Hľadaný výraz "oťo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 70 výsledkov (1 strana)

 • otobaropathia

  - otobaropatia, poškodenie ucha vyvolané zmenou tlaku vzduchu

 • otoblenorrhoea

  - aotoblenorea, hlienovo hnisavý výtok z ucha

 • otocephalia

  - otocefália, jedinec s ušami posunutými ku spodine hlavy, s nevyvinutou dolnou čeľusťou a chybným vytvorením úst

 • otoconia (statoconia)

  - otokóniá, otolity, vápenaté telieska v otolitovom orgáne (sacculus a utriculus) vestibulárneho aparátu

 • otodynia

  - otodýnia, bolesť v uchu

 • otoencephalitis

  - otoencefalitída, zápal mozgu spôsobený generalizáciou zápalu stredného ucha

 • otogenes

  - otogénny, ušného pôvodu

 • otogénny

  - pochádzajúci z ucha

 • otolaryngologia

  - otolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa chorobami uší a hrtana

 • otoliquorrhoea

  - otolikvorea, výtok mozgovomiešneho moku zo zvukovodu

 • otolithiasis

  - otolitiáza, ušné kamienky, tvorba tvrdých vápenatých konkrementov v strednom uchu

 • otolithos

  - otolit, kryštály uhličitanu vápenatého v perilymfe utrikulu a sakulu, pôsobiace v súvislosti so zmenou pohybu tela tlakom na zmyslový epitel

 • otologia

  - otológia, náuka o stavbe a funkciách ucha a jeho chorobách, náuka o ušnom lekárstve

 • otomastoiditis

  - otomastoiditída, zápal ucha a bradavkového výbežku

 • otomyasthenia

  - otomyasténia, slabosť svalov upínajúcich sa na stredoušné kostičky

 • otomycosis

  - otomykóza, plesňové ochorenie ucha (zvukovodu)

 • otomyiasis

  - otomyióza, zápalové ochorenie stredného ucha vyvolané usídlením lariev dvojkrídlového hmyzu v zvukovode (časté v trópoch)

 • otoneuralgia

  - otoneuralgia, bolesť ucha nervového pôvodu

 • otoneurasthenia

  - otoneurasténia, oslabenie sluchu na nervovom podklade

 • otopathia

  - otopatia, ochorenie ucha, ušná choroba (všeobecne)

 • otopexis

  - otopexia, korekcia odstávajúcich uší

 • otopharyngeus

  - otofaryngeálny, týkajúci sa hltana a stredného ucha

 • otopiesis

  - otopiéza, zmena tlaku v strednom uchu spôsobujúca vtiahnutie bubienka

 • otoplastica

  - otoplastika, plastická operácia ušnice

 • otopyorrhoea

  - otopyorea, hnisavý výtok z ucha

 • otorea

  - výtok z ucha pri zápale

 • otorhinolaryngologia

  - otorinolaryngológia, náuka o ušných, nosových a krčných chorobách

 • otorhinologia

  - otorinológia, náuka o ušných a nosových chorobách

 • otorinolaryngológ

  - lekár špecializujúci sa na ucho, nos, hrdlo

 • otorrhagia

  - otorágia, krvácanie z ucha, krvný výron z ucha

 • otorrhoea

  - otorea, výtok z ucha pri zápalových ochoreniach

 • otosalpinx

  - sluchová trubica (Eustachova)

 • otosclerosis

  - otoskleróza, ochorenie, ktoré vedie k patologickej fixácii strmienka v oválnom okienku, a tým aj k prevodovej poruche sluchu

 • otoscopia

  - otoskopia, vyšetrovacia metóda ucha (hlavne bubienka) priamym pozorovaním

 • otoscopos

  - otoskop, ušné zrkadielko, optický prístroj na priame vyšetrenie zvukovodu a bubienka

 • otostroboscopia

  - otostroboskopia, bezprostredné pozorovanie kmitov bubienka pomocou špeciálneho prístroja

 • ototomia

  - ototómia, preťatie bubienka, chirurgický výkon na uchu

 • ototoxicita

  - jedovatosť pre sluch

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • cholang(o)itis

  - cholang(o)itída, zápal žlčových ciest

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • pelvi(o)lithotomia

  - pelvilitotómia, preťatie obličkovej panvičky za účelom odstránenia kamienkov

 • pelvi(o)scopia

  - pelviskopia, priame vyšetrenie panvových orgánov

 • proct(o)eurynter

  - prokt(o)eurynter, gumový balónik naplnený vodou používaný na roztiahnutie konečníka

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný

 • py(o)encephalus

  - pyoencefalus vonkajší, prevalenie hnisu do subarachnoideálneho priestoru

 • pyoseptic(o)aemia

  - pyoseptik(o)émia, zaplavenie krvi baktériami, ktoré sú z časti naviazané na krvné tromby, pri strate kontroly organizmu nad infekciou

 • rhachi(o)pagus

  - rachi(o)pagus, jedince spojené chrbticou

 • rhachi(o)tomia

  - rachi(o)tómia, chirurgické otvorenie chrbtice, chrbticového kanála

 • sial(o)adenitis

  - sialoadenitída, zápal slinnej žľazy

 • staphyl(o)aemia

  - stafyl(o)émia, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphyl(o)oedema

  - stafyl(o)edém, opuchom podmienené zväčšenie čapíka

 • sulf(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • sulf(o)hydrogenismus

  - sulf(o)hydrogenizmus, otrava sírovodíkom (hydrogenium sulfuratum)

 • sulph(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • tabac(o)ismus

  - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom

 • therm(o)aesthesia

  - term(o)estézia, citlivosť na teplo, schopnosť vnímania tepla

 • thromb(o)embolia

  - tromb(o)embólia, uvoľnenie krvnej zrazeniny do krvného obehu

 • thromb(o)embolismus

  - tromb(o)embolická choroba, tvorba trombov v žilách s ich uvoľnením a zanesením do pľúc

 • top(o)aesthesia

  - topoestézia, presná lokalizácia dotykových vnemov