Hľadaný výraz "rec" v Lekárskom slovníku

Nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • recalcificatio

  - rekalcifikácia, opätovné ukladanie vápenatých solí v tkanivách

 • recanalisatio

  - rekanalizácia, zaistenie, obnovenie cievnej priechodnosti

 • recapitulatio

  - rekapitulácia, opakovanie, zhrnutie základných bodov, myšlienok

 • recens

  - čerstvý, svieži

 • recensio

  - recenzia, posudok, zhodnotenie, ocenenie, kritika

 • recenter

  - čerstvo, práve pripravený

 • receptaculum

  - nádržka, schránka

 • receptio

  - recepcia, prijatie, príjem

 • receptivitas

  - receptivita, receptívnosť, vnímavosť, schopnosť vnímania vonkajších podnetov

 • receptor

  - "receptor, molekulová štruktúra bunkovej membrány so špecifickou väzbovou afinitou

 • receptum

  - recept, predpis, ktorým dáva lekár lekárnikovi pokyn, ktorý liek má vydať alebo pripraviť a označiť použitie

 • recesívny

  - ustupujúci
  - znak alebo gén, ktorý je vyjadrený len u homozygotov.

 • recessio

  - "recesia, ústupok, odchod stranou

 • recessivus

  - recesívny, ustupujúci

 • recessus

  - ústupok, úsek, zárez, vchlípenina

 • recidivatio

  - recidivácia, recidíva, opakovanie, návrat choroby

 • recidivus

  - recidivujúci, obnovený, vracajúci sa

 • recipe

  - vezmi!

 • reciprocatio

  - vracanie sa, striedanie

 • reciprocus

  - vracajúci sa, obrátený, opačný

 • reclamatio

  - reklamácia, sťažnosť, námietka, žiadosť o nápravu

 • reclinatio

  - reklinácia, ohnutie späť, prehnutie dozadu

 • reclinis

  - opretý, späť položený

 • recognitio

  - rekognícia, preskúmanie, overenie

 • recognoscatio

  - rekognoskácia, preskúmanie, prieskum, zistenie stavu

 • recombinatio

  - rekombinácia, zmena v usporiadaní genetických faktorov chromozómu u potomka v porovnaní so s rodičmi

 • recommendatio

  - rekomendácia, doporučenie

 • recompensatio

  - "rekompenzácia, vyrovnanie, náhrada

 • recompensatus

  - vyrovnaný, vyvážený

 • recompositus

  - znovu upravený, uložený

 • reconstructio

  - rekonštrukcia, obnova, znovuzriadenie, uvedenie do pôvodného stavu

 • reconvalescens

  - rekonvalescent, zotavujúci sa po chorobe

 • reconvalescentia

  - rekonvalescencia, obdobie uzdravovania, zotavovania po chorobe

 • recreatio

  - rekreacia, osvieženie, zotavenie

 • recrudescens

  - rekrudeskujúci, opakujúci sa, vracajúci sa, obnovujúci sa (napr. choroba), zhoršenie (choroby)

 • recrudescentia

  - rekrudescencia, opakovanie, znovuvzplanutie, návrat choroby

 • rectalgia

  - rektalgia, bolesť konečníka

 • rectalis

  - rektálny, konečníkový

 • recte

  - správne, dobre

 • rectectomia

  - rektektómia, chirurgické odstránenie konečníka

 • rectificatio

  - "rektifikácia, potvrdenie správnosti

 • rectificatus

  - "uvedený na správnu mieru

 • rectilineus

  - priamočiary, priamy

 • rectitis

  - rektitída, zápal konečníka (správnejšie proctitis)

 • recto-urethralis

  - rektouretrálny, týkajúci sa konečníka a močovej trubice

 • rectoabdominalis

  - rektoabdominálny, týkajúci sa konečníka a brucha

 • rectoanalis

  - rektoanálny, týkajúci sa konečníka a ritného otvoru

 • rectocele

  - rektokéla, poklesnutie konečníka

 • rectococcygeus

  - týkajúci sa konečníka a kostrče

 • rectocystotomia

  - rektocystotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra konečníkom (proctocystotomia)

 • rectolabialis

  - rektolabiálny, týkajúci sa konečníka a pyskov ohanbia

 • rectoperineorrhaphia

  - rektoperineorafia, chirurgické zošitie konečníka a hrádze

 • rectopexis

  - rektopexia, operačné prišitie, upevnenie konečníka k panvovej stene

 • rectophobia

  - rektofóbia, chorobný strach z ochorení konečníka

 • rectoplastica

  - rektoplastika, plastická operácia konečníka

 • rectorectoanastomosis

  - rektorektoanastomóza, napojenie, anastomóza dvoch častí konečníka

 • rectoromanoscopia

  - rektoromanoskopia, vyšetrovanie konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva zrakom pomocou zvláštneho prístroja (sigmoideoskopia)

 • rectorrhaphia

  - rektoráfia, operačné zošitie konečníka

 • rectosacropexis

  - rektosakropexia, operačné upevnenie konečníka s krížovou kosťou

 • rectoscopia

  - rektoskopia, vyšetrovanie konečníka zrakom pomocou rektoskopu

 • rectosigmoidectomia

  - rektosigmoidektómia, chirurgické odstránenie konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectosigmoideus

  - rektosigmoideálny, týkajúci sa konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectosigmoiditis

  - rektosigmoiditída, zápal konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectostenosis

  - rektostenóza, zúženie konečníka

 • rectostomia

  - rektostómia, operačné vyústenie konečníka smerom von, mimo análneho kanála

 • rectotomia

  - rektotómia, chirurgické otvorenie, rez konečníka

 • rectouterinus

  - rektouterinný, týkajúci sa konečníka a maternice

 • rectovaginalis

  - rektovaginálny, týkajúci sa konečníka a pošvy

 • rectovesicalis

  - rektovezikálny, týkajúci sa konečníka a močového mechúra

 • rectovestibularis

  - rektovestibulárny, týkajúci sa konečníka a pošvovej predsiene

 • rectum

  - konečník

 • rectus

  - priamy, rovný, správny

 • recumbens

  - opätovne ležiaci

 • recuperatio

  - opätovné nadobudnutie (napr. zdravia)

 • recurrens

  - vracajúci sa, zvratný, návratný

 • recurvatio

  - rekurvácia, spätné zakrivenie, ohnutie

 • recurvatus

  - späť, nazad ohnutý, zakrivený

 • recyclatio

  - recyklácia, návrat receptora z vnútra bunky na jej povrch, kde je znova využívaný (opak internalizácie)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: um, tdp, gev, ifap, amiã, ak, uzk, hpk, hww, dps, tdy, ãƒâ ssr, btt, rzk, asas
Slovník skratiek: mll, umc, šplhúň, q12, bst, do, btt, sp, kupé, bdn, mkd, eif, f54, asf, uzi