Hľadaný výraz "ps" v Lekárskom slovníku

Nájdených 187 výsledkov (2 strán)

 • psalidontia

  - "psalidoncia, ""nožničkový skus"", horné rezáky prečnievajú cez rezáky dolnej čeľuste"

 • psammoadenoma

  - psamoadenóm, nezhubný žľazový nádor obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammocarcinoma

  - psamokarcinóm, nádor obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammocystadenoma

  - psamokystadenóm, nezhubný dutinový nádor zo žľazové tkaniva obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammoma

  - psamóm, nezhubný nádor mozgových plien obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammotherapia

  - psamoterapia, využívanie piesočnatých zábalov na liečebné účely

 • psellismus

  - pselizmus, koktavosť, porucha výslovnosti

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný

 • pseudesis

  - pseudézia, pretvárka, predstieranie, únik do choroby

 • pseudoabscessus

  - pseudoabsces, nepravý absces, nahromadenie hnisu v preformovaných dutinách

 • pseudoacholia

  - pseudoachólia, nepravá achólia

 • pseudoaesthesia

  - pseudoestézia, nepravé, domnelé, falošné vnemy

 • pseudoalternans

  - pseudoalternujúci, falošne striedavý

 • pseudoanaemia

  - pseudoanémia, nepravá chudokrvnosť, nápadná bledosť bez zníženia obsahu hemoglobínu v krvi

 • pseudoangina

  - pseudoangína, nepravá angína, príznaky pripomínajúce anginu pectoris bez dokázateľných zmien vencovitých tepien srdca

 • pseudoankylosis

  - pseudoankylóza, nepravá ankylóza

 • pseudoapoplexia

  - "cerebra

 • pseudoappendicitis

  - pseudoapendicitída, nepravý zápal červovitého výbežku (napr. appendicopathia oxyurica)

 • pseudoarthritis

  - pseudoartritída, nepravý zápal kĺbov

 • pseudoarthrosis

  - pseudoartróza, pakĺb, nepravý kĺb, hojenie zlomenín nepravým kĺbom, fragmenty sú spojené svalkom a zostávajú trvalo pohyblivé

 • pseudoascites

  - pseudoascites, nepravá, zdanlivá vodnateľnosť brucha pri nadmernej obezite

 • pseudoataxia

  - pseudoataxia, zdanlivo nekoordinované pohyby

 • pseudoblepsia

  - pseudoblepsia, zrakový klam

 • pseudobradycardia

  - pseudobradykardia, zdanlivo spomalená srdcová činnosť pri veľkom tepovom periférnom deficite

 • pseudobulbaris

  - pseudobulbárny, súbor príznakov pri obojstrannom postihnutí kortikobulbárnych dráh, vedúci k podobným poruchám ako pri bulbárnom postihnutí jadier hlavových nervov

 • pseudocancerosis

  - pseudokanceróza, kožné ochorenie podobné rakovine

 • pseudocausalgia

  - nepravá kauzalgia, pálčivá bolesť bez poškodenia periférneho nervstva

 • pseudocavitas

  - pseudokavita, pseudokavitácia, uvoľňovanie plynov viazaných v roztokoch v podobe bubliniek

 • pseudocholesteatoma

  - pseudocholesteatóm, nepravý nádor stredoušia vznikajúci z dystopie dlaždicového epitelu

 • pseudocrisis

  - pseudokríza, prechodný, dočasný pokles horúčky

 • pseudocrouposus

  - pseudokrupózny, pablanový

 • pseudocyanosis

  - pseudocyanóza, zdanlivá cyanóza pri zmnožení toxicky zmeneného hemoglobínu v krvi alebo pri ukladaní cudzích látok v koži

 • pseudocyesis

  - pseudokyéza, zdanlivé tehotenstvo, súbor príznakov imitujúcich tehotenstvo

 • pseudocystis

  - pseudocysta, nepravá alebo rozpadová dutina, ktorá nemá vlastnú výstelku

 • pseudodementia

  - pseudodemencia, nepravá, zdanlivá demencia

 • pseudodiphteria

  - pseudodiftéria, ochorenie podobné záškrtu

 • pseudodiverticulosis

  - pseudodivertikulóza močového mechúra, prítomnosť viacerých pseudodivertikulov v zhrubnutej stene močového mechúra

 • pseudodiverticulum

  - nepravý divertikul, získaný divertikul, ktorý sa liší od vrodeného tým, že nemá vlastnú svalovú stenu

 • pseudodominancia

  - typ dedičnosti, ktorý vzniká pri krížení recesívneho homozygota s recesívnym heterozygotom.

 • pseudodyspepsia

  - pseudodyspepsia, tráviace ťažkosti pri neuróze

 • pseudoencephalitis

  - pseudoencefalitída, nepravý zápal mozgu, napr. encefalopatia pri nedostatku vitamínu B1

 • pseudoerysipelas

  - pseudoerysipel, nepravá ruža, ochorenie s obrazom podobným ruži

 • pseudogén

  - inaktívny gén jednej génovej rodiny. Vznikol mutáciou pôvodne aktívneho génu. Ide o revolučný relikt.

 • pseudoglandularis

  - pseudoglandulárny, pripomínajúci žľazu

 • pseudoglioma

  - "retinae

 • pseudograviditas

  - pseudogravidita, zdanlivé tehotenstvo

 • pseudogynaecomastia

  - pseudogynekomastia, zväčšenie oblasti v okolí pŕs v dôsledku zmnoženého tukového tkaniva

 • pseudohaemophilia

  - pseudohemofília, nepravá hemofília, vaskulárna hemofília, spôsobená vrodenou poruchou krvných doštičiek

 • pseudohallucinatio

  - "pseudohalucinácia, klamný vnem bez pôsobiaceho podnetu

 • pseudohermaphroditismus

  - nepravý hermafroditizmus (mužský alebo ženský), postihnutý má opačné pohlavné znaky, ako je jeho geneticky určené pohlavie

 • pseudohernia

  - pseudohernia, nepravá hernia

 • pseudohydronephrosis

  - pseudohydronefróza, prítomnosť veľkej cysty v obličke, ktorá pripomína hydronefrózu

 • pseudohypertrophia

  - pseudohypertrofia, nepravá hypertrofia, zväčšenie orgánu spôsobené iným tkanivom, najmä tukovým (tuková pseudohypertrofia)

 • pseudohypoparathyr(e)oidismus

  - "pseudohypoparatyroidizmus, neschopnosť organizmu reagovať na parathormón

 • pseudohypoparathyreosis

  - pseudohypoparatyreóza, vrodená porucha s nízkou hladinou vápnika v krvi sprevádzaná kŕčmi svalstva (tetániou) pri normálnych prištítnych žľazách a dostatku ich hormónu (parathormónu), vzniknutá následkom necitlivosti periférnych tkanív na tento hormón

 • pseudohypopyon

  - pseudohypopyón, nahromadenie nádorových alebo iných buniek na dne prednej očnej komory, napodobňujúce typický zápalový výpotok

 • pseudoicterus

  - pseudoikterus, nepravá žltačka, žlté alebo hnedasté sfarbenie tkanív spôsobené inými farbivami ako žlčovými (napr. kyselinou pikrovou)

 • pseudoileus

  - pseudoileus, kŕčovité stavy v tráviacom ústrojenstve podobné črevnej nepriechodnosti

 • pseudoischialgia

  - "myalgica

 • pseudokyesis

  - pseudokyéza, nepravé, vymyslené tehotenstvo

 • pseudoleucaemia

  - pseudoleukémia, klinický obraz alebo laboratórny nález pripomínajúci leukémiu

 • pseudoleucaemicus

  - pseudoleukemický, podobný leukémii

 • pseudoleucoderma

  - pseudoleukoderma, zdanlivá strata melanínu

 • pseudolipoma

  - pseudolipóm, nepravý nádor z tukového tkaniva

 • pseudologia

  - pseudológia, chorobný sklon ku klamaniu a vymýšľaniu s veľkou obrazotvornosťou

 • pseudoluxatio

  - pseudoluxácia, nepravá luxácia

 • pseudomalleus

  - infekčné ochorenie vyvolané mikroorganizmom Malleomyces pseudomallei

 • pseudomegacolon

  - pseudomegakolon, klamné, nepravé rozšírenie hrubého čreva

 • pseudomelanosis

  - pseudomelanóza, posmrtné zelenošedavé sfarbenie brušných orgánov a brušnej steny pôsobením sírovodíka na krvné farbivo

 • pseudomembrana

  - pablana, nepravá blana, povlak

 • pseudomembranosus

  - pseudomembranózny, pablanový

 • pseudomeningitis

  - pseudomeningitída, nepravý zápal mozgových plien, prejavy podráždenie mozgových plien podobné meningitíde

 • pseudomenstruatio

  - pseudomenštruácia, krvácanie z maternice bez predchádzajúcich typických zmien maternicovej sliznice obvyklých počas menštruačného cyklu

 • pseudomitosis

  - pseudomitóza, bunkové delenie mitotického charakteru, ale bez pozorovateľných chromozomálnych figúr

 • pseudomnesia

  - pseudomnézia, strata pamäti, udávanie nesprávnych údajov

 • Pseudomonas

  - "auruginosa

 • pseudomonorchia

  - pseudomonorchizmus, pseudomonorchia, zdanlivé vyvinutie len jedného semenníka, jeden semenník je normálne zostúpený v miešku, druhý zadržaný v brušnej dutine

 • pseudomucinum

  - pseudomucín, látka podobná mucínu, objavujúca sa v cystických nádoroch vaječníka

 • pseudomyopia

  - pseudomyopia, zdanlivá krátkozrakosť pri kŕči akomodačných svalov

 • pseudomyxoma

  - pseudomyxóm, nepravý nádor obsahujúci hlienovitú hmotu, ktorý vznikol druhotne, opuzdrením tejto hmoty

 • pseudonecrosis

  - pseudonekróza, posmrtné kadaverózne zmeny na pankrease, spôsobené aktiváciou pankreatického trypsínu

 • pseudoneoplasma

  - pseudoneoplazma, nepravý nádor, nádoru podobný útvar

 • pseudoneurastenia

  - symptomatická neurasténia, príznaky neurastenickej neurózy, ktoré sa vyskytujú druhotne pri iných základných chorobách

 • pseudoneuritis

  - "optica

 • pseudonucleolus

  - pseudonukleolus, nepravé jadierko

 • pseudonystagmus

  - nystagmoidné zášklby, ktoré nie sú spôsobené poruchou vestibulárneho aparátu

 • pseudooedema

  - pseudoedém, zmohutnenie tkaniva podmienené inou príčinou, ako je retencia tekutín

 • pseudooligophrenia

  - pseudooligofrénia, zdanlivá, nepravá slabomyseľnosť vysvetliteľná napr. poruchami zmyslových orgánov, sociálnym prostredím

 • pseudopapillitis

  - pseudopapilitída, nepravá papilitída, obraz napodobňujúci zapálenú papilu zrakového nervu

 • pseudoparalysis

  - pseudoparalýza, pohybová porucha, ktorá nie je spôsobená nervovým ochrnutím, ale svalovou slabosťou, bolesťou apod.

 • pseudoparaplegia

  - pseudoparaplégia, zdanlivá obojstranná obrna dolných končatín

 • pseudoparasitus

  - pseudoparazit, primitívny organizmus žijúci v inom vyššom organizme bez vzťahu k jeho látkovej premene

 • pseudoperitonitis

  - pseudoperitonitída, súbor príznakov podobajúcich sa peritonitíde, aj keď neide o skutočnú náhlu brušnú príhodu

 • pseudoperthes

  - aseptické nekrózy pozorované v hlavici stehnovej kosti detí, ktoré boli liečené kvôli vrodenému vymknutiu bedrových kĺbov

 • pseudopleuritis

  - pseudopleuritída, nepravý zápal pohrudnice, všeobecné označenie stavov, pri ktorých fyzikálne vyšetrenie svedčí pre zápal pohrudnice, ale chýba morfologický korelát

 • pseudopodium

  - panôžka, výbežky cytoplazmy umožňujúce pohyb prvokov

 • pseudopolyglobulia

  - pseudopolyglobúlia, zdanlivé zmnoženie červených krviniek pri zahustení krvi

 • pseudopolyposis

  - pseudopolypóza, ložiskovité zhrubnutie sliznice pri zápale, pripomínajúce adenómový polyp

 • pseudoporencephalia

  - pseudoporencefália, cystické defekty v mozgu vzniknuté z iných príčin, ako sú vývojové poruchy

 • pseudopraegnantia

  - pseudopregnancia, nepravé tehotenstvo

 • pseudopterygium

  - pseudopterygium, jazvovité pterygium, napr. po poranení oka alebo po zápale

 • pseudoptosis

  - pseudoptóza, poklesnutie mihalnice z iných dôvodov, ako je obrna (napr. opuch mihalnice)

 • pseudopubertas

  - pseudopuberta, predčasné dospievanie, ktoré však nevzniká vplyvom vyplavenie gonadotropných hormónov hypofýzy, ale z iných príčin (napr. porucha funkcie nadobličiek)

 • pseudoradicularis

  - pseudoradikulárny, napodobňujúci koreňové šírenie (bolesť pri dráždení miešnych koreňov)

 • pseudorheumatismus

  - "gonorrhoicus

 • pseudorubeola

  - nepravá ružienka

 • pseudosclerosis

  - "pseudoskleróza (Westphallova-Strümpelova), ochorenie charakterizované veľkouzlovou cirhózou pečene a zmenami v mimopyramídovom pohybovom systéme

 • pseudosmia

  - "pseudosmia, nesprávne vnímanie vône

 • pseudospondylolisthesis

  - pseudospondylolistéza, posunutie tela stavca proti telu nižšie uloženého stavca smerom dopredu na základe abnormálneho utvárania medzistavcových kĺbov, príp. tiel stavcov

 • pseudostratificatus

  - zdanlivo vrstvený, členený

 • pseudotabes

  - nepravé tabes, charakterizované postihnutím senzitívnych nervových vlákien a hlbokého cítenia

 • pseudotruncus

  - "arteriosus

 • pseudotuberculosis

  - pseudotuberkulóza novorodencov, postihnutie pečene uzlíkmi podobnými tuberkulóznemu rozsevu (pri infekcii Listeria monocytogenes)

 • pseudotuberculum

  - pseudotuberkulum, útvar so vzhľadom tuberkulózneho uzlíka, vzniknutý z iných príčin, ako je tbc infekcia

 • pseudotumor

  - nepravý tumor, útvar podobný nádoru

 • pseudoulcus

  - nepravý vred (žalúdka, dvanástnika), defekt podobný peptickému vredu

 • pseudouraemia

  - pseudourémia, nepravá urémia, súbor príznakov podobajúcich sa urémii, ktorý však nie je spôsobený zlyhaním obličiek

 • pseudoxanthoma

  - pseudoxantóm, nepravý xantóm, nádorovitý pozápalový útvar, vzniknutý vstrebaním tukov z rozpadnutých buniek zápalového exsudátu

 • psilosis

  - "psilóza, strata vlasov, rias

 • psitakóza

  - vírusová choroba zvierat (najmä papagájov), ktorá sa prenáša aj na ľudí

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: e285, rad ä, g06, z24, cdx, preãƒâ, kd, it, erz, tl, etk, fo, pz, vts, paj