Hľadaný výraz "se" v Lekárskom slovníku

Nájdených 214 výsledkov (2 strán)

 • Se

  - chemická značka selénia

 • sebaceus

  - lojový, mazový, produkujúci loj, maz

 • sebocystis

  - sebocysta, mazová cysta, rozšírená žliazka vyplnená mazom

 • sebocystomatosis

  - sebocystomatóza, mnohopočetné cysty mazových žliaz

 • sebolithos

  - sebolit, konkrement v mazovej žľaze

 • seborea

  - nadmerný mazotok

 • seborrhoea

  - seborea, mazotok, nadmerné vylučovanie kožného mazu

 • seborrhoicus

  - seboroický, mazový, mazotokový

 • sebum

  - "loj, tuk

 • Secale

  - cornutum námel, prezimujúce štádium (sklerocium) parazita Claviceps purpurea na žitnom klase

 • secernens

  - secernujúci, vylučujúci

 • secernovať

  - oddeľovať, vylučovať

 • secessus

  - odlúčenie, odchádzanie

 • seclusa

  - sekluza, liečivo, ktoré musí byť v lekárni uschované na špeciálnom, uzavretom mieste

 • seclusio

  - seklúzia, odlúčenie, odtrhnutie

 • secretagogus

  - podporujúci sekréciu

 • secretinum

  - sekretín, polypeptidový hormón tvorený sliznicou dvanástnika a lačníka, podporujúci vylučovanie pankratického sekrétu

 • secretio

  - sekrécia, vylučovanie, tvorba

 • secretodermatosis

  - sekretodermatóza, kožné ochorenie spojené so zvýšenou sekréciou žliaz

 • secretoinhibitor

  - látka tlmiaca vylučovanie sekrétu

 • secretolysis

  - sekretolýza, rozpúšťanie sekrétu, uvoľnenie sekrétu

 • secretolyticus

  - sekretolytický, uvoľňujúci, rozpúšťajúci sekréty, hlieny

 • secretorius

  - sekrečný, vylučujúci, produkujúci

 • secretum

  - sekrét, látka vylučovaná napr. žľazami, bunkami apod.

 • sectilis

  - sekaný, rezaný

 • sectio

  - "sekcia, rez, delenie, časť

 • sectus

  - sečný

 • secundarius

  - sekundárny, druhotný

 • secundigravida

  - druhýkrát tehotná žena

 • secundinae

  - plodové obaly

 • secundipara

  - druhýkrát rodiaca žena

 • secundum

  - druhýkrát, podľa, po

 • secundus

  - druhý, nasledujúci

 • sedácia

  - ukľudnenie, utíšenie

 • sedatio

  - ukľudnenie, upokojenie

 • sedatívny

  - ukľudňujúci, utišujúci

 • sedativus

  - ukľudňujúci, upokojujúci, uspávajúci

 • sedes

  - sídlo, kreslo

 • sedimentácia

  - usadzovanie pevných častíc (kvasničných kalov) v kvapaline (víne)

 • sedimentatio

  - "sedimentácia, klesanie a hromadenie tuhých častíc v kvapaline alebo plyne vyvolané rôznou špecifickou hmotnosťou

 • sedimentum

  - "sediment, usadenina

 • sedimenturia

  - sedimentúria, prítomnosť mikroskopických kryštálikov kameňotvorných látok v močovom sedimente

 • segmentalis

  - segmentový, úsekový

 • segmentatio

  - segmentácia, článkovanie, delenie na úseky

 • segmentum

  - segment, úsek, časť

 • segregácia

  - v genetike označuje tento termín oddelenie alelických génov v meióze. Alelické gény ležia na identických lokusoch homologických chromozómov a putujú do dvoch gamét, čiže segregujú.

 • segregatio

  - segregácia, odlučovanie, oddeľovanie

 • sekrét

  - výlučok, výpotok

 • sekundárna fermentácia

  - alkoholové kvasenie základného vína, z ktorého sa vyrába šumivé víno

 • sekundárna konstrikcia

  - stenčená heterochromatínová oblasť chromozómu. Sekundárna konstrikcia satelitových chromozómov obsahuje gény, ktoré kódujú ribozómovú RNA.

 • sekundárny buket

  - komplex aromatických a chuťových látok, ktoré vznikajú v priebehu alkoholového kvasenia

 • sekvestrácia

  - oddelenie, odlúčenie odumretého tkaniva od živého

 • selectio

  - "selekcia, výber

 • selectivus

  - selektívny, výberový

 • selectus

  - vybraný, odlúčený, vylúčený

 • selekcia

  - v populačnej genetike znamená pôsobenie síl, ktoré ovplyvňujú relatívnu reprodukčnú zdatnosť genotypu v populácii, a teda aj frekvenciu sledovaného génu.

 • selene

  - mesiac

 • selenium

  - selenium, prvok zn. Se

 • sella

  - sedlo, sedadlo, stolička, kreslo

 • sellaris

  - sedlový, sedlovitý, vzťahujúci sa k sella turcica

 • Selles- Sur- Cher

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • semeiologia

  - semeiológia, náuka o príznakoch choroby

 • semel

  - raz

 • semen

  - "semeno

 • semi(-)

  - hemi, pol, polo-,

 • semianimis

  - polomŕtvy

 • semiapertus

  - pootvorený, polootvorený

 • semicanalis

  - polokanál, čiastočný, úzky kanál

 • semicartilagineus

  - polochrupavčitý

 • semicircularis

  - semicirkulárny, polokruhovitý

 • semicoctus

  - polo- uvarený, nedovarený

 • semicoma

  - semikóma, kvantitatívna porucha vedomia, sopor

 • semidominans

  - semidominantný, neúplne prevládajúci, prevažujúci (polovičná dominancia)

 • semiflexio

  - semiflexia, čiastočné ohnutie

 • semilateralis

  - semilaterálny, týkajúci sa jednej polovice tela

 • semiluna

  - polmesiac

 • semilunaris

  - semilunárny, polmesiačikovitý

 • semiluxatio

  - semiluxácia, subluxácia, neúplné vyvrtnutie

 • semimembranaceus

  - poloblanitý

 • semimembranosus

  - semimembranózny, poloblanitý

 • semimortuus

  - polomŕtvy

 • seminalis

  - seminálny, semenný, vzťahujúci sa k semenu

 • seminatio

  - seminácia, oplodnenie

 • seminifer

  - semenovodný, semenonosný

 • seminologia

  - seminológia, náuka zaoberajúca sa štúdiom oplodnenia

 • seminóm

  - druh nádoru semenníka

 • seminoma

  - seminóm, karcinóm semenníka (seminálny karcinóm, spermatocytóm)

 • seminucleus

  - seminukleus, polojadro

 • seminuria

  - seminúria, prítomnosť semena v moči

 • semiographia

  - semiografia, popis príznakov choroby

 • semiologia

  - semiológia, náuka o prejavoch choroby, štúdium zoskupovania príznakov (symptómov) do syndrómu

 • semiorbicularis

  - semiorbikulárny, polkruhový

 • semioticus

  - semiotický, príznakový, prejavový

 • semiovalis

  - semioválny, polo vajcovitý

 • semipermeabilis

  - semipermeabilný, polopriepustný

 • semipermeabilitas

  - semipermeabilita, polopriepustnosť

 • semispinalis

  - semispinálny, polotŕnitý

 • semitendineus

  - semitendinosus, pološľašitý

 • sen(i)opia

  - sen(i)opia, starecké videnie

 • senectus

  - staroba, vysoký vek

 • Senega

  - Polygala senega, rastlina pochádzajúca zo Severnej Ameriky, jej vysušený koreň sa používa na prípravu liečiv s expektoračným účinkom

 • senescentia

  - senescencia, starnutie

 • senex

  - starec, starý človek

 • senilis

  - senilný, starecký

 • senilismus

  - predčasné starnutie, zostarnutie

 • senilitas

  - senilita, starecký vek spojený s ubúdaním telesných a duševných schopností, stareckosť

 • senium

  - staroba, starecká slabosť

 • sensatio

  - senzácia, silné vnímanie, cítenie, podráždenie

 • sensibilis

  - senzibilný, prístupný zmyslovému vnímaniu

 • sensibilisatio

  - senzibilizácia, prebudenie, podnietenie citlivosti s následným urýchlením reakcie na rôzne podnety

 • sensibilitas

  - senzibilita, citlivosť, schopnosť zmyslového vnímania, schopnosť organizmu citlivo reagovať na vplyvy prostredia

 • sensitivitas

  - "senzitivita, citlivosť, schopnosť vnímať a zhodnotiť rôzne podnety a reagovať na ne

 • sensitivus

  - senzitívny, citlivý, vnímavý, precitlivelý

 • sensomobilitas

  - senzomobilita, schopnosť reakcia na zmyslové podnety pohybom

 • sensomotoricus

  - senzomotorický, vzťahujúci sa k citlivosti a pohybu

 • sensorialis

  - týkajúci sa vedomia

 • sensorium

  - "vedomie, vnímanie

 • sensorius

  - senzorický, vnímateľný

 • sensualitas

  - senzualita, schopnosť vnímania

 • sensus

  - zmysel, počiatok, vnímanie, vnem

Naposledy hľadané výrazy: