Hľadaný výraz "spe" v Lekárskom slovníku

Nájdených 65 výsledkov (1 strana)

 • specialis

  - špeciálny, zvláštny (opak generalis)

 • specialitas

  - "špecialita, zvláštnosť

 • species

  - "vzhľad, podoba, jav

 • specificatio

  - špecifikácia, bližšie určenie, triedenie, členenie podľa druhu, vlastnosti

 • specificus

  - špecifický, druhový, zvláštny, vlastný niečomu, napr. nejakej chorobe

 • specillum

  - zrkadielko, sonda

 • specimen

  - ukážka, príklad, dôkaz

 • speciosus

  - nápadný

 • spectabilis

  - "viditeľný, obdivuhodný

 • spectans

  - hľadiaci, skúmajúci, vyhľadávajúci, smerujúci

 • spectrophotometria

  - "spektrofotometria, meranie množstva svetla prepusteného alebo pohlteného určitou látkou pri danej vlnovej dĺžke

 • spectrophotometrum

  - spektrofotometer, prístroj na meranie absorpcie svetla (extinkcia) za použitia monochromatického svetla

 • spectroscopia

  - spektroskopia, vizuálne pozorovanie spektra

 • spectrum

  - spektrum (viditeľné), sled jednoduchých základných farieb vzniknutý rozkladom zloženého (bieleho) svetla

 • speculatio

  - špekulácia, skúmanie, bádanie väčšinou abstraktné

 • speculum

  - zrkadlo, obraz v zrkadle

 • spelaeoscopia

  - speleoskopia, pozorovanie dutého orgánu

 • spelaeostomia

  - speleostómia, otvorenie, vyčistenie a tampónovanie (tuberkulóznych) dutín

 • spelaeotomia

  - speleotómia, chirurgické preťatie, otvorenej dutiny, tuberkulóznej kaverny

 • spelaeum

  - jaskyňa, dutina

 • sperma

  - semeno, zrelé spermie spolu so sekrétom prídavných pohlavných žliaz

 • spermatacrasia

  - spermatakrázia, semenotok, výtok semena

 • spermatemphraxis

  - spermatemfraxia, obštrukcia, prekážka pri vylučovaní semena

 • spermaticus

  - spermatický, semenný, vzťahujúci sa k semenu

 • spermatides

  - spermatídy, bunky vo vývojovej fáze tvorby spermií

 • spermatidium

  - spermatída, malá guľatá bunka v luminálnej vrstve semenotvorného epitelu, z ktorej sa v procese spermatohistogenézy vytvára spermia

 • spermatitis

  - spermatitída, zápal semenovodu

 • spermatoblastoma

  - spermatoblastóm, nádor semenníka

 • spermatoblastos

  - spermatoblast, predstupeň spermatozoí

 • spermatocele

  - spermatokéla, cystické rozšírenie semenovodov nadsemenníka, zvyčajne pozápalového charakteru, obsahujúce spermie

 • spermatocid

  - chemická látka ničiaca spermie

 • spermatocystectomia

  - spermatocystektómia, chirurgické odstránenie semenných vačkov

 • spermatocystitis

  - spermatocystitída, zápal semenných vačkov

 • spermatocystographia

  - spermatocystografia, röntgenové znázornenie semenných vačkov pomocou kontrastnej látky

 • spermatocytogenesis

  - spermatocytogenéza, spermiocytogenéza, prvá fáza vývoja mužskej pohlavnej bunky zahŕňajúca periódu množenia, rastu, zrenia, odohrávajúca sa v stočených kanálikoch semenníka od puberty až do smrti

 • spermatocytus

  - "spermatocyt, vývojové štádium mužskej pohlavnej bunky

 • spermatogenesis

  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • spermatogenicus

  - spermatogénny, spermiogénny, dávajúci vznik spermiám, produkujúci spermie

 • spermatogonia

  - "spermatogónia, najmenej diferencované ""semenné"" bunky v epiteli stočených kanálikov semenníka, ktoré sú vychádzajúcim elementom pre vývoj spermatozoa"

 • spermatogonioma

  - spermatogonióm, nádor zo semenotvorného epitelu semenníka

 • spermatogonium

  - spermatogonium, prvotná bunka spermiocytogenézy

 • spermatohistogenesis

  - spermatohistogenéza, druhá vývojová fáza zachytávajúca všetky štádiá premeny spermatídy na zrelý spermatozoon

 • spermatologia

  - spermatológia, náuka o spermiách, o mužskej fertilite, interdisciplinárny odbor histológie, fyziológie a embryológie zaoberajúci sa tvorbou a sekréciou spermií

 • spermatolysis

  - spermatolýza, rozpad spermií

 • spermatophagia

  - spermatofágiae, pohlcovanie spermy makrofágmi

 • spermatophobia

  - spermatofóbia, chorobný strach z predčasného alebo neprirodzeného výtoku spermií

 • spermatopo(i)esis

  - spermatopoéza, tvorba, produkcia pohlavných buniek

 • spermatorrhoea

  - spermatorea, semenotok, samovoľný, nechcený výtok semena (polúcia)

 • spermatozoon

  - spermatozoón, zrelá semenná mužská pohlavná bunka, spermia

 • spermaturia

  - spermatria, prítomnosť spermií v moči, vylučovanie spermií močom

 • spermectomia

  - spermektómia, chirurgické odstránenie semenovodu

 • Spermia

  - mužská pohlavná bunka.

 • spermicidus

  - spermicidný, ničiaci semeno na zabránenie oplodneniu

 • sperminum

  - spermín, látka izolovaná z prostatického sekrétu s bakteriostatickým účinkom

 • Spermiobanka

  - zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku, pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie.

 • spermiocytogenesis

  - spermatocytogenéza, spermiocytogenéza, prvá fáza vývoja mužskej pohlavnej bunky zahŕňajúca periódu množenia, rastu, zrenia, odohrávajúca sa v stočených kanálikoch semenníka od puberty až do smrti

 • spermiogenesis

  - spermiogenéza, tvorba spermií
  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • Spermiogram

  - popis mikroskopického vyšetrenia ejakulátu muža. Na jeho základe sa orientačne posudzuje plodnosť muža. Pred týmto vyšetrením sa odporúča 3-dňová pohlavná zdržanlivosť.

 • spermiogramma

  - spermiogram, vyšetrenie semenného výtoku

 • spermiohistogenesis

  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • spermium

  - semeno, zrelá mužská pohlavná bunka

 • spermolithos

  - spermolit, kamienky v semenovode alebo v semenníkoch

 • spermovium

  - oplodnené vajíčko

 • spes

  - nádej

Naposledy hľadané výrazy: