Hľadaný výraz "reã" v Lekárskom slovníku

Nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • reabsorpcia

  - spätné vstrebávanie

 • reabsorptio

  - reabsorpcia, spätné vstrebávanie, pohlcovanie

 • reactibilitas

  - reaktibilita, schopnosť reagovať, vnímať, odpovedať na podnet

 • reactio

  - "reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet

 • reactivatio

  - reaktivácia, schopnosť odpovedať na podnety, obnovenie činnosti, znovuoživenie, nové vzplanutie choroby

 • reactivatus

  - "reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu

 • reactivitas

  - reaktivita, spôsobilosť organizmu odpovedať na vonkajšie popudy, podnety

 • reactivus

  - reaktívny, schopný reakcie, reagujúci na podnety

 • reactometron

  - reaktometer, prístroj na meranie času reakcie organizmu na vonkajší podnet

 • reagencia

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagens

  - činidlo, látka vyvolávajúca reakciu
  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reaginum

  - iný výraz pre IgE protilátky

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet, zaujať stanovisko, prejavovať názor; vstupovať do chemickej reakcie

 • reakcia

  - spätné pôsobenie, spätný tlak; zvrat; odpoveď na vonkajší popud; chemický dej, pri ktorom sa mení látkové zloženie hmoty; odpor niektorých spoločenských vrstiev proti nastupujúcej revolúcii a jej účinkom; spiatočníctvo

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej reakcii

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok

 • realimentatio

  - realimentácia, obnovenie výživy, zlepšovanie stavu výživy

 • realis

  - reálny, skutočný, vecný, hmotný

 • realisatio

  - realizácia, uskutočnenie, vykonanie

 • realitas

  - realita, skutočnosť, súhrn všetkého existujúceho

 • reamputatio

  - reamputácia, ďalšie opakovanie amputácie, korekcia amputácie

 • reanimatio

  - reanimácia, znovuožitie, obnovovanie základných životných funkcií (napr. umelým dýchaním)

 • Brouére

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48 %. Pôvodom z Francúzska

 • extero(re)ceptivus

  - extero(re)ceptívny, vybavujúci sa podráždením vonkajšieho receptora, týkajúci sa vnímania podnetu zvonka

 • extero(re)ceptor

  - extero(re)ceptor, zmyslové nervové zakončenie prijímajúce a vnímajúce podnety zvonku, z okolia

 • osmo(re)ceptor

  - "osmo(re)ceptor, receptor vnímajúci vôňu, pach

 • potravný reťazec

  - rad potravných vzťahov, v rámci ktorých napríklad bylinožravec (herbivor) zožerie rastlinu a potom sa stane potravou mäsožravca (karnivora) alebo hniložravca (detritivora) atď. Väčšina diagramov potravných reťazcov znázorňuje iba hlavné zložky daného druhu, pretože v skutočnosti sú potravné spojenia zvyčajne veľmi zložité.

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • reštrikčná mapa

  - lineárne usporiadanie miest, na ktorých štiepia DNA rôzne reštrikčné enzýmy.

 • reštrikčný enzým

  - nukleáza, ktorá rozoznáva špecifickú sekvenciu DNA a v jej mieste štiepi reťazce DNA. Využíva sa v metódach rbiombinovanej DNA.