Hľadaný výraz "organ" v Lekárskom slovníku

Nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • orgán

  - funkčná časť tela organizmu, napríklad mozog, srdce alebo obličky.

 • organela

  - vnútrobunková štruktúra, napríklad mitochondria, chloroplast alebo jadro.

 • organella

  - štruktúrna a funkčná subjednotka cytoplazmy, odlišujúca sa ultraštrukturálnym obrazom, obsahom enzýmov apod.

 • organicus

  - organický, ústrojný, účelne usporiadaný, charakterizovaný anatomickými zmenami v postihnutom tkanive

 • organisatio

  - organizácia, usporiadanie

 • organismus

  - "ústroje, ústrojenstvo, súbor orgánov živočíšneho alebo rastlinného tela

 • organizmus

  - živá bytosť, alebo forma života od mikroskopického mikróba po veľký strom alebo veľrybu.

 • organogenes

  - organogénny, orgánotvorný, orgánového pôvodu

 • organogenesis

  - organogenéza, vývoj, vznik orgánu

 • organogeneticus

  - organogenetický, týkajúci sa vývoja orgánov

 • organographia

  - "organografia, popis orgánov

 • organoides

  - organoidný, vo vzťahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu alebo jeho tkanivu, napodobňujúci orgánové usporiadanie

 • organoidum

  - organoid, bunkové štruktúry, ktoré v bunke nikdy nechýbajú a ktoré majú dôležitú funkciu

 • organologia

  - organológia, náuka o jednotlivých orgánoch a o ich funkciách

 • organonymia

  - organonýmia, názvoslovie telesných orgánov

 • organopathia

  - organopatia, ochorenie orgánu (všeobecne)

 • organopexis

  - organopexa, chirurgické upevnenie orgánu

 • organotherapia

  - organoterapia, liečba výťažkami zo živočíšnych orgánov

 • organotropismus

  - schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán

 • organum

  - orgán, ústrojenstvo

Naposledy hľadané výrazy: