Hľadaný výraz "pro" v Lekárskom slovníku

Nájdených 255 výsledkov (3 strán)

 • pro

  - za, pre, podľa, vpredu, vzhľadom k niečomu

 • pro die

  - na deň (denná dávka)

 • pro dosi

  - pre jednotlivú dávku

 • pro infantibus

  - (liek) pre deti

 • proaccelerinum

  - proakcelerín, enzým podieľajúci sa na zrážaní krvi, faktor V.

 • proavus

  - prastarý otec, pradedo

 • probabilis

  - "chválitebný

 • probabilitas

  - pravdepodobnosť

 • proband

  - člen rodiny, prostredníctvom ktorého bola rodina zachytená. Ak je postihnutý, nazýva sa aj persona index, resp. propozitus.

 • probatio

  - probácia, schvaľovanie, dokazovanie

 • probator

  - schvaľovateľ

 • probatorius

  - probatórny, pokusný, skúšobný

 • probatus

  - vyskúšaný, osvedčený, riadny, schválený

 • procainpenicillinum

  - prokaínpenicilín, vo vode ťažko rozpustná soľ benzylpenicilínu

 • procalus

  - prokalus, prvé štádium hojenia zlomeniny granulačným tkanivom

 • procaryotae

  - skupina, ktorá má v niektorých systémoch postavenie ríše. Patria do nej baktérie a sinice. Sú to jednobunkové živé formy, ktoré nemajú ohraničené jadro.

 • procephalicus

  - procefalický, vzťahujúci sa k prednej časti hlavy

 • procerus

  - štíhly, dlhý

 • processor

  - procesor, jednotka pre spracovanie dát

 • processus

  - výbežok.

 • procheilia

  - procheilia, nadmerné vyčnievanie perí dopredu

 • prochoresis

  - prochoréza, priechod čiastočne natrávenej stravy do čreva

 • procidentia

  - spád, výpad,

 • proclivitas

  - "svah, sklon

 • procreatio

  - prokreácia, plodenie

 • proct(o)eurynter

  - prokt(o)eurynter, gumový balónik naplnený vodou používaný na roztiahnutie konečníka

 • proctalgia

  - proktalgia, bolesť konečníka

 • proctatresia

  - proktatrézia, nevyvinutie ritného otvoru

 • proctectasis

  - proktektázia, rozšírenie konečníka a ritného otvoru

 • proctectomia

  - proktektómia, chirurgické odstránenie konečníka

 • proctitis

  - zápal konečníka

 • proctocele

  - proktokéla, oslabenie a prepadnutie konečníka (rektokéla)

 • proctoclysis

  - proktoklýza, klyzma, klystýr, nálev do konečníka určený na vyprázdnenie hrubého čreva

 • proctococcypexis

  - proktokokcypexa, chirurgická fixácia konečníka s kostrčou

 • proctocolectomia

  - proktokolektómia, chirurgické odstránenie tračníka a konečníka

 • proctocolitis

  - proktokolitída, zápal konečníka a tračníka

 • proctocoloscopia

  - proktokoloskopia, endoskopické vyšetrenie konečníka a tračníka

 • proctocolpoplastica

  - proktokolpoplastika, plastická operácia konečníka a pošvy

 • proctocysticus

  - proktocystický, týkajúci sa konečníka a močového mechúra

 • proctocystoplastica

  - proktocystoplastika, chirurgické uzavretie píšťaly medzi konečníkom a močovým mechúrom

 • proctocystotomia

  - proktocystotómia, preťatie močového mechúra z konečníka, rektovezikálna operácia

 • proctod(a)eum

  - proktodeum, vychlípenie ektodermu v okolí análnej membrány zárodku (dáva vznik konečníka)

 • proctodynia

  - proktodýnia, bolesť v oblasti konečníka

 • proctoeurysis

  - proktoeurýzia, umelé rozšírenie konečníka

 • proctogenes

  - proktogénny, konečníkového pôvodu, vychádzajúci z konečníka

 • proctologia

  - proktológia, náuka o chorobách konečníka a ritného otvoru

 • proctoparalysis

  - proktoparalýza, ochrnutie vonkajšieho análneho zvierača vedúce k inkontinencii stolice

 • proctoperinealis

  - proktoperineálny, týkajúci sa konečníka a hrádze

 • proctoperineoplastica

  - proktoperineoplastika, plastická operácia konečníka a hrádze

 • proctoperineorrhaphia

  - proktoperineorafia, chirurgické zošitie trhliny hrádze a konečníka

 • proctophobia

  - proktofóbia, abnormálny strach z ochorenia konečníka

 • proctoplastica

  - proktoplastika, plastická operácia konečníka a ritného otvoru

 • proctoplegia

  - proktoplégia, obrna konečníka, ochrnutie ritného zvierača

 • proctoptosis

  - proktoptóza, oslabenie a prepadnutie konečníka

 • proctorrhagia

  - proktorágia, krvácanie z konečníka

 • proctorrhaphia

  - proktoráfia, zošitie trhliny konečníka a ritného otvoru

 • proctorrhoea

  - proktorea, hlienovitý výtok z konečníka

 • proctoscopia

  - proktoskopia, vyšetrenie konečníka zrakom pomocou špeciálneho prístroja (rektoskopia)

 • proctoscopos

  - proktoskop, prístroj umožňujúci optické vyšetrenie sliznice konečníka

 • proctosigmoidectomia

  - proktosigmoidektómia, chirurgické odstránenie konečníka a esovitej kľučky tračníka

 • proctosigmoideoscopia

  - proktosigmoideoskopia, vyšetrenie konečníka a esovitej kľučky tračníka zrakom pomocou špeciálneho prístroja

 • proctosigmoiditis

  - proktosigmoiditída, zápal konečníka a esovitej kľučky tračníka

 • proctospasmus

  - proktospazmus, kŕčovité stiahnutie svalstva konečníka a ritného otvoru

 • proctostasis

  - proktostáza, nadmerné hromadenie a zadržiavanie stolice v konečníku, zápcha pri obmedzení defekačného reflexu

 • proctostenosis

  - proktostenóza, zúženie konečníka, ritného otvoru

 • proctostomia

  - proktostómia, operačné vyústenie konečníka smerom von

 • proctotomia

  - proktotómia, chirurgické preťatie konečníka

 • proctovaginalis

  - proktovaginálny, týkajúci sa konečníka a pošvy

 • procturia

  - proktúria, odtekanie moča do konečníka cez píšťalu a jeho miešanie so stolicou

 • procurvatio

  - prokurvácia, prehnutie dopredu

 • prodontia

  - prodoncia, vysunutie zubov dolnej čeľuste dopredu, predkus

 • prodróm

  - symptóm vyskytujúci sa pred nástupom príznakov typických pre určitú chorobu

 • prodromalis

  - prodromálny, predchádzajúci, predbežný

 • prodromálny

  - predchádzajúci, predbežný

 • prodromos

  - prodróm, symptóm vyskytujúci sa pred nástupom príznakov typických pre určitú chorobu

 • producenty

  - výraz, ktorým označujeme rastliny a niektoré monéry vytvárajúce všetku potravu, od ktorej závisí jestvovanie všetkých ostatných živých foriem.

 • productio

  - "produkcia, výroba, vytváranie

 • productivus

  - produktívny, plodný, výkonný, tvorivý

 • proenzymum

  - proenzým, prekurzsor enzýmu, neaktívna forma enzýmu (napr. pepsinogén)

 • proerythroblastos

  - proerytroblast, vývojová forma červenej krvinky

 • profáza

  - prvé štádium bunkového delenia. Chromozómy sa stávajú viditeľnými ako jednotlivé štruktúry, postupne sú hrubšie a kratšie. Profáza prvého meiotického delenia je navyše charakterizovaná párovaním (synapsou) homologických chromozómov.

 • professio

  - profesia, povolanie, zamestnanie

 • professionalis

  - profesionálny, týkajúci sa zamestnania

 • profluens

  - tečúci

 • profluvium

  - vytekanie, bohatý výtok

 • profundus

  - dole ležiaci, hlboký

 • profusus

  - profúzny, hojný, prílišný

 • profúzny

  - hojný, prílišný, nadmerný

 • progenia

  - progénia, vystúpenie dolnej čeľuste dopredu charakterizované predkusom

 • progeria

  - progéria, predčasné starnutie

 • progesterón

  - steroidný hormón corpus luteum (žltého telieska)

 • progesteronum

  - progesterón, steroidný hormón vytváraný v corpus luteum a počas tehotenstva v placente

 • proglottis

  - proglotíida, článok tela pásomnice

 • prognathia

  - "prognácia, vysunutie hornej čeľuste dopredu charakterizované nepravidelnosťou rastu chrupu vo vzťahu k chrupu dolnej čeľuste

 • prognathus

  - prognatus, jedinec s vysunutou čeľusťou

 • prognosis

  - prognóza, predpoveď priebehu choroby a konečného výsledku liečby

 • prognosticum

  - prognostikum, znamenie, prejav určujúci pravdepodobný priebeh choroby a výsledok liečby

 • prognosticus

  - prognostický, týkajúci sa prognózy

 • programator

  - programátor, pracovník pripravujúci programy pre spracovanie na počítači

 • progrediens

  - progredientný, pokračujúci, postupujúci, šíriaci sa

 • progresia

  - postup vpred, pokračovanie, šírenie

 • progresivny

  - postupujúci, pokračujúci, šíriaci sa

 • progressio

  - progresia, postup, šírenie, pokračovanie

 • progressivus

  - progresívny, postupujúci, pokračujúci, šíriaci sa

 • prohibitio

  - prohibícia, bránenie, zákaz

 • prohibitivus

  - prohibičný, zabraňujúci, obmedzujúci, ochranný

 • proiectio

  - projekcia, zobrazovanie, premietnutie

 • prokaryot

  - jednobunkový organizmus, napr. baktéria, ktorý nemá typické jadro (ako eukaryot) a je podstatne primitívnejší aj v iných znakoch.

 • prokinasis

  - prokináza, predstupeň enterokinázy

 • proktalgia

  - bolesť konečníka

 • proktitída

  - zápal konečníka

 • prolactinoma

  - prolaktinóm, endokrinne aktívny nádor podmozgovej žľazy produkujúci prolaktín

 • prolactinum

  - prolaktín, laktačný hormón hypofýzy podporujúci tvorbu mlieka počas kojenia

 • prolaps

  - vystúpenie časti vnútorného orgánu

 • prolapsus

  - prolaps, vystúpenie časti vnútorného orgánu

 • prolepticus

  - proleptický, v zmysle očakávania nového záchvatu choroby

 • proliferácia

  - novotvorba, bujnenie, chorobný rast

 • proliferans

  - proliferantný, tvoriaci, znovu rastúci

 • proliferatio

  - proliferácia, novotvorba, bujnenie, chorobný rast (napr. tkaniva)

 • proliferativus

  - proliferatívny, proliferačný, rastúci, charakterizovaný bujnením

Naposledy hľadané výrazy: