Hľadaný výraz "sch" v Lekárskom slovníku

Nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • Schabziger

  - tvrdý syr z kravského mlieka, pôvodom zo Švajčiarska

 • schema

  - náčrt, vyznačenie hlavných znakov, tvar, podoba

 • schematicus

  - schematický, schémou vyjadrený, náčrtový, polohový, tvarový

 • schistoblepharia

  - schistoblefária, kolobóm, rázštep mihalnice

 • schistocephalia

  - schistocefália, rozštiepenie lebky

 • schistocephalus

  - schistocefalus, jedinec s rázštepom hlavy

 • schistocheilia

  - schistocheilia, rázštep pery

 • schistocheiria

  - schistocheiria, vrodený rázštep ruky

 • schistocoelia

  - schistocélia, vrodený rázštep brušnej steny

 • schistocranium

  - schistokránium, vrodený rázštep lebky

 • schistocytus

  - schistocyt, fragment červenej krvinky

 • schistoglossia

  - schistoglózia, vrodený rázštep jazyka

 • schistognathia

  - schistognatia, vrodený rázštep čeľuste

 • schistomelia

  - schistomélia, vrodený rázštep končatín

 • schistomyelia

  - schistomyélia, vrodený rázštep miechového tkaniva

 • schistonychia

  - schizonýchia, schistonýchia, štiepenie nechta pri jeho voľno okraji, rozštiepený necht

 • schistopodia

  - schistopódia, rázštep nohy

 • schistoprosopia

  - schistoprozopia, vrodený rázštep tváre

 • schistopyelia

  - schistopyélia, vrodený rázštep obličkovej panvičky

 • schistorhachis

  - vrodený rázštep chrbtice (spina bifida)

 • Schistosoma

  - schistozóma, motolica, cudzopasný červ, rozšírený najmä v tropických oblastiach

 • schistosomiasis

  - schistozomóza, závažné ochorenie vyvolané motolicami Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum

 • schistosternia

  - schistosternia, rázštep hrudnej kosti

 • schistothorax

  - schistotorax, vrodený rázštep hrudníka

 • schizoaffectivus

  - schizoafektívny, s prejavmi mániodepresivity a schizofrénie

 • Schizofrénia

  - aj keď sa používa jednotné číslo, ide skôr o skupinu porúch, ktorých typickými prejavmi sú vážne poruchy myslenia, emócií a správania. Typicky sa schizofrénna porucha začína prejavovať v rannej dospelosti a máva chronický priebeh. Príčiny schizofrénie nie sú dosť dobre objasnené, za významné sa v súčasnosti považujú odlišnosti vývinu mozgu už v počas vývinu plodu či v ranných rokoch. Ak sa schizofrénia primerane nelieči jej prejavy sa zhoršujú a dochádza k úpadku duševného života človeka s touto poruchou.

 • schizogonia

  - schizogónia, forma parazita vyvolávajúceho maláriu vo fáze nepohlavného rozmnožovania

 • schizogyria

  - schizogýria, deformácia mozgových závitov s prerušením ich súvislosti

 • schizoides

  - schizoidný, podobný schizofrénii, abnormálne uzavretý, plachý

 • schizomania

  - schizománia, schizoafektívna forma schizofrénie

 • schizomelia

  - schizomélia, rázštep vretennej a lakťovej kosti alebo lýtkovej a holennej kosti

 • Schizomycetes

  - schizomycéty, jednobunkové mikroorganizmy, ktoré sa rozmnožujú priečnym delením

 • schizonychia

  - schizonýchia, štiepenie voľných okrajov nechtov

 • schizophasia

  - schizofázia, chorobne zmätená, nezrozumiteľná reč

 • schizophrenia

  - schizofrénia, rázštep myslenia, duševná porucha, pre ktorú je charakteristická porucha myslenia a konania, vedie k poruche a rozpadu osobnosti

 • schizophrenicus

  - schizofrenický, týkajúci sa schizofrénie

 • schizophreniformis

  - schizofreniformný, podobný schizofrénii

 • schizothorax

  - schizotorax, rázštep hrudníka (schistothorax)

 • schizotrichia

  - schizotríchia, chorobná zmena vlasov spojená so štiepením

 • schwannoma

  - schwannóm, nádor vychádzajúci zo Schwannovej pošvy nervu (neurilemóm)

Naposledy hľadané výrazy: