Hľadaný výraz "rep" v Lekárskom slovníku

Nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • rep.

  - skratka pre repetatur, nech je znova opakované (dávkovanie, liečba)

 • repandus

  - späť, zahnutý smerom hore

 • reparabilis

  - reparabilný, obnoviteľný, nahraditeľný

 • reparatio

  - reparácia, opravenie, napravenie, nahradenie, obnovenie (napr. orgánového defektu)

 • reparativus

  - reparatívny, obnoviteľný

 • repartitio

  - znovurozdelenie, prerozdelenie

 • repelent

  - chemická látka odpudzujúca hmyz

 • repellens

  - odvracajúci, zaháňajúci, odpudzujúc (napr. hmyz)

 • repens

  - náhly, neočakávaný

 • repente

  - náhle, neočakávane

 • repentinus

  - náhly, nečakaný, rýchly

 • reperceptio

  - repercepcia, spätná vnímavosť, schopnosť obnoviť zmyslový vnem pri vybavení vzpomienky

 • repercolatio

  - opätovné upravenie, prečistenie

 • repercussio

  - reperkusia, odrazenie, odraz

 • repetitio

  - opakovanie

 • replantatio

  - opätovné vloženie vyrazeného alebo vytiahnutého zuba do pôvodného lôžka, reimplantácia

 • repletio

  - naplnenie, doplnenie

 • replicatio

  - "replikácia, obnovenie, opätovné uvedenie

 • replicator

  - replikátor, faktor riadiaci replikáciu, operátor replikácie

 • repolarisatio

  - repolarizácia, návrat membránového potenciálu (napätie medzi vnútrom a povrchom bunky) na pôvodnú hodnotu

 • reponibilis

  - reponibilný, schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy

 • reponibilný

  - schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy

 • repositio

  - repozícia, napravenie, narovnanie, uvedenie do správnej polohy (napr. kosti)

 • repressio

  - represia, potlačenie, utlmenie nevhodného, škodlivého konania

 • repressivus

  - represívny, potláčajúci, nútiaci

 • reprobatio

  - reprobácia, odmietnutie, neschválenie

 • reproductio

  - reprodukcia, vybavenie, obnova, náhrada, znovuvytváranie

 • reproductivus

  - reprodukčný, znova vybavený, vytvorený, opakovaný

 • reprodukčná zdatnosť

  - pomer medzi príspevkom jedincov s určitým genotypom ku genofondu nasledujúcej generácie vo vzťahu ku priemernej populačnej pravdepodobnosti frekvencie tohto génu.

 • reptile

  - plaz, skupina stavovcov

 • repudium

  - odmietnutie

 • repugnantia

  - repugnancia, odpor, odmietanie

 • repullulatio

  - "repululácia, znovuvytvorenie, obnovovanie

 • repulsio

  - repulzia, odpor, odpudivosť, odmietanie

 • repulsus

  - repulz, odraz

 • reputatio

  - reputácia, úvaha, povesť

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: choice, hit, js, lin, faq, k, s, je, rou, sv, si, typ, wavetable, scheduler, eisa
Ekonomický slovník: cmt, svt, cru, tci, vid, az, pkd, ã arm, ujo, tun, vh, zut, mvt, s, dvo
Slovník skratiek: bene, svo, cvx, coreper, z48, q00, sry, zzd, kmm, tmi, mpl, cy, vts, akv, vieå