Hľadaný výraz "sph" v Lekárskom slovníku

Nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • sphacelatio

  - sfacelácia, proces vedúci ku gangréne

 • sphaceloderma

  - sfaceloderma, gangréna, sneť kože

 • sphacelus

  - sfacelus, vlhká sneť

 • sphaera

  - sféra, guľa

 • sphaericus

  - sférický, guľatý, guľovitý

 • sphaerocytosis

  - sférocytóza, guľovitosť červených krviniek, vyskytuje sa napr. pri dedičnej hemolytickej anémii, sférocytóze

 • sphaerocytus

  - sférocyt, guľovitá červená krvinka

 • sphaeroides

  - sféroidný, podobný guli

 • sphaerophacia

  - sférofakia, guľovitá šošovka, guľovité vyklenutie očnej šošovky v sagitálnej rovine

 • sphaerula

  - sferula, gulička

 • sphagitis

  - sfagitída, zápal hrdla

 • sphagnos

  - mech

 • sphenocephalus

  - sfenocefalus, klínovitá lebka, klínovité znetvorenie lebky

 • sphenoethmoidalis

  - sfenoetmoidálny, týkajúci sa klínovej a čuchovej kosti

 • sphenofrontalis

  - sfenofrontálny, týkajúci sa klínovej a čelovej kosti

 • sphenoidalis

  - sfenoidálny, klínový, patriaci ku klínovej kosti

 • sphenoides

  - sfenoidálny, klínový, vzťahujúci sa ku klínovej kosti

 • sphenoiditis

  - sfenoiditída, zápal (dutiny) klínovej kosti

 • sphenoidostomia

  - sfenoidostómia, chirurgické otvorenie (dutiny) klínovej kosti

 • sphenomandibularis

  - sfenomandibulárny, týkajúci sa klínovej kosti a dolnej čeľuste

 • sphenomaxillaris

  - sfenomaxilárny, týkajúci sa klínovej kosti a hornej čeľuste

 • sphenooccipitalis

  - sfenookcipitálny, týkajúci sa klínovej a záhlavnej kosti

 • sphenoorbitalis

  - sfenoorbitálny, vzťahujúci sa ku klínovej kosti a k očnici

 • sphenopalatinus

  - sfenopalatinálny, týkajúci sa klínovej a podnebnej kosti

 • sphenoparietalis

  - sfenoparietálny, týkajúci sa klínovej a temennej kosti

 • sphenopetrosus

  - sfenopetrózny, týkajúci sa klínovej a skalnej kosti

 • sphenosalpingostaphylinus

  - sfenosalpingostafylický, týkajúci sa kosti klínovej, sluchovej trubice a čípku

 • sphenosquamosus

  - sfenoskvamózny, týkajúci sa klínovej kosti a šupiny spánkovej kosti

 • sphenotemporalis

  - sfenotemporálny, týkajúci sa klínovej a spánkovej kosti

 • sphenotripsis

  - sfenotripsia, rozdrtenie klínovej kosti (lebečných kostí) plodu

 • sphenovomerianus

  - týkajúci sa klínovej a radličnej kosti

 • sphenozygomaticus

  - sfenozygomatický, týkajúci sa klínovej a jarmovej kosti

 • sphincter

  - zvierač, sfinkter

 • sphincteralgia

  - sfinkteralgia, bolesť análneho zvierača

 • sphincterectomia

  - sfinkterektómia, chirurgické odstránenie zvierača alebo jeho časti

 • sphincterismus

  - sfinkterizmus, kŕče análneho zvierača

 • sphincteritis

  - sfinkteritída, zápal zvierača

 • sphincterolysis

  - sfinkterolýza, operačné uvoľnenie dúhovky od rohovky pri väzivových zrastoch

 • sphincteroplastica

  - sfinkteroplastika, plastická operácia poškodeného zvierača

 • sphincteroscopia

  - sfinkteroskopia, vyšetrenie análneho zvierača zrakom

 • sphincterotomia

  - sfinkterotómia, preťatie zvierača

 • sphingomyelinum

  - sfingomyelín, sfingofosfolipid vyskytujúci sa najmä v myelínovej pošve nervstva

 • sphygmicus

  - sfygmický, týkajúci sa tepu

 • sphygmobolometria

  - sfygmobolometria, meranie a zaznamenávanie tepu

 • sphygmocardiographia

  - sfygmokardiografia, registrácia tepu a súčasne aj srdcovej činnosti

 • sphygmodynamometria

  - sfygmodynamometria, meranie sily tepu

 • sphygmogramma

  - sfygmogram, grafický záznam tepu, objemové zmeny tepny

 • sphygmographia

  - sfygmografia, zaznamenávanie arteriálneho tepu, tepovej vlny

 • sphygmographon

  - sfygmograf, špeciálny prístroj na zaznamenávanie tepu

 • sphygmologia

  - sfygmológia, náuka o krvnom pulze, tepe

 • sphygmomanometron

  - sfygmomanometer, prístroj na meranie krvného tlaku

 • sphygmometron

  - sfygmometer, prístroj na meranie tepu

 • sphygmopalpatio

  - sfygmopalpácia, vyšetrovanie tepu pohmatom

 • sphygmoscopia

  - sfygmoskopia, vyšetrovanie sily tepovej vlny

 • sphygmotonometria

  - sfygmotonometria, meranie zmien napätia, pulzácie artérie

 • sphygmotonometron

  - sfygmotonometer, prístroj a meranie elasticity a napätia steny tepny

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ml, mask, prístupová doba, encode, n, pe, of, bmp, den, gathering, as, r r, sng, a m, cmos