Hľadaný výraz "ob" v Lekárskom slovníku

Nájdených 66 výsledkov (1 strana)

 • Obavy

  - myšlienky často automatického a negatívne nabitého charakteru. Nadmerné robenie si starostí a prežívanie obáv môže súvisieť s výskytom úzkostnej poruchy, najmä generalizovanej úzkostnej poruchy.

 • obcaecatio

  - obcekácia, čiastočná slepota

 • obdormitio

  - " ""uspávanie končatín"", znecitlivenie končatín tlakom na senzibilné nervy"

 • obducens

  - lekár vykonávajúci pitvu

 • obductio

  - obdukcia, pitva vykonávaná na zistenie príčiny smrti

 • obductus

  - obalený

 • obduratio

  - obdurácia, stvrdnutie

 • obehová sústava

  - sústava, prostredníctvom ktorej sa rozvádza po celom tele kyslík a živiny a zbierajú sa odpadové látky. V obehovej sústave koluje tekutina, napríklad krv, ktorú poháňa osobitný orgán – srdce.

 • obelion

  - obelión, antropologický bod v mieste kríženia šípového šva so spojovacou líniou foramina parietalia

 • obesitas

  - obezita, tučnota

 • obesus

  - obézny, tučný

 • obex (obiex)

  - "hrádza, prekážka, závora

 • obfuscatio (offuscatio)

  - obfuskácia, zatemnenie

 • obiectivitas

  - objektivita, nezaujatosť, nestrannosť, objektívnosť

 • obiectivus

  - objektívny, dokázaný vyšetrovacími metódami, nestranný, nezaujatý v jednaní a postojoch

 • obiectum

  - objekt, predmet

 • obitus

  - zánik, zničenie, smrť

 • oblatio

  - ponúknutie, poskytnutie

 • obligatio

  - obligácia, záväzok

 • obligatorius

  - obligatórny, záväzný, povinný, nutný

 • obliquitas

  - oblikvita, šikmá, sklonená poloha

 • obliquus

  - šikmý

 • obliterácia

  - upchatie, uzavretie

 • obliterans

  - obliterujúci, upchávajúci (napr. priesvit tepny)

 • obliteratio

  - obliterácia, uzavretie, upchatie dutín, priechodu ciev väzivovým tkanivom, často následkom zápalu a aterosklerózy

 • oblivio

  - zabúdanie, zabudnutie

 • oblongatus

  - predĺžený

 • oblongus

  - predĺžený, prehĺbený

 • obmedzený na pohlavie

  - znak, ktorý je vyjadrený len u príslušníkov jedného pohlavia, hoci nie je X-viazaný.

 • obnubilatio

  - obnubilácia, bezvedomie, mrákotný stav, mdloba

 • obnubilus

  - temný, tmavý

 • obscenitas

  - obscenita, neslušnosť, oplzlosť

 • obscenus

  - obscénny, oplzlý

 • obscuratio

  - obskurácia, zatemnenie, zákal

 • obscurus

  - temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý

 • obsedans

  - obsedantný, vyznačujúci sa vtieravými myšlienkami

 • observácia

  - pozorovanie

 • observans

  - pozorujúci

 • observatio

  - pozorovanie, pozornosť

 • obsesný

  - neodbytný, posadnutý, nutkavý

 • obsess(iv)us

  - obses(ív)ny, posadnutý, nutkavý

 • obsessio

  - obsesia, nutkavá myšlienka, stav, keď jedna myšlienka stále zaplňuje myseľ, a to i napriek úsiliu potlačiť túto myšlienku

 • obsolens

  - obsoletný, zastaralý

 • obsolescentia

  - obsolescencia, zostarnutie, opotrebovanie, úbytok funkcií

 • obstetricius

  - pôrodnícky

 • obstetrix

  - pôrodná asistentka

 • obstinatio

  - neústupnosť, vzdorovitosť

 • Obstipácia

  - zápcha

 • obstipans

  - upchávajúci, uzatvárajúci

 • obstipatio

  - obstipácia, zápcha, upchatie

 • obstipus

  - sklonený, sklopený, nakláňajúci sa na stranu

 • obstructio

  - obštrukcia, uzavretie, prekážka, nepriechodnosť

 • obstructivus

  - obštruktívny, obštrukčný, uzatvárajúci, upchávajúci

 • obstructus

  - upchatý, uzavretý, neprístupný

 • obstruens

  - uzavierajúci, zatarasujúci

 • obtectus

  - prikrytý, zakrytý, chránený

 • obtentus

  - zastretý, predstieraný

 • obtundens

  - otupujúci, oslabujúci

 • obturans

  - upchávajúci, uzatvárajúci

 • obturatio

  - obturácia, upchatie, uzavretie

 • obturator

  - upchávač

 • obturatorius

  - upchávajúci, uzatvárajúci, týkajúci sa uzavretého otvoru

 • obturatus

  - uzavretý, upchatý, nepriechodný

 • obturujúci

  - upchávajúci, uzatvárajúci

 • obtusio

  - zoslabenie, otupenie

 • obtusus

  - otupený, oslabený, slabý

Naposledy hľadané výrazy: