Hľadaný výraz "psy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • psychalgia

  - psychalgia, bolestivosť rôznych častí tela bez dokázateľných morfologických zmien, nezodpovedajúci priebehu nervov a ich vetvení

 • psychasthenia

  - psychasténia, duševná porucha s príznakmi únavy, stiesnenosti, slabosti z nedostatočného vyvinutia prvosignálnych funkcií centrálneho nervového systému

 • psyche

  - duša, dych, životná sila

 • psychiatria

  - psychiatria, náuka o duševných chorobách a o ich liečbe

 • psychicus

  - psychický, duševný

 • psychoafektívny

  - týkajúci sa psychiky a emócií

 • psychoaktívny

  - pôsobiaci na psychiku

 • psychoanalepticus

  - psychoanaleptický, (liek) vzpružujúci, zvyšujúci vyššiu nervovú činnosť

 • psychoanalysis

  - psychoanalýza, liečba duševných chorôb, najmä neuróz, rozborom psychického diania (metóda propagovaná S. Freudom)

 • psychochirurgia

  - psychochirurgia, liečba duševných chorôb operačným výkonom na mozgu

 • psychochromaesthesia

  - psychochromestézia, druh synestézie, pri ktorej sú zmyslové podnety vnímané ako farby

 • psychodrama

  - psychodráma, liečebný postup, pri ktorom pacient hrá rolu obsahujúcu vlastnú konfliktnú situáciu

 • psychodyslepticus

  - psychodysleptický, vyvolávajúci psychotické stavy (napr. halucinogény)

 • psychofarmakum

  - liek ovplyvňujúci psychiku

 • psychogenes

  - psychogénny, duševného, psychického pôvodu, psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychogenia

  - psychogénia, psychická podmienenosť choroby, vznik choroby na psychickom podklade

 • psychogénny

  - psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychoglossia

  - psychoglózia, psychicky podmienená koktavosť

 • psychohygiena

  - psychohygiena, duševná hygiena, súhrn znalostí a opatrení vedúcich k ochrane duševného zdravia

 • psychokinesis

  - psychokinéza, explozívne, impulzívne konanie

 • psychologia

  - psychológia, náuka o zákonitostiach, vývoji a prejavoch duševnej činnosti

 • psychometria

  - psychometria, meranie mentálnych schopností testami inteligencie

 • psychomimeticus

  - psychomimetický, halucinogénny, vyvolávajúci prechodné psychotické stavy

 • psychomotilitas

  - psychomotilita, vplyv duševných prejavov na činnosť vegetatívneho nervového systému

 • psychomotoricus

  - psychomotorický, vo vzťahu k vôľou ovplyvneným svalovým pohybom, psychomotorický záchvat - forma epileptického záchvatu

 • psychoneurosis

  - psychoneuróza, psychogénne vzniknutá, funkčná, reverzibilná porucha vyššej nervovej činnosti

 • psychopaedia

  - psychopédia, odbor špeciálnej pedagogiky, zaoberajúci sa rozvojom, výchovou a vzdelávaním rozumovo zaostávajúcich osôb

 • psychopathia

  - psychopatia, väčšinou vrodená duševná porucha, nenormálnosť, nevyrovnanosť osobnosti s asociálnymi rysmi

 • psychopathicus

  - psychopatický, nevyrovnaný, nenormálny

 • psychopathisatio

  - psychopatizácia, povahová anomália až asociálnosť, vyliečiteľná po odstránení somatickej choroby

 • psychopathologia

  - psychopatológia, odbor zaoberajúci sa odchylnými duševnými prejavmi

 • psychopharmacologia

  - psychofarmakológia, odvetvie farmakológie zaoberajúce sa účinkom psychofarmák

 • psychopharmacon

  - psychofarmakon, látky, ktoré prednostne ovplyvňujú duševnú činnosť človeka

 • psychophysica

  - "psychofyzika, metóda v psychológii pokúšajúca sa určiť presné vzťahy medzi prostredím a jeho ""psychickým"" obrazom"

 • psychophysiologia

  - psychofyziológia, interdisciplinárny odbor (patrí medzi neurovedy), zaoberajúci sa experimentálnym výskumom zložitých mozgových funkcií človeka, ktoré majú psychický (subjektívny) charakter

 • psychoprophylacticus

  - spôsob ukľudnenia (pacienta) vhodne zvoleným spôsobom jednania a chovania

 • psychoprophylaxis

  - "psychoprofylaxia, ochrana pred duševnými chorobami

 • psychoreflexus

  - psychoreflex, reflex viazaný na spolupôsobenie duševných pochodov

 • psychosexualis

  - psychosexuálny, týkajúci sa psychiky a sexuálnych prejavov

 • psychosis

  - psychóza, duševná choroba charakterizovaná poruchou myslenia a jednania s následným rozpadom osobnosti

 • psychosocialis

  - psychosociálny, týkajúci sa psychiky a správania jedinca vo vzťahu k spoločnosti

 • psychosomatica

  - psychosomatika, náuka o význame duševných pochodov pre vznik a priebeh telesných chorôb

 • psychosomaticus

  - psychosomatický, týkajúci sa pôsobenia duševných pochodov na vznik a priebeh orgánových ochorení

 • psychostimulancium

  - látka povzbudzujúca psychické funkcie

 • psychostimulans

  - psychostimulujúci, stimulujúci psychické funkcie, odstraňujúci duševnú únavu (napr. Kofeín, Amfetamín)

 • psychotherapia

  - psychoterapia, cieľavedomé liečebné pôsobenie na psychiku človeka

 • psychoticus

  - "psychotický, súvisiaci s duševnou poruchou

 • psychotonicus

  - psychotonický, oživujúci nervovú činnosť

 • psychotonismus

  - zdĺhavá otrava psychotónom (amfetamínom)

 • psychotropicum

  - psychotropiká, lieky ovplyvňujúce myseľ, používané na liečbu duševných porúch

 • psychovegetativus

  - psychovegetatívny, týkajúci sa duševných pochodov a vegetatívneho nervového systému

 • Psychóza

  - spoločný pojem pre skupinu porúch, respektíve príznakov, ktorých spoločnou charakteristikou je, že vedú k závažnému porušeniu schopností človeka vnímať správne realitu a schopností ovládať a riadiť vlastné správanie. Pojem psychóza označuje skupinu porúch, kde patrí aj schizofrénia a pojem psychotické správanie sa vzťahuje na také prejavy v správaní pacienta, kde pacient koná pod vplyvom vážne zmeneného vnímania reality, porúch myslenia a motivácie, pričom svoje správanie nevie ovládať či korigovať. Psychotické správanie resp. psychotické symptómy sa môžu vyskytovať aj pri iných poruchách, napríklad pri akútnej intoxikácii niektorými drogami (Marihuana, LSD, pervitin).

 • psychroaesthesia

  - psychroestézia, subjektívne vnímanie chladu

 • psychroalgia

  - psychroalgia, pocit chladu so súčasným vnímaním bolesti

 • psychrometria

  - psychrometria, meranie relatívnej vlhkosti vzduchu

 • psychrophilus

  - psychrofilný, majúci rád chlad, vyhľadávajúci chladné prostredie (napr. niektoré baktérie)

 • psychrophobia

  - psychrofóbia, abnormálny strach z chladu

 • psychrotherapia

  - psychroterapia, liečba chladom

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: hf, szz, tp, ktf, vpr, ckz, rd, šém, sfe, ús, tce, rp, kka, vdc, r