Hľadaný výraz "s" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2095 výsledkov (18 strán)

 • synthesis

  - syntéza, zhrnutie, skladanie, zlučovanie, spájanie

 • synthetasis

  - syntetáza (ligáza), enzým katalyzujúci syntézu dvoch látok

 • syntheticus

  - syntetický, zlúčený, spojený, umelo zložený, vytvorený

 • synthymia

  - synthýmia, jednotná citová stránka psychiky

 • syntonia

  - syntónia, charakterový rys, vyznačujúci sa jednotou myslenia, cítenia a správania

 • syntopia

  - syntopia, súbor bezprostredných polohových vzťahov orgánu k okoliu

 • syntropia

  - syntropia, neobvyklé vyskytnutie sa dvoch rozličných chorôb, ktoré majú tendenciu manifestovať sa ako jedna choroba

 • synuria

  - synúria, vylučovanie cudzích látok močom

 • syphilis

  - syfilis (lues venerea), infekčné pohlavné ochorenie vyvolané Treponema pallidum

 • syphiliticus

  - syfilitický, týkajúci sa syfilisu

 • syphiloderma

  - syfiloderma, kožné prejavy syfilisu

 • syphilogenes

  - syfilogénny, syfilisového pôvodu

 • syphilogenesis

  - syfilogenéza, vznik, vývoj syfilisu

 • syphiloides

  - syfiloidný, podobný syfilisu

 • syphiloma

  - syfilóm, syfilitický granulačný nádor, gumma

 • syphilomania

  - syfilománia, extrémny strach z ochorenia na syfilis (syphilophobia)

 • syphilophobia

  - syfilofóbia, chorobný strach z nakazenia sa syfilisom

 • syphilophyma

  - syfilofýma, gumma

 • syphilosis

  - syfilóza, generalizované ochorenie syfilisom

 • syringadenoma

  - syringadenóm, nádor potných žliaz

 • syringectomia

  - syringektómia, chirurgické odstránenie píšťal

 • syringitis

  - syringitída, zápal Eustachovej trubice (sluchovej trubice)

 • syringobulbia

  - syringobulbia, zdĺhavé ochorenie charakterizované tvorbou dutiniek v predĺženej mieche

 • syringocystadenoma

  - syringocystadenóm, cystický nádor potných žliaz

 • syringocystoma

  - syringocystóm, cystický dutinový syringóm

 • syringoencephalia

  - forma syringobulbie, pri ktorej dutinky presahujú mozgový kmeň do hemisfér mozgu

 • syringohidrocystoma

  - syringohidrocystóm, nezhubný dutinový nádor potnej žľazy

 • syringoma

  - syringóm, špendlíkovité až hráškovité červenkavé uzlíky na koži, v podstate adnexálne nádory vychádzajúce z potných žliaz

 • syringomyelia

  - syringomyélia, zdĺhavé ochorenie nejasnej etiológie charakterizované tvorbou dutiniek v mieche s disociovanou poruchou citlivosti

 • syringomyelitis

  - syringomyelitída, zápal miechy s tvorbou dutiniek

 • syringotomia

  - syringotómia, preťatie píšťaly

 • syrinx

  - píšťala, trubice, dutina

 • systema

  - systém, súbor, sústava

 • systematicus

  - systematický, sústavný, súborný

 • systola

  - systola, sťah, zmrštenie srdca, ktoré vedie k vypudeniu krvi zo srdca do krvného obehu

 • systolia

  - "alternans

 • systolicus

  - systolický, vzťahujúci sa k systole

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • diplop(s)ia

  - diplop(s)ia, dvojité videnie, zdvojené videnie jedného jediného predmetu

 • dysop(s)ia

  - dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

 • euchromatop(s)ia

  - euchromatop(s)ia, normálne, správne farebné videnie, rozoznávanie farieb, normálny cit pre farby

 • ex(s)tasis

  - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie

 • ex(s)tinctio

  - "extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy

 • ex(s)trophia

  - extrofia (ektrofia), obrátenie, otočenie, prevrátenie orgánu zvnútra navonok

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • microp(s)ia

  - mikrop(s)ia, zraková porucha, viditeľné predmety sa zdajú byť menšie, ako v skutočnosti sú

 • obehová sústava

  - sústava, prostredníctvom ktorej sa rozvádza po celom tele kyslík a živiny a zbierajú sa odpadové látky. V obehovej sústave koluje tekutina, napríklad krv, ktorú poháňa osobitný orgán – srdce.

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • parop(s)ia

  - parop(s)ia, porucha zraku

 • quadrantanop(s)ia

  - kvadrantanop(s)ia, nejasné videnie alebo slepota v jednej štvrtine zorného poľa

 • quotie(n)s

  - koľko krát

 • xanthop(s)ia

  - xantop(s)ia, porucha zraku, žlté videnia (napr. pri predávkovaní digitálisom)