Hľadaný výraz "som" v Lekárskom slovníku

Nájdených 48 výsledkov (1 strana)

 • soma

  - telo

 • soman

  - chemická bojová látka, nervovo-paralytická tekutina s obsahom fosforu a fluóru

 • somasthenia

  - somasténia, telesná slabosť, vyčerpanosť

 • somatalgia

  - somatalgia, telesná bolesť

 • somatická mutácia

  - mutácia, ktorá vzniká v somatickej bunke a nie v zárodočnej línii.

 • somatický

  - telový

 • somaticosplanchnicus

  - somatosplanchnický, týkajúci sa tela a vnútorných orgánov

 • somaticus

  - somatický, telesný, týkajúci sa tela

 • somatisatio

  - somatizácia, udávanie rôznych telesných ťažkostí u ľudí s neurotickým syndrómom

 • somatizácia

  - odvedenie, prenesenie psychického napätia vzniknutého pri nedosahovaní cieľa do telesnej oblasti

 • somatodendriticus

  - somatodendritický, somatodendritické spojenie neurónov (synapsa), kontakt dendritu jedného neurónu s telom druhého neurónu

 • somatodidymia

  - somatodidýmia, dvojčatá zrastené v oblasti trupu

 • somatogenes

  - somatogénny, telesného pôvodu, označenie pre vlastnosti telesného pôvodu

 • somatogénny

  - týkajúci sa tela, pochádzajúci z tela

 • somatoliberinum

  - hypotalamický hormón uvoľňujúci rastový hormón hypofýzy

 • somatologia

  - somatológia, náuka o tele, o jeho zložení, funkciách a vlastnostiach

 • somatoma

  - "somatóm, prvosegment, somit, základ stredného zárodočného listu

 • somatomedinum

  - somatomedín, peptidy tvorené v periférnych tkanivách vplyvom rastového hormónu hypofýzy, inzulínu podobný rastový faktor

 • somatomegalia

  - somatomegália, abnormálne veľký vzrast

 • somatometria

  - somatometria, meranie jednotlivých častí tela podľa stanovených postupov

 • somatomotoricus

  - somatomotorický, týkajúci sa hybnosti tela

 • somatopaedia

  - somatopédia, vedný odbor špeciálnej defektologickej pedagogiky, zaoberajúci sa výchovou telesne postihnutých

 • somatopagus

  - somatopagus, dvojčatá zrastené trupom

 • somatoplasma

  - somatoplazma, protoplazma bunky

 • somatopleura

  - somatopleura, embryonálna vrstva mezodermu priliehajúca k ektodermu

 • somatopsychicus

  - somatopsychický, vzťahujúci sa k telesným a duševným funkciám

 • somatoschisis

  - somatoschíza, vývoj plodu charakterizovaný rozštiepením trupu

 • somatoscopia

  - somatoskopia, telesná prehliadka

 • somatosexualis

  - somatosexuálny, vzťahujúci sa k telesnému a pohlavnému vývoju

 • somatosomaticus

  - somatosomatický, kontakt (synapsa) medzi telami dvoch neurónov

 • somatostatinoma

  - klinický syndróm charakterizovaný nádorom pankreasu z D-buniek Langerhansových ostrovčekov produkujúcich somatostatín

 • somatostatinum

  - somatostatín, hypotalamický hormón brzdiaci tvorbu rastového hormónu hypofýzy a pôsobiaci aj v tráviacom systéme

 • somatotomia

  - "somatotómia, anatómia ľudského tela

 • somatotrophicus

  - somatotropný, majúci stimulačný vplyv na rast

 • somatotrophinum

  - somatotropín, rastový hormón tvorený v prednom laloku hypofýzy, STH

 • somatotypus

  - somatotyp, súhrn všetkých tvarových a funkčných znakov jedinca podmienených dedičnosťou a vytváraný vplyvmi prostredia

 • somelier

  - z francúzštiny - odborník na nápoje v gastronómii, s prioritným zameraním na víno a ušľachtilé liehoviny; v čase popularity jedov nasadzoval pri degustácii vína svoj život a garantoval výber kvalitného vína; v súčastnosti sa stará o život vína v najkvalitnejších reštauráciach

 • somnambulismus

  - námesačnosť, porucha spánku, pri ktorej spiaci človek napr. chodí alebo vykonáva zložitejšie pohyby úplne automaticky, po zobudení sa nato nepamätá

 • somnambulus

  - námesačník

 • somnifer

  - uspávajúci, prinášajúci spánok

 • somnipathia

  - somnipatia, porucha spánku, rušený spánok

 • somnium

  - sen, snenie

 • somnolencia

  - ľahká kvantitatívna porucha vedomia, spavosť

 • somnolentia

  - somnolencia, ľahšia kvantitatívna porucha vedomia

 • somnolentus

  - somnolentný, spavý, ospalý, trpiaci ospalosťou

 • somnoloquentia

  - somnolokvencia, rozprávanie zo spánku

 • somnoloquia

  - somnolokvencia, rozprávanie zo spánku

 • somnus

  - spánok

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: akcia, originali, sopka, chi, ale, new york, apel, nevyhnutný, doteraz, dar, drzi, lea, vedieť, azyl, piatkový
Ekonomický slovník: tmi, rád, , caj, tcn, pci, evk, šprt, úzus, zym, plaã, paã, úrad, ãora, th