Hľadaný výraz "pýr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • pyramidalis

  - pyramidálny, ihlanový

 • pyramis

  - ihlan, pyramída

 • pyreticus

  - vyvolávajúci horúčku

 • pyretogenes

  - pyretogénny, vyvolávajúci horúčku

 • pyretogenesis

  - pyretogenéza, pôvod a príčina horúčky

 • pyretologia

  - pyretológia, medicínsky odbor zaoberajúci sa pôvodom a príčinou horúčky

 • pyretolysis

  - pyretolýza, pozvoľný pokles horúčky

 • pyretotherapia

  - "pyretoterapia, liečba vyvolávaním horúčky

 • pyrexia

  - horúčka, teplota nad 38°C

 • pyrgocephalia

  - pyrgocefália, vežovitá lebka, vysoká, úzka a krátka lebka

 • pyridoxolum

  - pyridoxín, vitamín B6

 • pyrimidinum

  - pyrimidín, stavebná jednotka, báza nukleových kyselín

 • pyrogén

  - látka vyvolávajúca zvýšenie teploty

 • pyrogenes

  - pyrogénny, spôsobujúci vzostup teploty

 • pyroglobulinum

  - pyroglobulín, monoklonálny imunoglobulín, ktorý sa pri zahriatí zráža

 • pyromania

  - pyrománia, chorobná záľuba v ohni

 • pyrophobia

  - pyrofóbia, chorobný strach z ohňa

 • pyrosis

  - pyróza, pálenie záhy

 • r. p. ab.

  - zkratka pre reziduá post abortum (po potrate)

 • r. p. p.

  - skratka pre reziduá post partum (po pôrode)