylkou

 • suprainguinalis

  - supraingvinálny, nachádzajúci sa nad slabinami

 • supramalleolaris

  - supramaleolárny, nadčlenkový, nachádzajúci sa nad členkom

 • supramammarius

  - supramamárny, nachádzajúci sa nad prsnou žľazou

 • supramandibularis

  - supramandibulárny, nachádzajúci sa nad dolnou čeľusťou

 • supramarginalis

  - supramarginálny, nadokrajový, nachádzajúci sa nad okrajom

 • supramastoideus

  - nachádzajúci sa nad hlávkovým výbežkom

 • supramaxillaris

  - supramaxilárny, nachádzajúci sa nad hornou čeľusťou

 • suprameatalis

  - suprameaticus, nachádzajúci sa nad priechodom, zvukovodom

 • supramentalis

  - supramentálny, nachádzajúci sa nad bradou

 • supramesocolicus

  - supramezokolický, nachádzajúci sa nad okružím hrubého čreva

 • supranasalis

  - supranazálny, nachádzajúci sa nad nosom

 • supranormalis

  - supranormálny, idúci nad mieru, nad normu, nadmerný, neobyčajný, nadpriemerný

 • supranuclearis

  - "supranukleárny, nadjadrový

 • supraoccipitalis

  - supraokcipitálny, nachádzajúci sa nad záhlavím

 • supraoclusio

  - supraoklúzia, predkus

 • supraocularis

  - supraokulárny, nachádzajúci sa nad okom

 • supraorbitalis

  - supraorbitálny, nadočnicový

 • suprapapillaris

  - suprapapilárny, nadbradavkový

 • suprapatellaris

  - suprapatelárny, nadjabĺčkový, nachádzajúci sa nad jabĺčkom

 • suprapinealis

  - nachádzajúci sa nad šuškovitým telieskom (nad nadlôžkom mozgu)

 • suprapleuralis

  - lokalizovaný nad pohrudnicou

 • suprapubicus

  - suprapubický, nachádzajúci sa nad lonovou kosťou

 • suprapyloricus

  - suprapylorický, ležiaci nad vrátnikom (pylorom)

 • suprarenalectomia

  - suprarenalektómia, odstránenie nadobličky

 • suprarenalis

  - suprarenálny, nadobličkový

 • suprarenalismus

  - prejavy zvýšenej hormonálnej činnosti nadobličiek

 • suprarenium

  - suprarenín, hormón drene nadobličky (adrenalín)

 • suprarenoma

  - suprarenóm, nádor nadobličky

 • suprascapularis

  - supraskapulárny, nadlopatkový, nachádzajúci sa nad lopatkou

 • suprascleralis

  - suprasklerálny, nachádzajúci sa na povrchu skléry

 • suprasellaris

  - supraselárny, ležiaci nad tureckým sedlom klínovej kosti

 • supraseptalis

  - supraseptálny, nadprepážkový

 • supraspinalis

  - supraspinálny, nadhrebeňový, nadtŕňový, nadchrbticový

 • supraspinatus

  - nadhrebeňový, nadtŕňový

 • suprasternalis

  - suprasternálny, nachádzajúci sa nad hrudnou kosťou

 • suprastriatus

  - nachádzajúci sa nad corpus striatum

 • supratemporalis

  - supratemporálny, nachádzajúci sa nad spánkovou kosťou

 • supratonsillaris

  - supratonzilárny, nadmandľový, nachádzajúci sa nad mandľami

 • supratrochlearis

  - supratrochleárny, nachádzajúci sa nad kladkou

 • supraumbilicalis

  - supraumbilikálny, nadpupočný

 • supravaginalis

  - supravaginálny, nadpošvový

 • supraventricularis

  - supraventrikulárny, nachádzajúci sa nad komorou

 • supravesicalis

  - supravezikálny, nachádzajúci sa nad mechúrom

 • supremus

  - najvyšší, horný, vrchný

 • supresia

  - potlačenie, spomalenie

 • supresívny

  - potlačujúci, spomaľujúci

 • suprimovať

  - potlačovať, spomaľovať

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: scahaw, phl, nrec, xaf, triáž, grs, senpa, pekã ã, vdu, hlp, nl, chq, pdf, cmj, rci