Hľadaný výraz "sp" v Lekárskom slovníku

Nájdených 315 výsledkov (3 strán)

 • spanaemia

  - spanémia, chudokrvnosť (anémia)

 • spanomenorrhoea

  - spanomenorea, obmedzené menštruačné krvácanie, porucha menštruácie

 • sparadrapum

  - leukoplast

 • sparganosis

  - sparganóza, ochorenie vzniknuté napadnutím organizmu larvami pásomnice Diphyllobothrium latum

 • spargosis

  - "spargóza, kožný opuch

 • spasmoanalgeticus

  - spazmoanalgetický, pôsobiaci proti kŕčovým bolestiam (kolikám)

 • spasmogenes

  - spazmogénny, spôsobujúci kŕče

 • spasmolysis

  - spazmolýza, uvoľnenie kŕča

 • spasmolyticum

  - látka uvoľňujúca kŕče hladkej svaloviny

 • spasmolyticus

  - spazmolytický, uvoľňujúci kŕče

 • spasmophemia

  - spazmofémia, koktavosť

 • spasmophilia

  - spazmofília, zvýšená nervovosvalová dráždivosť so sklonom ku kŕčom svalstva

 • spasmotoxinum

  - spazmotoxín, jed tetanového bacila (Bacillus tetani)

 • spasmus

  - kŕč, zovretie, kŕčovité stiahnutie, vôľou neovplyvniteľná svalová kontrakcia

 • spasticita

  - zvýšené napätie svalových vlákien

 • spasticitas

  - spasticita, zvýšené napätie svalových vlákien (napr. pri poškodení centrálneho motoneurónu)

 • spasticus

  - spastický, kŕčovitý, kŕčový, zvierajúci

 • spatium

  - priestor, miesto, vzdialenosť

 • spätné kríženie

  - kríženie medzi heterozygotom a recesívnym homozygotom (Aa x aa). Potomstvo zodpovedá genotypu rodičov (1/2 Aa, 1/2 aa). Dvojnásobné spätné kríženie (AaBb x aabb) sa využíva pri analýze genetickej väzby.

 • spazmolytikum

  - látka uvoľňujúca kŕče hladkej svaloviny

 • Spazmus

  - kŕč

 • specialis

  - špeciálny, zvláštny (opak generalis)

 • specialitas

  - "špecialita, zvláštnosť

 • species

  - "vzhľad, podoba, jav

 • specificatio

  - špecifikácia, bližšie určenie, triedenie, členenie podľa druhu, vlastnosti

 • specificus

  - špecifický, druhový, zvláštny, vlastný niečomu, napr. nejakej chorobe

 • specillum

  - zrkadielko, sonda

 • specimen

  - ukážka, príklad, dôkaz

 • speciosus

  - nápadný

 • spectabilis

  - "viditeľný, obdivuhodný

 • spectans

  - hľadiaci, skúmajúci, vyhľadávajúci, smerujúci

 • spectrophotometria

  - "spektrofotometria, meranie množstva svetla prepusteného alebo pohlteného určitou látkou pri danej vlnovej dĺžke

 • spectrophotometrum

  - spektrofotometer, prístroj na meranie absorpcie svetla (extinkcia) za použitia monochromatického svetla

 • spectroscopia

  - spektroskopia, vizuálne pozorovanie spektra

 • spectrum

  - spektrum (viditeľné), sled jednoduchých základných farieb vzniknutý rozkladom zloženého (bieleho) svetla

 • speculatio

  - špekulácia, skúmanie, bádanie väčšinou abstraktné

 • speculum

  - zrkadlo, obraz v zrkadle

 • spelaeoscopia

  - speleoskopia, pozorovanie dutého orgánu

 • spelaeostomia

  - speleostómia, otvorenie, vyčistenie a tampónovanie (tuberkulóznych) dutín

 • spelaeotomia

  - speleotómia, chirurgické preťatie, otvorenej dutiny, tuberkulóznej kaverny

 • spelaeum

  - jaskyňa, dutina

 • sperma

  - semeno, zrelé spermie spolu so sekrétom prídavných pohlavných žliaz

 • spermatacrasia

  - spermatakrázia, semenotok, výtok semena

 • spermatemphraxis

  - spermatemfraxia, obštrukcia, prekážka pri vylučovaní semena

 • spermaticus

  - spermatický, semenný, vzťahujúci sa k semenu

 • spermatides

  - spermatídy, bunky vo vývojovej fáze tvorby spermií

 • spermatidium

  - spermatída, malá guľatá bunka v luminálnej vrstve semenotvorného epitelu, z ktorej sa v procese spermatohistogenézy vytvára spermia

 • spermatitis

  - spermatitída, zápal semenovodu

 • spermatoblastoma

  - spermatoblastóm, nádor semenníka

 • spermatoblastos

  - spermatoblast, predstupeň spermatozoí

 • spermatocele

  - spermatokéla, cystické rozšírenie semenovodov nadsemenníka, zvyčajne pozápalového charakteru, obsahujúce spermie

 • spermatocid

  - chemická látka ničiaca spermie

 • spermatocystectomia

  - spermatocystektómia, chirurgické odstránenie semenných vačkov

 • spermatocystitis

  - spermatocystitída, zápal semenných vačkov

 • spermatocystographia

  - spermatocystografia, röntgenové znázornenie semenných vačkov pomocou kontrastnej látky

 • spermatocytogenesis

  - spermatocytogenéza, spermiocytogenéza, prvá fáza vývoja mužskej pohlavnej bunky zahŕňajúca periódu množenia, rastu, zrenia, odohrávajúca sa v stočených kanálikoch semenníka od puberty až do smrti

 • spermatocytus

  - "spermatocyt, vývojové štádium mužskej pohlavnej bunky

 • spermatogenesis

  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • spermatogenicus

  - spermatogénny, spermiogénny, dávajúci vznik spermiám, produkujúci spermie

 • spermatogonia

  - "spermatogónia, najmenej diferencované ""semenné"" bunky v epiteli stočených kanálikov semenníka, ktoré sú vychádzajúcim elementom pre vývoj spermatozoa"

 • spermatogonioma

  - spermatogonióm, nádor zo semenotvorného epitelu semenníka

 • spermatogonium

  - spermatogonium, prvotná bunka spermiocytogenézy

 • spermatohistogenesis

  - spermatohistogenéza, druhá vývojová fáza zachytávajúca všetky štádiá premeny spermatídy na zrelý spermatozoon

 • spermatologia

  - spermatológia, náuka o spermiách, o mužskej fertilite, interdisciplinárny odbor histológie, fyziológie a embryológie zaoberajúci sa tvorbou a sekréciou spermií

 • spermatolysis

  - spermatolýza, rozpad spermií

 • spermatophagia

  - spermatofágiae, pohlcovanie spermy makrofágmi

 • spermatophobia

  - spermatofóbia, chorobný strach z predčasného alebo neprirodzeného výtoku spermií

 • spermatopo(i)esis

  - spermatopoéza, tvorba, produkcia pohlavných buniek

 • spermatorrhoea

  - spermatorea, semenotok, samovoľný, nechcený výtok semena (polúcia)

 • spermatozoon

  - spermatozoón, zrelá semenná mužská pohlavná bunka, spermia

 • spermaturia

  - spermatria, prítomnosť spermií v moči, vylučovanie spermií močom

 • spermectomia

  - spermektómia, chirurgické odstránenie semenovodu

 • Spermia

  - mužská pohlavná bunka.

 • spermicidus

  - spermicidný, ničiaci semeno na zabránenie oplodneniu

 • sperminum

  - spermín, látka izolovaná z prostatického sekrétu s bakteriostatickým účinkom

 • Spermiobanka

  - zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku, pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie.

 • spermiocytogenesis

  - spermatocytogenéza, spermiocytogenéza, prvá fáza vývoja mužskej pohlavnej bunky zahŕňajúca periódu množenia, rastu, zrenia, odohrávajúca sa v stočených kanálikoch semenníka od puberty až do smrti

 • spermiogenesis

  - spermiogenéza, tvorba spermií
  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • Spermiogram

  - popis mikroskopického vyšetrenia ejakulátu muža. Na jeho základe sa orientačne posudzuje plodnosť muža. Pred týmto vyšetrením sa odporúča 3-dňová pohlavná zdržanlivosť.

 • spermiogramma

  - spermiogram, vyšetrenie semenného výtoku

 • spermiohistogenesis

  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • spermium

  - semeno, zrelá mužská pohlavná bunka

 • spermolithos

  - spermolit, kamienky v semenovode alebo v semenníkoch

 • spermovium

  - oplodnené vajíčko

 • spes

  - nádej

 • sphacelatio

  - sfacelácia, proces vedúci ku gangréne

 • sphaceloderma

  - sfaceloderma, gangréna, sneť kože

 • sphacelus

  - sfacelus, vlhká sneť

 • sphaera

  - sféra, guľa

 • sphaericus

  - sférický, guľatý, guľovitý

 • sphaerocytosis

  - sférocytóza, guľovitosť červených krviniek, vyskytuje sa napr. pri dedičnej hemolytickej anémii, sférocytóze

 • sphaerocytus

  - sférocyt, guľovitá červená krvinka

 • sphaeroides

  - sféroidný, podobný guli

 • sphaerophacia

  - sférofakia, guľovitá šošovka, guľovité vyklenutie očnej šošovky v sagitálnej rovine

 • sphaerula

  - sferula, gulička

 • sphagitis

  - sfagitída, zápal hrdla

 • sphagnos

  - mech

 • sphenocephalus

  - sfenocefalus, klínovitá lebka, klínovité znetvorenie lebky

 • sphenoethmoidalis

  - sfenoetmoidálny, týkajúci sa klínovej a čuchovej kosti

 • sphenofrontalis

  - sfenofrontálny, týkajúci sa klínovej a čelovej kosti

 • sphenoidalis

  - sfenoidálny, klínový, patriaci ku klínovej kosti

 • sphenoides

  - sfenoidálny, klínový, vzťahujúci sa ku klínovej kosti

 • sphenoiditis

  - sfenoiditída, zápal (dutiny) klínovej kosti

 • sphenoidostomia

  - sfenoidostómia, chirurgické otvorenie (dutiny) klínovej kosti

 • sphenomandibularis

  - sfenomandibulárny, týkajúci sa klínovej kosti a dolnej čeľuste

 • sphenomaxillaris

  - sfenomaxilárny, týkajúci sa klínovej kosti a hornej čeľuste

 • sphenooccipitalis

  - sfenookcipitálny, týkajúci sa klínovej a záhlavnej kosti

 • sphenoorbitalis

  - sfenoorbitálny, vzťahujúci sa ku klínovej kosti a k očnici

 • sphenopalatinus

  - sfenopalatinálny, týkajúci sa klínovej a podnebnej kosti

 • sphenoparietalis

  - sfenoparietálny, týkajúci sa klínovej a temennej kosti

 • sphenopetrosus

  - sfenopetrózny, týkajúci sa klínovej a skalnej kosti

 • sphenosalpingostaphylinus

  - sfenosalpingostafylický, týkajúci sa kosti klínovej, sluchovej trubice a čípku

 • sphenosquamosus

  - sfenoskvamózny, týkajúci sa klínovej kosti a šupiny spánkovej kosti

 • sphenotemporalis

  - sfenotemporálny, týkajúci sa klínovej a spánkovej kosti

 • sphenotripsis

  - sfenotripsia, rozdrtenie klínovej kosti (lebečných kostí) plodu

 • sphenovomerianus

  - týkajúci sa klínovej a radličnej kosti

 • sphenozygomaticus

  - sfenozygomatický, týkajúci sa klínovej a jarmovej kosti

 • sphincter

  - zvierač, sfinkter

 • sphincteralgia

  - sfinkteralgia, bolesť análneho zvierača

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cjk, sln, bgvv, pekã ã, ari, baa, imf, rlk, kci, zaq, opn, ã ela, ľec, aj1, mwi