Hľadaný výraz "rh" v Lekárskom slovníku

Nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • Rh

  - hemická značka rhodia

 • Rh factor

  - "Rh-faktor, antigén červených krviniek objavený u opíc druhu Macaca rhesus

 • rhabditiformis

  - rabditiformný, tyčinkovitý

 • Rhabditis

  - druh červov, hlístov žijúcich voľne alebo parazitujúcich na iných organizmoch

 • rhabdofibrilla

  - rabdofibrila, myofibrila v priečne pruhovanom svale

 • rhabdoma

  - rabdóm, zraková tyčinka v sietnici oka niektorých živočíchov

 • rhabdomyoblastoma

  - rabdomyoblastóm, rabdomyoblastický sarkóm, zhubný nádor z priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyochondroma

  - rabdomyochondróm, zmiešaný nádor chrupavky a priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyofibroma

  - rabdomyofibróm, nezhubný nádor z priečne pruhovaného svalstva s prímesou väziva

 • rhabdomyoma

  - rabdomyóm, nádor z priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyosarcoma

  - rabdomyosarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z priečne pruhovanej svaloviny

 • rhabdophobia

  - rabdofóbia, chorobný strach z bitia

 • Rhabdovirus

  - rhabdovir(us), druh tyčinkovitých vírusov s kužeľovitým zakončením (napr. vírus vyvolávajúci besnotu)

 • rhachi(o)pagus

  - rachi(o)pagus, jedince spojené chrbticou

 • rhachi(o)tomia

  - rachi(o)tómia, chirurgické otvorenie chrbtice, chrbticového kanála

 • rhachialgia

  - rachialgia, neuralgická bolesť v chrbte

 • rhachianaesthesia

  - rachianestézia, znecitlivenie v oblasti chrbticovej miechy, spinálna anestézia

 • rhachicentesis

  - rachicentéza, punkcia chrbticového kanála

 • rhachidialis

  - rachidiálny, chrbticový

 • rhachilysis

  - rachilýza, mechanické napravenie chybného držania chrbtice

 • rhachiocampsis

  - rachiokampsia, zakrivenie chrbtice

 • rhachiochysis

  - rachiochýza, výtok likvoru v chrbticovom kanále

 • rhachiodynia

  - rachiodýnia, bolesť chrbtice

 • rhachiometron

  - rachiometer, špeciálny prístroj na meranie zakrivenia chrbtice

 • rhachiomyelitis

  - rachiomyelitída, zápal chrbticovej miechy

 • rhachiopathia

  - rachiopatia, ochorenie chrbtice, chrbticových stavcov

 • rhachioplegia

  - rachioplégia, miechová obrna

 • rhachioscoliosis

  - rachioskolióza, zakrivenie chrbtice vo frontálnej rovine

 • rhachisagra

  - rachisagra, dna postihujúca medzistavcové spojenia

 • rhachischisis

  - rachischiza, vrodený rázštep chrbtice

 • rhachiticus

  - krivičný, vzťahujúci sa ku krivici

 • rhachitis

  - rachitída, krivica, ochorenie vzniknuté v detstve z nedostatku vitamínu D (morbus Anglicus)

 • rhaebocrania

  - rebokránia, nachýlenie hlavy na jednu stranu s otočením na druhú stranu (torticollis)

 • rhaeboscelia

  - reboskélia, deformita nôh

 • rhagadiformis

  - ragadiformný, trhlinový

 • rhagas

  - ragáda, drobná kožná trhlinka

 • rhaphogeminantia (ossa)

  - medzišvové spojovacie kostičky

 • rhegma

  - trhlina, zlomenina

 • rheobasis

  - reobáze, najmenšie napätie schopné vzbudiť pri trvalom prechádzaní elektrického prúdu minimálnu činnosť dráždeného tkaniva

 • rheocardiographia

  - reokardiografia, zaznamenávanie zmien elektrickej vodivosti tela v náväznosti na srdcovú činnosť

 • rheoencephalographia

  - reoencefalografia, technika na zaznamenávanie krvných prietokov v jednotlivých častiach mozgu

 • rheographia

  - reografia, registrácia objemovej zmeny končatiny pri jednotlivých pulzových vlnách (registruje sa pokles elektrického odporu následkom zmeny objemu)

 • rheologia

  - reológia, veda o prúdení (telových) tekutín

 • rheometron

  - reometer, prístroj na meranie rýchlosti prúdiacej krvi

 • rheoplethysmographia

  - "reopletysmografia, metóda na zisťovanie objemových zmien, založená na vzťahu, že prírastok objemu je priamo úmerný poklesu elektrického odporu

 • rheotaxis

  - reotaxia, pohybová reakcia organizmu na prúd tekutiny

 • rheuma

  - "reuma, prvotné označenie pre tok, prietok, pre látku prúdiacu v tekutej podobe

 • rheumarthritis

  - reumartritída, kĺbový reumatizmus

 • rheumatalgia

  - reumatalgia, chronická reumatická bolesť

 • rheumaticus

  - reumatický, vzťahujúci sa k reumatizmu

 • rheumatismus

  - reumatizmus, súborné označenie pre bolesť kĺbov a svalov

 • rheumatocelis

  - reumatické krvácanie (purpura rheumatica)

 • rheumatogenes

  - reumatogénny, reumatického pôvodu

 • rheumatoidarthritis

  - reumatoidartritída, reumatoidná artritída, progresívna polyartritída

 • rheumatoides

  - reumatoidný, podobný reumatizmu

 • rheumatologia

  - reumatológia, náuka o reumatických chorobách a ich liečbe

 • rheumatologicus

  - reumatologický, týkajúci sa reumatológie

 • rhexis

  - rex(i)a, roztrhnutie (cievnej steny alebo orgánu)

 • rhigosis

  - rigóza, pocit chladu, triaška

 • rhinagra

  - rinagra, neuralgická bolesť nosa

 • rhinalgia

  - rinalgia, bolesť nosa

 • rhinalis

  - týkajúci sa nosa

 • rhinallergosis

  - rinalergóza, alergická reakcia nosovej sliznice

 • rhinantritis

  - rinantritída, zápal nosovej dutiny a čeľustných dutín

 • rhinencephalia

  - rinencefália (rinencefalus), jedinec s jedným okom a kožným záhybom v miaste nosa

 • rhinencephalicus

  - rinencefalický, týkajúci sa čuchového mozgu

 • rhinencephalon

  - rinencefalon, oblasť mozgu slúžiaca na vnímanie, prevod a integráciu čuchových vzruchov (človek má v porovnaní s inými cicavcami túto časť mozgu redukovanú)

 • rhinitis

  - zápal nosovej sliznice, nádcha

 • rhinnitis

  - nádcha

 • rhinoantritis

  - rinoantritída, zápal nosovej a čeľustnej dutiny

 • rhinoblennorrhoea

  - rinoblenorea, zápal nosovej sliznice s hnisavým výtokom

 • rhinocephalia

  - rinocefália viď rhinencephalia

 • rhinocheiloplastica

  - rinocheiloplastika, plastická operácia nosa a pery

 • rhinocleisis

  - rinokleiza, zúženie, uzáver nosa, nosného priechodu, nepriechodnosť nosa

 • rhinodacryolithos

  - rinodakryolit, kamienky v slzovode

 • rhinodiaphanoscopia

  - rinodiafanoskopia, presvecovanie vedľajších nosových dutín

 • rhinodynia

  - rinodýnia, bolesť v nose

 • rhinogenes

  - rinogénny, nosového pôvodu

 • rhinohaematoma

  - rinohematóm, výron krvi v okolí nosovej chrupavky

 • rhinokyphectomia

  - rinokyfektómia, plastická operácia na odstránenie nosového hrboľa

 • rhinokyphosis

  - rinokyfóza, zakrivenie nosa

 • rhinolalia

  - rinolália, nosovosť, porucha zvuku reči pre chorobné zmeny v nosovej, nosohltanovej dutine

 • rhinolaryngitis

  - rinolaryngitída, zápal nosovej a hrtanovej sliznice

 • rhinolaryngologia

  - rinolaryngológia, náuka o chorobách nosa a hrtana

 • rhinolithiasis

  - rinolitiáza, nosové kamienky

 • rhinolithos

  - rinolit, nosový kamienok, konkrementy v nosovej dutine

 • rhinologia

  - rinológia, náuka o nosových chorobách

 • rhinolordosis

  - "rinolordóza, znetvorenie nosa vyznačené oblúkovitým sklesnutím chrbta nosa, ""sedlovitý nos"""

 • rhinomegalia

  - rinomegália, abnormálne veľký nos

 • rhinometria

  - rinometria, meranie priechodnosti nosových prieduchov

 • rhinomiosis

  - rinomióza, chirurgické zmenšenie, formovanie nosa

 • rhinomycosis

  - rinomykóza, plesňová choroba nosa, nosovej sliznice

 • rhinomyiasis

  - rinomyióza, ochorenie nosovej dutiny vyvolané larvami hmyzu

 • rhinonecrosis

  - rinonekróza, odumieranie nosových kostičiek

 • rhinopathia

  - rinopatia, ohorenie nosa a jeho častí

 • rhinopharyngitis

  - rinofaryngitída, zápal nosohltana

 • rhinopharyngoscopia

  - rinofaryngoskopia, priame vyšetrovanie nosovej a hltanovej dutiny pomocou zvláštneho prístroja rinofaryngoskopu

 • rhinophonia

  - rinofónia, patologicky zvýšená nosovosť hlasu

 • rhinophyma

  - rinofýma, pseudotumorózna, uzlovitá deformácia nosa s veľkými folikulami pri hypertrofii mazových žliaz

 • rhinoplastica

  - rinoplastika, operácia vedúca k odstráneniu nosových defektov alebo k vytvoreniu umelého nosa alebo jeho časti

 • rhinorrhagia

  - rinorágia, silné krvácanie z nosa (epistaxa)

 • rhinorrhoea

  - rinorea, zvýšený výtok z nosa, silná nádcha

 • rhinosalpingitis

  - rinosalpingitída, zápal nosovej sliznice a Eustachovej trubice

 • rhinoscleroma

  - rinoskleróm, infekčný skleróm, chronické uzlovité zhrubnutie nosa a jeho okolia, charakterizované infiltrátmi bez sklonu k rozpadu

 • rhinoscoliosis

  - rinoskolióza, znetvorenie nosa vyznačené vybočením jeho chrbta alebo hrotu od strednej čiary

 • rhinoscopia

  - rinoskopia, priame vyšetrenie nosovej dutiny zrakom pomocou zrkadielka

 • rhinoscopos

  - rinoskop, nosové zrkadielko, prístroj používaný pri rinoskopii

 • rhinosporidiosis

  - rinosporidióza, plesňové ochorenie nosovej sliznice vyvolané plesňou Rhinosporidium seeberi

 • rhinostegnosis

  - rinostegnóza, obštrukcia, uzáver nosových priechodov

 • rhinostenosis

  - rinostenóza, zúženie nosových priechodov

 • rhinotomia

  - rinotómia, chirurgické otvorenie nosovej dutiny

 • rhinovirus

  - rinovír(us), najčastejší pôvodca nádchy a katarálnych zápalov horných dýchacích ciest

 • Rhipicephalus

  - ripicefalus, druh kliešťa

 • rhizarthrosis

  - rhizartróza, artróza koreňového kĺbu palca ruky, medzi metakarpom palca a os trapezium

 • rhizodontropia

  - rizodontropia, pripevnenie umelej korunky ku koreňu zuba

 • rhizoma

  - koreň

 • rhizomeningomyelitis

  - rizomeningomyelitída, zápal miechy, miechových obalov a koreňov (radikulomeningomyelitis)

 • rhizotomia

  - rizotómia, preťatie zadných koreňov miechy na zmiernenie alebo odstránenie bolesti

 • Rhodium

  - rhodium, prvok zaraďovaný medzi kovy, zn. Rh

 • rhodopsinum

  - rodopsín, zrakový purpur, fotosenzitívny pigment, purpurovo červená bielkovina nachádzajúca sa v tyčinkách (nervové bunky sietnice)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: prd, pri, se, ciž, paw, ldl, ccz, kol, acc, hlc, oicvp, dfw, cba, hã ã v, tacs