Hľadaný výraz "peri" v Lekárskom slovníku

Nájdených 239 výsledkov (2 strán)

 • periadenitis

  - periadenitída, zápal tkaniva okolo žľazy

 • periamygdalitis

  - periamygdalitída, zápal tkaniva okolo mandlí

 • perianalis

  - perianálny, nachádzajúci sa okolo ritného otvoru

 • perianálny

  - nachádzajúci sa v okolí análneho otvoru

 • periangiitis

  - periangiitída, zápal tkaniva okolo cievy

 • periaortitis

  - periaortitída, zápal tkaniva okolo aorty

 • periapicalis

  - periapikálny, nachádzajúci sa v okolí hrotu zubného koreňa

 • periappendicitis

  - zápal v okolí červovitého výbežku

 • periappendicularis

  - periapendikulárny, nachádzajúci sa pri červovitom výbežku

 • periarterialis

  - periarteriálny, nachádzajúci sa v okolí tepny

 • periarteriitis

  - periarteriitída, zápal vonkajšej steny tepny

 • periarthritis

  - periartritída, zápal tkaniva v okolí kĺbu

 • periarticularis

  - periartikulárny, situovaný v okolí kĺbu

 • periaxialis

  - periaxiálny, nachádzajúci sa pri osi

 • periaxillaris

  - periaxilárny, ležiaci pri podpazušnej jamke

 • peribronchialis

  - peribronchiálny, nachádzajúci sa okolo priedušiek

 • peribronchitis

  - peribronchitída, zápal tkaniva v okolí priedušiek

 • peric(a)ementitis

  - pericementitída, zápal závesného aparátu zubu (periodontitis)

 • pericardectomia

  - perikardektómia, chirurgické odstránenie osrdcovníka (alebo jeho časti)

 • pericardiacooesophageus

  - perikardiakoezofageálny, týkajúci sa osrdcovníka a pažeráka

 • pericardiacophrenicus

  - perikardiakofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice

 • pericardiacus

  - osrdcovnikový, nachádzajúci sa pri osrdcovníku

 • pericardialis

  - perikardiálny, týkajúci sa osrdcovníka

 • pericardiocentesis

  - perikardiocentéza, punkcia osrdcovníka

 • pericardiolysis

  - perikardiolýza, uvoľnenie osrdcovníka a srdca zo zrastov

 • pericardiomediastinitis

  - perikardiomediastinitída, zápal osrdcovníka a medzihrudia súčasne

 • pericardioperitonaealis

  - perikardioperitoneálny, týkajúci sa osrdcovníka a pobrušnice

 • pericardiophrenicus

  - perikardiofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice

 • pericardiopleuralis

  - perikardiopleurálny, týkajúci sa osrdcovníka a pohrudnice

 • pericardiorrhaphia

  - perikardiorafia, chirurgické zošitie osrdcovníka

 • pericardiotomia

  - perikardiotómia, chirurgické preťatie osrdcovníka

 • pericarditis

  - zápal osrdcovníka

 • pericardium

  - perikard, osrdcovník, väzivový vak obklopujúci srdce vystlaný mezotelom

 • pericellularis

  - pericelulárny, nachádzajúci sa okolo bunky

 • pericentesis

  - pericentéza, opich, opichanie

 • pericentralis

  - pericentrálny, nachádzajúci sa okolo stredu

 • pericholangeitis

  - pericholangeitída, zápal tkaniva okolo žlčovodov

 • pericholecystitis

  - pericholecystitída, rozšírenie zápalu žlčníka na jeho najbližšie okolie

 • perichondralis

  - perichondrálny, perichondriálny, týkajúci sa obalu chrupky, nachádzajúci sa okolo chrupky

 • perichondritis

  - perichondritída, zápal ochrupky

 • perichondrium

  - obal chrupky, ochrupka, väzivová výživná blana okolo chrupky

 • perichoroidealis

  - perichoroideálny, týkajúci sa riedkeho väziva okolo cievovky oka

 • periclitatio

  - skúšanie, pokus

 • pericolitis

  - perikolitída, zápal tkaniva obklopujúceho hrubé črevo

 • pericolpitis

  - perikolpitída, zápal spojivového tkaniva okolo pošvy

 • pericornealis

  - perikorneálny, nachádzajúci sa okolo rohovky

 • pericoxitis

  - perikoxitída, zápal kostnej štruktúry okolo bedrového kĺbu

 • pericran(i)itis

  - perikran(i)itída, zápal okostice vonkajšej plochy lebky

 • pericranium

  - olebečnica, okostica vonkajšej plochy lebky

 • periculosus

  - nebezpečný

 • pericystitis

  - pericystitída, zápal tkaniva okolo mechúra (močového, žlčového)

 • pericystium

  - pericystium, tkanivo obklopujúce určitú dutinu, mechúr

 • pericytus

  - pericyt, bunka s rozvetvenými výbežkami obklopujúca stenu krvnej kapiláry

 • peridentitis

  - peridentitída, zápal ozubice (správnejšie periodontitis)

 • periderma

  - "periderm, kožička

 • peridesmitis

  - peridesmitída, zápal spojivového väziva okolo väzov

 • peridesmium

  - peridesmium, tkanivo obklopujúce väzy

 • peridiastole

  - peridiastola, obdobie medzi srdcovou systolou a diastolou

 • perididymis

  - perididymis, tuhý väzivový obal semenníka (tunica albuginea testis)

 • periduodenalis

  - periduodenálny, nachádzajúci sa v okolí dvanástnika

 • periduodenitis

  - periduodenitída, zápal tkaniva okolo dvanástnika

 • periduralis

  - peridurálny, týkajúci sa okolia tvrdej mozgovej pleny

 • peridurographia

  - peridurografia, röntgenové vyšetrenie, znázornenie epidurálneho priestoru pomocou kontrastnej látky

 • periectomia

  - peridectomia, periektómia, peridektómia, operačné odstránenie časti tkaniva okolo rohovky

 • periencephalitis

  - periencefalitída, zápal mozgových obalov

 • periencephalomeningitis

  - periencefalomeningitída, zápal mozgovej kôry a mozgových plien

 • perienteritis

  - perienteritída, zápal viscerálnej pobrušnice v oblasti tenkého čreva

 • perifocalis

  - perifokálny, nachádzajúci sa okolo ložiska

 • perifollicularis

  - perifolikulárny, nachádzajúci sa okolo folikulu

 • perifolliculitis

  - perifolikulitída, zápal tkaniva okolo mazových a vlasových mieškov, najmä v oblasti vlasatej časti hlavy

 • perifunicularis

  - perifunikulárny, situovaný okolo semenného povrazca

 • perigangliitis

  - perigangliitída, zápal tkaniva okolo nervovej uzliny

 • perigastricus

  - perigastrický, týkajúci sa okolia žalúdka

 • perigastritis

  - perigastritída, zápal viscerálnej pobrušnice žalúdka

 • perigenitalis

  - perigenitálny, situovaný v okolí rodidiel

 • periglandularis

  - periglandulárny, nachádzajúci sa v okolí žľazy

 • periglomerulitis

  - periglomerulitída, zápal v okolí obličkových klbiek

 • periglossitis

  - periglositída, zápal tkaniva okolo jazyka

 • periglottis

  - periglotis, sliznica jazyka

 • perignathicus

  - perignatický, situovaný v okolí čeľusti

 • perignosis

  - perignóza, celková informácia o pacientovi, okrem údajov o zdravotnom stave sú tu aj informácie o prostredí, v ktorom žije a o psychosociálnych faktoroch, ktoré na neho pôsobia

 • perihepatitis

  - perihepatitída, zápal peritonea a tkaniva okolo pečene

 • perikard

  - osrdcovník

 • perikarditída

  - zápal osrdcovníka

 • perikaryon

  - "perikaryon, telo neurónu

 • perikeratitis

  - perikeratitída, zápal v okolí rohovky

 • perikymatia

  - perikymácia, plytké ryhy na sklovine stálych zubov

 • perilabyrinthitis

  - perilabyrintída, zápal v okolí labyrintu vnútorného ucha

 • perilaryngealis

  - perilaryngeálny, nachádzajúci sa v okolí hrtanu

 • perilaryngitis

  - perilaryngitída, zápal tkaniva okolo hrtanu

 • perilympha

  - perilymfa, číra tekutina nachádzajúca sa medzi periostom kosteného labyrintu a väzivovým labyrintom vnútorného ucha

 • perilymphadenitis

  - perilymfadenitída, zápal tkaniva okolo miazgových uzlín

 • perilymphang(e)itis

  - perilymfang(e)itída, zápal tkaniva okolo miazgových ciev

 • perilymphaticus

  - perilymfatický, vo vzťahu k perilymfatickému priestoru, tj. k priestoru okolo blanitého labyrintu

 • perimaleolaris

  - perimaleolárny, nachádzajúci sa v okolí členka

 • perimastitis

  - perimastitída, zápal tkaniva okolo prsnej žľazy

 • perimetritis

  - perimetritída, zápal pobrušnicového obalu maternice

 • perimetrium

  - pobrušnicový obal maternice, pokračovanie parametria do oblasti hrdla maternice

 • perimetron

  - perimeter, prístroj na určovanie rozsahu zorného poľa oka

 • perimetrosalpingitis

  - perimetrosalpingitída, zápal pobrušnicového obalu maternice vrátane zápalu vaječníkov

 • perimortalis

  - perimortálny, týkajúci sa okolností okolo smrti

 • perimyelis

  - "perimyelis, blana vystieľajúca kostnú dutinu

 • perimyelitis

  - "perimyelitída, zápal blany okolo kostnej dutiny

 • perimyelographia

  - perimyelografia, röntgenové znázornenie subarachnoideálnych priestorov okolo miechy pomocou kontrastnej látky

 • perimyocarditis

  - perimyokarditída, zápal osrdcovníka a srdcovej svaloviny súčasne

 • perimyositis

  - perimyozitída, zápal väziva okolo svalu

 • perimysium

  - perimysium, väzivo obklopujúce zväzočky svalových vlákien (buniek) vo vnútri svalu

 • perinatalis

  - perinatálny, týkajúci sa prvých desiatich dní po pôrode

 • perinatálny

  - vzťahujúc sa na obdobie do 10 dní po pôrode

 • perinatologia

  - perinatológia, náuka zaoberajúca sa životom dieťaťa krátko po pôrode

 • perinealis

  - perineálny, týkajúci sa hrádze

 • perineocele

  - perineokéla, prietrž hrádze

 • perineocolporectomyomectomia

  - perineokolporektomyomektómia, chirurgické odstránenie nádoru zo svalového tkaniva preťatím hrádze, pošvy a konečníka

 • perineoplastice

  - perineoplastika, plastická operácia hrádze (po pôrode)

 • perineorectalis

  - perineorektálny, týkajúci sa hrádze a konečníka

 • perineorrhaphia

  - perineorafia, chirurgické zošitie hrádze

 • perineoscrotalis

  - perineoskrotálny, týkajúci sa hrádze a mieška

 • perineotomia

  - perineotómia, chirurgické preťatie hrádze

 • perineovaginalis

  - perineovaginálny, týkajúci sa hrádze a pošvy

 • perineovaginorectalis

  - perineovaginorektálny, týkajúci sa hrádze, pošvy a konečníka

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mäd, tp, vbe, cbrd, rce, aft, rio, pvp, pzw, green, pl, vfo, tpd, phb, kn