Hľadaný výraz "s" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2095 výsledkov (18 strán)

 • saccharopinum

  - sacharopín, degradačný produkt aminokyseliny lyzínu

 • saccharosum

  - sacharóza, disacharid, repný cukor

 • saccharosuria

  - sacharozúria, vylučovanie sacharózy močom

 • saccharum

  - sacharóza, disacharid, repný cukor

 • sacciformis

  - sakciformní, vačkovitý, sáčkovitý

 • saccularis

  - patriaci k vačku

 • sacculatio

  - sakulácia, vačkovité vyústenie dutého orgánu

 • sacculus

  - "vačok

 • saccus

  - vak, vačok

 • sacer

  - "svätý

 • sacralgia

  - sakralgia, bolesti v krížovej oblasti

 • sacralis

  - sakrálny, krížový, týkajúci sa krížovej oblasti

 • sacralisatio

  - sakralizácia L5, posledný bedrový stave sa podobá krížovým stavcom

 • sacrectomia

  - sakrektómia, resekcia krížovej kosti

 • sacrococcygealis

  - sakrokokcygeálny, týkajúci sa krížovej oblasti a kostrče

 • sacrococcygeus

  - týkajúci sa krížovej a kostrčovej kosti

 • sacrocotyloideus

  - sakrokotyloidný, vzťahujúci sa ku krížovej kosti a k bedrovému kĺbu

 • sacrocoxalgia

  - sakrokoxalgia, bolesť v krížovej a bedrovej oblasti

 • sacrocoxitis

  - sakrokoxitída, zápal krížovej kosti a bedra

 • sacrodynia

  - sakrodýnia, bolesť v krížovej oblasti

 • sacroiliacus

  - sakroiliakálny, týkajúci sa krížovej a bedrovej oblasti

 • sacrolumbalis

  - sakrolumbálny, týkajúci sa krížovej a bedrovej oblasti

 • sacropelvinus

  - sakropelvinný, týkajúci sa krížovej oblasti a panvy

 • sacropromontorium

  - sakropromontorium, výčnelok krížovej kosti

 • sacropubicus

  - týkajúci sa oblasti krížovej a lonovej oblasti

 • sacrospinalis

  - sakrospinálny, týkajúci sa krížovej kosti a chrbtice

 • sacrotomia

  - sakrotómia, chirurgické preťatie krížovej kosti

 • sacrotuberalis

  - týkajúci sa krížovej kosti a sedacieho hrboľa

 • sacrouterinus

  - sakrouterinný, týkajúci sa krížovej kosti a maternice

 • sacrovertebralis

  - sakrovertebrálny, týkajúci sa krížovej kosti a chrbtice

 • sactosalpinx

  - nahromadenie tekutiny vo vajcovode a jeho rozšírenie

 • sadismus

  - "chorobná zvrátenosť prejavujúca sa trýznením iných

 • sadomasochismus

  - sexuálna úchylka, pri ktorej jedinec nachádza sexuálne uspokojenie v trýznení seba aj druhých

 • saepe

  - často

 • Sage Derby

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Anglicka

 • sagina

  - pokrm, žrádlo, tuk

 • sagittalis

  - sagitálny, šípový, predozadný, kolmo na čelovú rovinu

 • Saint Maure De Touraine

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • Saint Nectaire

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • Saint Paulin

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 40%, vhodný najmä do deyertov. Pôvodom z Francúzska, Lotrinska

 • sakroiliakálny

  - týkajúci sa krížovej a bedrovej oblasti

 • sal

  - soľ

 • salacitas

  - chlipnosť

 • Salers

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska. Syr má bylinkovú vôňu.

 • salicinum

  - "salicín, glykozid získaný z kôry vŕby a topoľa

 • salicylaemia

  - salicylémia, prítomnosť salicylátov v krvi

 • salicylismus

  - otrava salicylovými zlúčeninami

 • salicylum

  - salicyl, radikál kyseliny salicylovej

 • salinus

  - soľný

 • saliva

  - slina

 • salivácia

  - slinenie

 • salivans

  - (liek) zvyšujúci vylučovanie slín

 • salivarius

  - salivárny, slinný, vzťahujúci sa k sline

 • salivatio

  - salivácia, chorobné slinenie, slinotok

 • salivatorius

  - vylučujúci sliny

 • salivogramma

  - salivogram, röntgenový snímok získaný salivografiou

 • salivographia

  - salivografia, röntgenové znázornenie slinnej žľazy a jej vývodu pomocou kontrastnej náplne

 • salivolithiasis

  - salivolitiáza, kamienky slinnej žľazy

 • salivolithos

  - salivolit, kameň slinnej žľazy

 • Salix

  - vŕba

 • Salmonella

  - salmonela, druh tyčinkovitých gramnegatívnych baktérií, patogénnych pre ľudský organizmus

 • salmonellosis

  - salmonelóza, označenie pre choroby vyvolané salmonelami, akútne infekčné ochorenie prebiehajúce pod obrazom gastroenteritídy

 • salpingectomia

  - salpingektómia, odstránenie vajcovodu

 • salpingemphraxis

  - "salpingemfraxia, uzavretie, zúženie vajcovodu

 • salpingitis

  - salpingitída, zápal vajcovodu

 • salpingocele

  - salpingokéla, poklesnutie, vydutie vajcovodu

 • salpingocyesis

  - salpingocyéza, salpingokyéza, uhniezdenie oplodneného vajíčka vo vajcovode (tubulárna gravidita)

 • salpingogramma

  - salpingogram, röntgenový snímok získaný salpingografiou

 • salpingographia

  - salpingografia, znázornenie vajcovodu röntgenom po naplnení kontrastnou látkou

 • salpingolysis

  - salpingolýza, chirurgické uvoľnenie vajcovodu zo zrastov

 • salpingooophorectomia

  - salpingooforektómia, operačné odstránenie vajcovodu a vaječníka

 • salpingooophoritis

  - salpingooforitída, zápal vajcovodu a vaječníka

 • salpingooophorocele

  - salpingooforokéla, poklesnutie vaječníka a vajcovodu

 • salpingopalatinus

  - salpingopalatinný, týkajúci sa Eustachovej trubice a podnebia

 • salpingoperitonitis

  - salpingoperitonitída, zápal pobrušnice indukovaný zo zápalu vajcovodu

 • salpingopexis

  - salpingopexia, chirurgické upevnenie, fixácia vajcovodu

 • salpingopharyngeus

  - salpingofaryngeálny, týkajúci sa Eustachovej trubice a hltana

 • salpingoprofluvium

  - salpingoprofluvium, náhly odtok väčšieho množstva tekutého obsahu z vajcovodu

 • salpingorrhaphia

  - salpingoráfia, chirurgické zošitie, spevnenie vajcovodu

 • salpingoscopia

  - salpingoskopia, vyšetrenie vajcovodu, napr. počas laparoskopie

 • salpingostomatoplastica

  - salpingostomatoplastika, chirurgicky novo vytvorené ústie vajcovodu

 • salpingostomia

  - salpingostómia, chirurgické otvorenie vajcovodu s následným našitím otvoru k vaječníku v prípadoch, keď sa vajcovod stal nepriechodným

 • salpingotomia

  - salpingotómia, chirurgické otvorenie vajcovodu

 • salpinx

  - trubica, rúra

 • salsus

  - slaný

 • saltatio

  - "skákanie

 • saltatorius

  - tancujúci, v tanci sa pohybujúci, pohybujúci sa skokmi

 • saltus

  - skok

 • saluber

  - zdravý

 • salubritas

  - zdravosť, liečivosť

 • salus

  - spása, blaho, zdravie

 • salutaris

  - liečivý, zdraviu prospešný

 • salvatella

  - "žila na dorzálnej (zadnej) strane prsta, v minulosti používaná pri liečebnom ""púšťaní žilou"""

 • salvatellus

  - záchranný

 • Salvia

  - šalvia

 • salvus

  - neporušený, zdravý

 • samarium

  - prvok zo skupiny vzácnych zemín, zn. Sm

 • Sambucus

  - nigra - baza čierna

 • samotok

  - mušt, ktorý sa samovoľne uvoľnil z pomletých bobúľ. Samotok obsahuje najväčší podiel cukrov a najmenej trieslovín

 • Samsoe

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Dánska

 • sanabilis

  - (vy)liečiteľný, (vy)hojiteľný

 • sanatio

  - vyliečenie, vyhojenie, uzdravenie

 • sanatorium

  - liečebný ústav, zariadenie slúžiace na doliečenie niektorých ochorení, prípadne na liečbe zdĺhavých chorôb

 • sanatus

  - vyliečený, uzdravený

 • sandalium

  - pedis sandálový obväz nohy

 • sanguifaciens

  - krvotvorný, pôsobiaci na tvorbu krvi

 • sanguifer

  - obehový

 • sanguificatio

  - sangvifikácia, tvorba krvi

 • sanguineus

  - krvný, bohato zásobený krvou

 • sanguinolentus

  - sangvinolentný, krvavý, obsahujúci prímes krvi

 • sanguinosus

  - sangvinózny, krvácajúci, bohatý na krv

 • sanguis

  - krv

 • sangvinolentný

  - krvavý, obsahujúci krv

 • sanies

  - krvavá škvrna, hnisavý výtok

 • sanitarius

  - sanitárny, zdravotnícky

 • sanitas

  - sanita, zdravie, zdravosť

 • sanitatio

  - sanitácia, ozdravenie, uplatnenie zdravotne vyhovujúcich postupov

 • santalum

  - santal

 • santoninum

  - santonín, derivát naftalénu, nachádzajúci sa v kvetoch Artemisia maritima, prostriedok proti hlístam

 • sanus

  - zdravý