Hľadaný výraz "oe" v Lekárskom slovníku

Nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • oecologia

  - ekológia, náuka o vzťahu organizmov k prostrediu a o vzťahoch medzi organizmami v určitom prostredí
  - ekológia, náuka o vzťahoch a vzájomnom pôsobení organizmu a prostredia

 • oecomania

  - ekománia, forma duševnej poruchy charakterizovaná narušenými domácimi vzťahmi

 • oecophobia

  - ekofóbia, chorobný strach z vedenia domácnosti

 • oecosystema

  - ekosystém, živé organizmy a určitá oblasť, v ktorej existujú

 • oedema

  - edém, opuch, nahromadenie tekutiny, moku v tkanivách

 • oedematisatio

  - edematizácia, tvorba opuchov

 • oedematogenes

  - edematogenny, vyvolávajúci opuch

 • oedematosus

  - edematózny, opuchnutý

 • Oedipus complexus

  - oidipovský komplex, vo Freudovom učení, potlačený erotický vzťah syna k matke

 • oenomania

  - enománia, blúznenie pijanov

 • oesophagalgia

  - ezofagalgia, bolesť pažeráka

 • oesophagealis

  - ezofageálny, pažerákový

 • oesophagectasis

  - ezofagektázia, rozšírenie pažeráka

 • oesophagectomia

  - ezofagektómia, chirurgické odstránenie (časti) pažeráka

 • oesophageus

  - ezofagický, pažerákový, patriaci k pažeráku

 • oesophagismus

  - ezofagizmus, kŕčovité stiahnutie pažeráka

 • oesophagitis

  - ezofagitída, zápal pažeráka

 • oesophagobronchialis

  - ezofagobronchiálny, týkajúci sa pažeráka a priedušiek

 • oesophagocardialis

  - ezofagokardiálny, týkajúci sa pažeráka a kardie žalúdka

 • oesophagocardiogramma

  - ezofagokardiogram, záznam akčných srdcových potenciálov zo sagitálnej roviny pomocou elektródy zavedenej do pažeráka

 • oesophagocardiographia

  - ezofagokardiografia, metóda na snímanie akčných srdcových potenciálov, vyžadujúca zavedenie elektródy do pažeráka

 • oesophagocele

  - ezofagokéla, abnormálne rozšírenie pažeráka, vydutina na pažeráku

 • oesophagocologastroanastomosis

  - ezofagokologastroanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka so žalúdkom s interpozíciou hrubého čreva

 • oesophagoduodenoanastomosis

  - ezofagoduodenoanastomóza, operačné spojenie pažeráka s dvanástnikom

 • oesophagodynia

  - ezofagodýnia, bolesť pažeráka

 • oesophagoenteroanastomosis

  - ezofagoenteroanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka s tenkým črevom

 • oesophagogastrectomia

  - ezofagogastrektómia, odstránenie časti pažeráka a žalúdka

 • oesophagogastricus

  - ezofagogastrický, týkajúci sa pažeráka a žalúdka

 • oesophagogastroanastomosis

  - ezofagogastroanastomóza, operačné spojenie pažeráka so žalúdkom

 • oesophagogastroplastike

  - ezofagogastroplastika, chirurgické odstránenie zúženia (achalázie) prechodu medzi pažerákom a žalúdkom

 • oesophagogastroscopia

  - ezofagogastroskopia, endoskopické vyšetrovanie pažeráka a žalúdka

 • oesophagogramma

  - ezofagogram, röntgenový záznam, snímok pažeráka s použitím kontrastnej látky

 • oesophagographia

  - ezofagografia, röntgenové znázornenie pažeráku s použitím kontrastnej látky

 • oesophagojejunoanastomosis

  - ezofagojejunoanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka s lačníkom (strednou časťou tenkého čreva)

 • oesophagomalacia

  - ezofagomalácia, zmäknutie stien pažeráka (napr. následkom nekrózy)

 • oesophagomycosis

  - ezofagomykóza, plesňové ochorenie pažeráka

 • oesophagomyotomia

  - ezofagomyotómia, chirurgické zásah na svalovej stene pažeráka

 • oesophagopathia

  - ezofagopatia, ochorenie pažeráka (všeobecne)

 • oesophagoplastike

  - ezofagoplastika, plastická operácia pažeráka

 • oesophagoptosis

  - ezofagoptóza, pokles pažeráka

 • oesophagorrhagia

  - ezofagorágia, krvácanie z pažeráka

 • oesophagosalivatio

  - ezofagosalivácia, nadmerné slinenie pri ochorení pažeráka

 • oesophagoscopia

  - ezofagoskopia, vyšetrovanie pažeráka zrakom pomocou endoskopu (fibroskopu)

 • oesophagospasmus

  - ezofagospazmus, kŕč svaloviny pažeráka

 • oesophagostenosis

  - ezofagostenóza, zúženie pažeráka

 • oesophagostomia

  - ezofagostómia, chirurgické vyústenie pažeráka na povrch tela, vytvorenie umelého ústia pažeráka

 • oesophagotomia

  - ezofagotómia, chirurgické otvorenie pažeráka

 • oesophagotrachealis

  - ezofagotracheálny, pažerákovopriedušnicový, týkajúci sa pažeráka a priedušnice

 • oesophagus

  - ezofagus, pažerák

 • oestradiolum

  - hormón vznikajúci vo vaječníku patriaci do skupiny estrogénov
  - estradiol, hormón vaječníka s estrogénnym účinkom

 • oestrogenum

  - estrogén, ženský pohlavný hormón patriaci medzi steroidy
  - estrogén, steroidný hormón produkovaný vaječníkmi

 • oestronum

  - estrón, hormón patriaci k estrogénom

 • oestrosus

  - vášnivý, náruživý

 • oestruatio

  - estruácia, vášnivá túžba, pohlavná túžba

 • oestrus

  - "pohlavná túžba, pud, vášeň
  - ruja, opakujúce sa obdobie, kedy samice savcom pripúšťajú pohlavný styk

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cnel, vvp, čer, stj, ruk, minž, mcv, rad ã ã, huv, ceecs, cvp, tdo, fawc, rzj, dto