Hľadaný výraz "str" v Lekárskom slovníku

Nájdených 70 výsledkov (1 strana)

 • strab(ism)ometrum

  - strab(izm)ometer, merač uhla škúlenia

 • strabismus

  - škúlenie

 • strabo

  - škuľavý

 • strabometria

  - strabometria, meranie uhla škúlenia pomocou strabometra

 • strabotomia

  - strabotómia, chirurgický výkon na odstránenie škúlenia

 • strangulatio

  - strangulácia, uškrtenie, zaškrtenie, zahrdúsenie

 • strangulatorius

  - škrtiaci

 • stranguria

  - strangúria, bolestivé močenie, rezavá bolesť pri močení

 • strapina

  - tvorí 2 - 5 % hmotnosti strapca, skladá sa z hlavnej stopky, vedľajších stopiek, stopôčiek a vankúšikov, na ktorých sú bobuľky hrozna

 • stratificatio

  - stratifikácia, vrstvenie

 • stratificatus

  - vrstvený, rozvrstvený

 • stratiformis

  - stratiformný, vrstevnatý

 • stratigramma

  - stratigram, hĺbkový röntgenový snímok urobený v určitých rovinách, vrstvách (tomogram)

 • stratum

  - vrstva

 • stremma

  - otočenie, podvrtnutie

 • strenuus

  - silný, vytrvalý, náruživý

 • strephendopodia

  - strefendopodia, vytočenie nohy dovnútra

 • strephexopodia

  - strefexopódia, vybočenie nohy von

 • strephopodia

  - "strefopódia, ""konská noha"", zvislá noha"

 • strephosymbolia

  - strefosymbólia, označenie pre ťažkosti s čítaním, ktoré sú charakterizované neistotou pri rozlišovaní podobne tvorených, ale opačne orientovaných písmen, alebo tendenciou k zámene poradia písmen v slove alebo prevrátenému smeru čítania

 • strepitus

  - hrmot, šum, šelest

 • strepticaemia

  - streptikémia, prítomnosť streptokokov v krvi, streptokoková bakterémia

 • streptobacillosis

  - streptobacilóza, ochorenie vzniknuté najčastejšie po pokúsaní potkanom, vyvolané Streptobacillus moniliformis

 • Streptobacillus

  - mikrób, ktorý tvorí zhluky v podobe retiazky

 • streptococcaemia

  - streptokokémia, prítomnosť streptokokov v krvi

 • streptococcicus

  - streptokokový, vyvolaný streptokokmi

 • Streptococcus

  - streptokok, guľovitá grampozitívna baktéria

 • streptodermatitis

  - streptodermatitída, zápal kože vyvolaný streptokokmi

 • streptodornasis

  - streptodornáza, deoxyribonukleáza produkovaná streptokokmi

 • streptogenes

  - streptogénny, vyvolaný streptokokmi

 • streptokinasis

  - streptokináza, enzým produkovaný streptokokmi, aktivátor proteolytického enzýmu plazminogénu

 • streptolysinum

  - streptolyzín, streptokokmi produkovaný hemolyzín

 • streptomycinum

  - streptomycín, antibiotikum získané zo Streptomyces griseus

 • streptotrichosis

  - streptotrichóza, infekčné ochorenie, charakterizované chronickým hnisavým zápalom

 • stress

  - záťaž, tieseň, stav napätia, do ktorého sa dostáva organizmus ohrozený pôsobením silných nepriaznivých činiteľov v oblasti telesnej aj duševnej

 • stria

  - pásikovitá trhlinka v koži pri nadmerne rýchlom zväčšení príslušnej časti tela

 • striatus

  - prúžkovaný

 • strictura

  - striktúra, zúženie, stenčenie

 • stricturotomia

  - strikturotómia, preťatie, uvoľnenie zúženia

 • stridens

  - šuštiaci, šumiaci

 • stridor

  - hvizd, ostrý zvuk, chrčanie pri zúžení horných dýchacích ciest

 • stridulosus

  - stridulózny, šuštiaci, pišťavý, vŕzgavý

 • stridulus

  - šuštiaci, škrípajúci, vŕzgajúci

 • striktúra

  - chorobné zúženie, zovretosť

 • stringens

  - zvierajúci, sťahujúci

 • striocellularis

  - striocelulárny, týkajúci sa priečne pruhovaných vlákien (kostrového svalu)

 • strobila

  - po sebe nasledujúce segmenty tela pásomnice

 • strobilatio

  - strobilácia, spôsob rozmnožovania niektorých olypov

 • stroboscopia

  - štúdium pohybu plicae vocales (hlasiviek) stroboskopom

 • stroboscopos

  - stroboskop, prístoj, ktorým možno pozorovať pohyby hlasiviek rozložené do jednotlivých fáz

 • stroma

  - trámčina, podporné väzivové tkanivo orgánu, základná spojivová zložka

 • stromatolysis

  - stromatolýza, rozpustenie, uvoľnenie, rozpad trámčiny

 • Strongyloides

  - stercoralis háďa (háďátko) črevné, hlístovec parazitujúci v tenkom čreve

 • strongyloidosis

  - strongyloidóza, choroba vyvolaná háďátkom črevným

 • strontium

  - stroncium, prvok zn. Sr

 • strophanthinum

  - "strofantín, glykozid získaný zo semien strofantových rastlín

 • Strophanthus

  - strofantus, rastlina poskytujúca strofantín

 • strophulus

  - strofulus, žihľavkovité ochorenie na alergickom podklade, postihuje najmä deti

 • structura

  - štruktúra, stavba, zloženie (napr. tkaniva)

 • structuralis

  - štruktúrny, vzťahujúci sa ku zloženiu, skladbe

 • štruktúrový gén

  - gén, ktorý kóduje akúkoľvek RNA, alebo proteínový produkt okrem regulátora.

 • struma

  - zväčšená štítna žľaza

 • strumectomia

  - chirurgické odstránenie štítnej žľazy

 • strumektómia

  - chirurgické odstránenie štítnej žľazy

 • strumigenum

  - strumigén, látky, ktoré obmedzujú tvorbu tyroideálnych hormónov a môžu viesť k vytvoreniu (zväčšeniu) strumy

 • strumiprivus

  - strumiprivný, stav po odstránení štítnej žľazy, spôsobený nečinnosťou štítnej žľazy

 • strumitis

  - strumitída, zápal zväčšenej štítnej žľazy

 • strumosus

  - strumózne zväčšený

 • strychninum

  - "strychnín, alkaloid nachádzajúci sa v semenách stromu Strychnos nux-vomica

 • strychnismus

  - otrava strychnínom

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ke, skw, umr, pxa, srh, skv, clz, sat, sk, lt, tnv, sjr, dlh, ccr, ncj