Hľadaný výraz "per" v Lekárskom slovníku

Nájdených 344 výsledkov (3 strán)

 • per

  - cez, pre, počas

 • perabsurdus

  - nezmyselný

 • peracer

  - veľmi ostrý

 • peraciditas

  - peracidita, zvýšená kyslosť

 • peracutus

  - perakútny, veľmi prudký, náhly

 • perakútny

  - veľmi prudký

 • peramplus

  - veľmi široký, veľký

 • perangustus

  - veľmi úzky, uzučký

 • perbrevis

  - veľmi krátky, stručný

 • perceler

  - veľmi rýchly, náhly

 • perceptio

  - percepcia, vnímanie, chápanie, príjem, vnem

 • percolatio

  - upravenie, prečistenie

 • percommodus

  - veľmi vhodný, výhodný

 • percussibilis

  - perkusibilný, schopný poklopu

 • percussio

  - perkusia, poklop, vyšetrovacia metóda

 • percussor

  - prístroj používaný na perkusiu

 • percutaneus

  - perkutánny, prenikajúci kožou, vstrebávajúci sa priamo kožou

 • peregrinans

  - "cestujúci

 • perennis

  - celoročný, stály

 • perfacilis

  - veľmi ľahký, veľmi jednoduchý

 • perfecte

  - úplne, dokonale

 • perfectus

  - perfektný, dokonalý, úplný

 • perfidia

  - nečestnosť, nepoctivosť

 • perflatio

  - perflácia (pertubácia), naplnenie kanálika vajcovodu plynom z diagnostických dôvodov

 • perforans

  - prestupujúci, prenikajúci, prerážajúci

 • perforatio

  - perforácia, prederavenie, preniknutie, prerazenie

 • perforativus

  - perforačný, vzťahujúci sa k pretrhnutiu, vzniknutý pretrhnutím, prasknutím

 • perforatorium

  - "prístroj používaný na perforáciu hlavičky (mŕtveho) plodu

 • perforatus

  - preniknutý, prerazený, prederavený, prasknutý

 • perfricatio

  - perfrikácia, silné trenie

 • perfrigeratio

  - perfrigerácia, omrzlina

 • perfringens

  - prenikajúci, prerážajúci

 • perfundovaný

  - premytý, prečistený liečivými látkami

 • perfusio

  - perfúzia, prietok, premývanie, prekrvenie, krvné zásobenie

 • perfúzia

  - premytie, prečistenie liečivými látkami

 • periadenitis

  - periadenitída, zápal tkaniva okolo žľazy

 • periamygdalitis

  - periamygdalitída, zápal tkaniva okolo mandlí

 • perianalis

  - perianálny, nachádzajúci sa okolo ritného otvoru

 • perianálny

  - nachádzajúci sa v okolí análneho otvoru

 • periangiitis

  - periangiitída, zápal tkaniva okolo cievy

 • periaortitis

  - periaortitída, zápal tkaniva okolo aorty

 • periapicalis

  - periapikálny, nachádzajúci sa v okolí hrotu zubného koreňa

 • periappendicitis

  - zápal v okolí červovitého výbežku

 • periappendicularis

  - periapendikulárny, nachádzajúci sa pri červovitom výbežku

 • periarterialis

  - periarteriálny, nachádzajúci sa v okolí tepny

 • periarteriitis

  - periarteriitída, zápal vonkajšej steny tepny

 • periarthritis

  - periartritída, zápal tkaniva v okolí kĺbu

 • periarticularis

  - periartikulárny, situovaný v okolí kĺbu

 • periaxialis

  - periaxiálny, nachádzajúci sa pri osi

 • periaxillaris

  - periaxilárny, ležiaci pri podpazušnej jamke

 • peribronchialis

  - peribronchiálny, nachádzajúci sa okolo priedušiek

 • peribronchitis

  - peribronchitída, zápal tkaniva v okolí priedušiek

 • peric(a)ementitis

  - pericementitída, zápal závesného aparátu zubu (periodontitis)

 • pericardectomia

  - perikardektómia, chirurgické odstránenie osrdcovníka (alebo jeho časti)

 • pericardiacooesophageus

  - perikardiakoezofageálny, týkajúci sa osrdcovníka a pažeráka

 • pericardiacophrenicus

  - perikardiakofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice

 • pericardiacus

  - osrdcovnikový, nachádzajúci sa pri osrdcovníku

 • pericardialis

  - perikardiálny, týkajúci sa osrdcovníka

 • pericardiocentesis

  - perikardiocentéza, punkcia osrdcovníka

 • pericardiolysis

  - perikardiolýza, uvoľnenie osrdcovníka a srdca zo zrastov

 • pericardiomediastinitis

  - perikardiomediastinitída, zápal osrdcovníka a medzihrudia súčasne

 • pericardioperitonaealis

  - perikardioperitoneálny, týkajúci sa osrdcovníka a pobrušnice

 • pericardiophrenicus

  - perikardiofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice

 • pericardiopleuralis

  - perikardiopleurálny, týkajúci sa osrdcovníka a pohrudnice

 • pericardiorrhaphia

  - perikardiorafia, chirurgické zošitie osrdcovníka

 • pericardiotomia

  - perikardiotómia, chirurgické preťatie osrdcovníka

 • pericarditis

  - zápal osrdcovníka

 • pericardium

  - perikard, osrdcovník, väzivový vak obklopujúci srdce vystlaný mezotelom

 • pericellularis

  - pericelulárny, nachádzajúci sa okolo bunky

 • pericentesis

  - pericentéza, opich, opichanie

 • pericentralis

  - pericentrálny, nachádzajúci sa okolo stredu

 • pericholangeitis

  - pericholangeitída, zápal tkaniva okolo žlčovodov

 • pericholecystitis

  - pericholecystitída, rozšírenie zápalu žlčníka na jeho najbližšie okolie

 • perichondralis

  - perichondrálny, perichondriálny, týkajúci sa obalu chrupky, nachádzajúci sa okolo chrupky

 • perichondritis

  - perichondritída, zápal ochrupky

 • perichondrium

  - obal chrupky, ochrupka, väzivová výživná blana okolo chrupky

 • perichoroidealis

  - perichoroideálny, týkajúci sa riedkeho väziva okolo cievovky oka

 • periclitatio

  - skúšanie, pokus

 • pericolitis

  - perikolitída, zápal tkaniva obklopujúceho hrubé črevo

 • pericolpitis

  - perikolpitída, zápal spojivového tkaniva okolo pošvy

 • pericornealis

  - perikorneálny, nachádzajúci sa okolo rohovky

 • pericoxitis

  - perikoxitída, zápal kostnej štruktúry okolo bedrového kĺbu

 • pericran(i)itis

  - perikran(i)itída, zápal okostice vonkajšej plochy lebky

 • pericranium

  - olebečnica, okostica vonkajšej plochy lebky

 • periculosus

  - nebezpečný

 • pericystitis

  - pericystitída, zápal tkaniva okolo mechúra (močového, žlčového)

 • pericystium

  - pericystium, tkanivo obklopujúce určitú dutinu, mechúr

 • pericytus

  - pericyt, bunka s rozvetvenými výbežkami obklopujúca stenu krvnej kapiláry

 • peridentitis

  - peridentitída, zápal ozubice (správnejšie periodontitis)

 • periderma

  - "periderm, kožička

 • peridesmitis

  - peridesmitída, zápal spojivového väziva okolo väzov

 • peridesmium

  - peridesmium, tkanivo obklopujúce väzy

 • peridiastole

  - peridiastola, obdobie medzi srdcovou systolou a diastolou

 • perididymis

  - perididymis, tuhý väzivový obal semenníka (tunica albuginea testis)

 • periduodenalis

  - periduodenálny, nachádzajúci sa v okolí dvanástnika

 • periduodenitis

  - periduodenitída, zápal tkaniva okolo dvanástnika

 • periduralis

  - peridurálny, týkajúci sa okolia tvrdej mozgovej pleny

 • peridurographia

  - peridurografia, röntgenové vyšetrenie, znázornenie epidurálneho priestoru pomocou kontrastnej látky

 • periectomia

  - peridectomia, periektómia, peridektómia, operačné odstránenie časti tkaniva okolo rohovky

 • periencephalitis

  - periencefalitída, zápal mozgových obalov

 • periencephalomeningitis

  - periencefalomeningitída, zápal mozgovej kôry a mozgových plien

 • perienteritis

  - perienteritída, zápal viscerálnej pobrušnice v oblasti tenkého čreva

 • perifocalis

  - perifokálny, nachádzajúci sa okolo ložiska

 • perifollicularis

  - perifolikulárny, nachádzajúci sa okolo folikulu

 • perifolliculitis

  - perifolikulitída, zápal tkaniva okolo mazových a vlasových mieškov, najmä v oblasti vlasatej časti hlavy

 • perifunicularis

  - perifunikulárny, situovaný okolo semenného povrazca

 • perigangliitis

  - perigangliitída, zápal tkaniva okolo nervovej uzliny

 • perigastricus

  - perigastrický, týkajúci sa okolia žalúdka

 • perigastritis

  - perigastritída, zápal viscerálnej pobrušnice žalúdka

 • perigenitalis

  - perigenitálny, situovaný v okolí rodidiel

 • periglandularis

  - periglandulárny, nachádzajúci sa v okolí žľazy

 • periglomerulitis

  - periglomerulitída, zápal v okolí obličkových klbiek

 • periglossitis

  - periglositída, zápal tkaniva okolo jazyka

 • periglottis

  - periglotis, sliznica jazyka

 • perignathicus

  - perignatický, situovaný v okolí čeľusti

 • perignosis

  - perignóza, celková informácia o pacientovi, okrem údajov o zdravotnom stave sú tu aj informácie o prostredí, v ktorom žije a o psychosociálnych faktoroch, ktoré na neho pôsobia

 • perihepatitis

  - perihepatitída, zápal peritonea a tkaniva okolo pečene

 • perikard

  - osrdcovník

 • perikarditída

  - zápal osrdcovníka

 • perikaryon

  - "perikaryon, telo neurónu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oo, ero, shd, hrt, zdb, ug, tvx, aie, lpz, rgs, ple, zpe, iafmm, gk, ã opa