Hľadaný výraz "op" v Lekárskom slovníku

Nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • opacificatio

  - opacifikácia, vývoj zatienenia, zákalu

 • opacitas

  - tieň, zatienenie, zákal

 • opacus

  - zatienený, temný, tmavý, nepriehľadný

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • opalescentia

  - opalescencia, rozptyl svetla spôsobený malými čiastočkami nachádzajúcimi sa v priesvitnej látke

 • opalgia

  - opalgia, neuralgická bolesť očí, tváre

 • opera

  - práca, činnosť

 • operabilis

  - operabilný, vhodný, schopný operácie

 • operarius

  - pracovný

 • operatio

  - operácia, práca, chirurgický výkon

 • operativus

  - "operatívny, výkonný, pohotový, tvorivý

 • operator

  - "operátor, pracovník obsluhujúci počítač

 • opercularis

  - viečkový, pokrievkový, stropný

 • operculatus

  - "majúci viečko, pokrievku

 • operculum

  - viečko, pokrievka, strop

 • operon

  - operón, genetická jednotka pozostávajúca zo susedných génov, ktoré pracujú koordinovane pod spoločným riadením jedného operátora a represora

 • operosus

  - činný, pracovitý, pracný

 • ophiasis

  - ofiáza, vypadávanie vlasov vo forme hadovitých prúžkov

 • ophidiophobia

  - ofidiofóbiea, chorobný strach z hadov

 • ophidismus

  - ofidizmus, otrava hadím jedom

 • ophioglossa

  - ofioglóza, hadí jazyk, rázštep jazyka

 • ophiotoxaemia

  - ofiotoxémia, otrava hadím jedom

 • ophiotoxinum

  - ofiotoxín, hadí jed

 • ophryitis

  - ofryitída, zápal kože v oblasti obočia

 • ophryon

  - ofryón, bod v strede čela

 • ophthalmatrophia

  - oftalmatrofia, atrofia očného bulbu

 • ophthalmectomia

  - oftalmektómia, chirurgické vybratie oka, enukleácia oka

 • ophthalmencephalon

  - oftalmencefalón, zrakové dráhy a zrakové centrum v mozgu

 • ophthalmia

  - oftalmia, zápal oka, hlavne spojovky

 • ophthalmiatria

  - oftalmiatria, liečba očných chorôb

 • ophthalmiatros

  - očný lekár

 • ophthalmicus

  - očný

 • ophthalmoblennorrhoea

  - oftalmoblenorea, kvapavkový zápal očnej spojovky

 • ophthalmocarcinoma

  - oftalmokarcinóm, rakovina oka

 • ophthalmocele

  - oftalmokéla, vysunutie bulbu z očnice smerom dopredu (exophthalmus)

 • ophthalmocentesis

  - oftalmocentéza, chirurgické nabodnutie oka

 • ophthalmodynamographia

  - oftalmodynamografia, prístrojové zaznamenávanie tlaku v cievach sietnice

 • ophthalmodynamometria

  - "oftalmodynamometria, meranie tlaku v cievach očnej sietnice

 • ophthalmodynamometron

  - "oftalmodynamometer, prístroj na meranie tlaku v cievach očnej sietnice

 • ophthalmologia

  - oftalmológia, náuka o oku a jeho chorobách, očné lekárstvo

 • ophthalmomalacia

  - oftalmomalácia, rozpad oka

 • ophthalmometria

  - oftalmometria, meranie zakrivenia rohovky

 • ophthalmometron

  - oftalmometer, prístroj na meranie zakrivenia rohovky

 • ophthalmomycosis

  - oftalmomykóza, očné ochorenie spôsobené hubami

 • ophthalmomyiasis

  - oftalmomyióza, postihnutie oka mušími larvami

 • ophthalmomyographia

  - oftalmomyografia, priame vyšetrenie a grafické znázornenie funkcie očných svalov

 • ophthalmomyositis

  - oftalmomyozitída, zápal vonkajších očných svalov

 • ophthalmomyotomia

  - oftalmomyotómia, chirurgický zákrok, ktorý sa týka očných svalov

 • ophthalmopathia

  - oftalmopatia, ochorenie oka (všeobecne)

 • ophthalmophacometron

  - oftalmofakometer, prístroj na meranie optickej mohutnosti šošovky

 • ophthalmophthisis

  - oftalmoftíza, zvraštenie očného bulbu

 • ophthalmoplegia

  - oftalmoplégia, obrna očných svalov

 • Ophthalmoplegia totalis

  - oftalmoplégia celková, úplná, ochrnutie všetkých okohybných svalov

 • ophthalmoplegicus

  - oftalmoplegický, týkajúci sa alebo spôsobujúci ochrnutie okohybných svalov

 • ophthalmorrhagia

  - aoftalmorágia, krvácanie do vnútra oka

 • ophthalmorrhexis

  - oftalmorexia, roztrhnutie očného bulbu

 • ophthalmorrhoea

  - oftalmorea, hlienový alebo hnisavý výtok z oka

 • ophthalmos

  - oko

 • ophthalmoscopia

  - oftalmoskopia, vyšetrovanie očného pozadia oftalmoskopom

 • ophthalmostasis

  - oftalmostáza, fixácia očného bulbu pomocou prístroja (oftalmostatu) v určitej polohe, čím sa zabráni nežiadúcim pohybom oka počas operácie

 • ophthalmostatometron

  - oftalmostatometer, prístroj určujúci polohu oka

 • ophthalmotomia

  - oftalmotómia, chirurgický zásah, ktorý sa týka obalových častí oka

 • ophthalmotonometria

  - oftalmotonometria, meranie vnútroočného tlaku

 • ophthalmotropometron

  - oftalmotropometer, prístroj na meranie funkcie okohybných svalov

 • ophthalmovascularis

  - oftalmovaskulárny, týkajúci sa očných ciev

 • opiatum

  - opiát, liek obsahujúci ópium alebo jeho alkaloidy

 • opioid

  - látka podobná ópiu

 • opiomania

  - opiománia, chorobný návyk na opiáty

 • opiophagia

  - opiofágia, chronické užívanie ópia alebo látok obsahujúcich ópium

 • opisthencephalon

  - opistencefalón, horný úsek rombencefala pozostávajúci z mozočka, mosta a útvarov uložených medzi nimi

 • opisthion

  - opistión, zadný stredný bod veľkého otvoru (foramen magnum) záhlavnej kosti

 • opisthocranion

  - opistokranión, najzadnejšie miesto temennej časti hlavy

 • opisthodontia

  - opistodoncia, postavenie dolných rezákov príliš vzadu za hornými rezákmi, čeľustná nepravidelnosť

 • opisthognathia

  - opistognatia, nápadne ustupujúca horná čeľusť

 • opisthorchiosis

  - opistorchióza, poškodenie pečene a žlčovodov vyvolané motolicou Opisthorchis felineus a O. viverini

 • opisthotonus

  - opistotonus, oblúkovité prehnutie tela dozadu pri kŕčoch chrbtového svalstva

 • opistotonus

  - oblúkovité prehnutie tela dozadu spôsobené kŕčom chrbtového svalstva

 • opium

  - ópium, šťava z nezrelých makovíc obsahujúca rôzne alkaloidy

 • oplodnenie

  - z lat. - fertilizácia - sexuálne splynutie (fúzia)

 • opodidymus

  - opodidymus, opodymus, monštrum s jedným telom a dvoma vzadu zrastenými hlavami, oddelenými v oblasti očí

 • opotherapia

  - opoterapia, používanie výťažkov, sekrétov z tkanív na liečbu iného organizmu

 • oppilatio

  - opilácia, upchatie, zápcha

 • opponens

  - oponujúci, opačný, protivný, stojací proti

 • opportunismus

  - oportunizmus, zmýšľanie a konanie prispôsobené okolnostiam, meniace sa podľa potreby, prospechárstvo

 • opportunus

  - oportúnny, potenciálne patogénny, infekčný

 • oppositio

  - "opozícia, opačné stanovisko, protikladné snaženie

 • oppositus

  - protiľahlý

 • oppressio

  - opresia, stiesnenosť, pocit stiesnenosti

 • oppressivus

  - opresívny, potláčajúci, tiesnený, stiesnený

 • opresia

  - pocit stiesnenosti, stiesnenosť

 • opsiuria

  - opsiúria, zvýšené vylučovanie moča počas hladovania v porovnaní so stavom pri normálnom príjme jedla

 • opsomania

  - opsománia, chorobná túžba po zvláštnych pokrmoch

 • opsomenorrhoea

  - opsomenorea, oneskorená menštruácia

 • opsoninum

  - opsonín, látka schopná urýchliť fagocytózu (napr. sérový komplement)

 • opticochiasmaticus

  - optikochiazmatický, týkajúci sa zrakových nervov a ich kríženia

 • opticociliaris

  - optikociliárny, týkajúci sa zrakového nervu a riasnatého telesa

 • opticopupillaris

  - optikopupilárny, týkajúci sa zrakových nervov a zrenice

 • opticus

  - optický, očný, zrakový

 • optimalis

  - optimálny, najlepší, najlepšie vyhovujúci

 • optimum

  - najlepší, najvýhodnejší stav, podmienka, okolnosť

 • optimus

  - najlepší, najvhodnejší

 • optomeninx

  - optomeninx, sietnica

 • optometria

  - optometria, meranie a hodnotenie ostrosti zraku, stanovenie defektu a určenie korekcie defektu pomocou okuliarov

 • optometron

  - optometer, prístroj na meranie zrakovej ostrosti

 • optomyometron

  - optomyometer, prístroj na meranie sily vonkajších očných svalov

 • optotypos

  - optotyp, tabuľka na stanovenie zrakovej ostrosti

 • opus

  - dielo, práca, činnosť

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ošťať, ruma, beã, dpa, avc, grã ã, apf, ctq, ša, vir, iks, opäť, zil, bv, zrk
Slovník skratiek: kpp, gsp, pry, iný, t07, lq, ggy, e326, nc, sfa, Ã¥ uba, �� mec, robí, spl, bi