Hľadaný výraz "pan" v Lekárskom slovníku

Nájdených 76 výsledkov (1 strana)

 • pan(h)idrosis

  - pan(h)idróza, potenie po celom tele

 • panacea

  - všeliek, metóda používaná na všetko

 • panagglutinatio

  - panaglutinácia, stav, keď za všetkých okolností nastáva aglutinácia

 • panalgia

  - panalgia, bolesť celého tela

 • panangiitis

  - panangiitída, zápal všetkých vrstiev cievnej steny

 • panarícium

  - hnisavý zápal prstov ruky

 • panaritium

  - panaricium, hnisavý zápal prstov ruky

 • panarteriitis

  - panarteriitída, zápal všetkých vrstiev tepnovej steny

 • panarthritis

  - panartritída, zápal viacerých kĺbov, zápal všetkých častí kĺbu

 • panbronchitis

  - panbronchitída, zápal mnohých priedušiek

 • pancardialis

  - pankardiálny, týkajúci sa celého srdca, všetkých vrstiev srdca

 • pancarditis

  - pankarditída, zápal všetkých vrstiev srdca

 • panchondritis

  - panchondritída, mnohopočetný zápal chrupavčitého tkaniva

 • pancre(at)ozyminum

  - pankreatozymín, cholecystokinín, cholecystokinín-pankreozymín, peptid produkovaný sliznicou hornej časti tenkého čreva, vyvolávajúci kontrakciu žlčníka a sekréciu pankreatickej šťavy bohatej na enzýmy

 • pancreas

  - pankreas, slinivka brušná, podžalúdková žľaza

 • pancreat(ic)ocholecystoanastomosis

  - pankreat(ik)ocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie pankreasu so žalúdkom

 • pancreat(ic)oduodenalis

  - pankreat(ik)oduodenálny, týkajúci sa pankreasu a dvanástnika

 • pancreat(ic)oenteroanastomosis

  - pankreat(ik)oenteroanastomóza, umelé spojenie vývodu pankreasu s črevom

 • pancreat(ic)ogastroanastomosis

  - pankreat(ik)ogastroanastomóza, umelé spojenie pankreasu so žalúdkom

 • pancreat(ic)ohepaticus

  - pankreat(ik)ohepatický, týkajúci sa pankreasu a pečene

 • pancreat(ic)ojejunoanastomosis

  - pankreat(ik)ojejunoanastomóza, chirurgické spojenie pankreasu s lačníkom

 • pancreat(ic)olienalis

  - pankreat(ik)olienálny, týkajúci sa pankreasu a sleziny

 • pancreatalgia

  - pakreatalgia, bolesť pankreasu

 • pancreatectomia

  - pankreatektómia, operačné odstránenie pankreasu alebo jeho častí

 • pancreathelcosis

  - pankreathelkóza, hnisavý zápal pankreasu

 • pancreaticus

  - pankreatický, týkajúci sa pankreasu

 • pancreatitis

  - pankreatitída, zápal pankresu

 • pancreatocystotomia

  - pankreatocystotómia, preťatie cysty pankreasu

 • pancreatoduodenectomia

  - pankreatoduodenektómia, odstránenie (časti) pankreasu a priľahlého úseku dvanástnika

 • pancreatofibrosis

  - pankreatofibróza, stlačenie vývodov pankreasu fibrotickými procesmi s obmedzením vonkajšej sekrécie

 • pancreatogenes

  - pankreatogénny, vychádzajúci z pankreasu

 • pancreatographia

  - pankreatografia, röntgenové znázornenie pankreasu pomocou kontrastnej látky

 • pancreatolithectomia

  - pankreatolitektómia, chirurgické odstránenie kameňov z vývodov pankreasu

 • pancreatolithiasis

  - pankreatolitiáza, kamienky v pankrease

 • pancreatolithos

  - pankreatolit, kameň vo vývode pankreasu

 • pancreatolithotomia

  - pakreatolitotómia, chirurgické odstránenie kamienkov z vývodu pankreasu

 • pancreatolysis

  - pankreatolýza, deštrukcia tkaniva pankreasu proteolytickými hormónmi

 • pancreatonecrosis

  - pankreatonekróza, miestne odumretie (časti) pankreasu

 • pancreatopathia

  - pankreatopatia, chorobné procesy pankreasu (všeobecne)

 • pancreatoscopia

  - pankreatoskopia, endoskopické vyšetrenie vývodu pankreasu (je súčasťou endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie)

 • pancreatotomia

  - pankreatotómia, preťatie pankreasu

 • pancytopenia

  - pancytopénia, pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v periférnej krvi

 • pandemia

  - pandémia, rozšírenie infekčného ochorenia na veľkom území

 • pandiculatio

  - pandikulácia, naťahovanie sa (pri zívaní)

 • panencephalitis

  - panencefalitída, označenie pre rôzne formy zápalu mozgu zasahujúci do všetkých štruktúr mozgu

 • panendocarditis

  - panendokarditída, zápal postihujúci viacero alebo všetky srdcové chlopne

 • panhaematocytopenia

  - panhematocytopénia, pancytopénia, pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v periférnej krvi

 • panhyperaemia

  - panhyperémia, zvýšené množstvo telesných tekutín, prekrvenie všetkých štruktúr

 • panhypopituitarismus

  - panhypopituitarismus, nedostatok všetkých hormónov podmozgovej žľazy

 • panhystercolpectomia

  - panhysterkolpektómia, chirurgické odstránenie maternice a pošvy

 • panhysterectomia

  - panhysterektómia, operačné odstránenie celej maternice vrátane krčka

 • panhysterosalpingooophorectomia

  - panhysterosalping(o)ooforektómia, chirurgické odstránenie maternice, vajcovodu a vaječníka

 • panimmunitas

  - panimunita, celková odolnosť organizmu proti chorobám

 • panis

  - chlieb

 • pankreatektómia

  - chirurgické odstránenie pankreasu

 • pankreatopatia

  - ochorenie pankreasu (všeobecne)

 • panktreatitída

  - zápal pankreasu

 • panlobularis

  - panlobulárny, týkajúci sa všetkých lalôčikov (napr. pľúcnych)

 • panmetritis

  - panmetritída, zápal všetkých štruktúr maternice

 • panmyelopathia

  - panmyelopatia, útlm kostnej drene s nedostatkom jednotlivých krvných elementov v periférnej krvi

 • panmyelophthisis

  - panmyeloftíza, útlm kostnej drene s apláziou a s nedostatkom bunkových elementov v periférnej krvi

 • panmyositis

  - panmyozitída, zápal mnohých svalov

 • panneuritis

  - panneuritída, zápal mnohých nervov

 • panniculitis

  - panikulitída, ohraničený alebo difúzny zápal v tukovom tkanive

 • panniculus

  - poduška, vankúš, vankúšik

 • pannus

  - panus, ložisko cievnatého tkaniva na rohovke zápalového pôvodu

 • panophthalmia

  - panoftalmia, zápal všetkých tkanív oka

 • panoptosis

  - panoptóza, poklesnutie všetkých brušných orgánov

 • panosteitis

  - panosteitída, zápal všetkých štruktúr kosti

 • panotitis

  - panotitída, zápal vnútorného, stredného a vonkajšieho ucha

 • panphagia

  - panfágia, chorobná túžba po jedle

 • panphlebitis

  - "panflebitída, zápal všetkých vrstiev žilovej steny

 • panphobia

  - panfóbia, chorobná úzkosť pred všetkým, čo sa deje

 • panplegia

  - panplégia, pamplégia, úplné ochrnutie svalstva

 • pansinusitis

  - pansinusitída, zápal všetkých vedľajších nosových dutín

 • pantanencephalia

  - pantanencefália, úplné vrodené nevyvinutie mozgu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: eco, skr, vnl, ria, let, ��ria, phl, jop, oft, mco, sds, ekl, prv, lop, ssj