Hľadaný výraz "nu" v Lekárskom slovníku

Nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • nubecula

  - "obláčik, mierny zákal očnej rohovky po zápale

 • nubes

  - mrak, oblak, temnota

 • nubilitas

  - nubilita, pohlavné dospievanie

 • nubilus

  - zamračený, temný

 • nucha

  - väz, znak, šija

 • nuchalis

  - väzový, šijový

 • nuclearis

  - "nukleárny, jadrový, týkajúci sa bunkového alebo atómového jadra

 • nucleasis

  - nukleáza, enzým štiepiaci fosfodiesterové väzby reťazcov nukleových kyselín

 • nucleatio

  - nukleácia, fyzikálne alebo chemické zmeny s tvorbou kondenzačných jadier (vypadávanie krystálov v roztoku)

 • nucleicus

  - nukleový, jadrový

 • nucleiformis

  - nukleiformný, jadrovitý, tvaru jadra

 • nucleinum

  - nukleín, zlúčenina zložená z jednej alebo viacerých molekúl proteínu s kyselinou nukleovou

 • nucleoidum

  - "nukleoid, vnútorná časť nádorového RNA-vírusu, pozostávajúceho z RNA obklopenej bielkovinovým obalom

 • nucleolaris

  - nukleolárny, týkajúci sa jadierka

 • nucleolonema

  - nukleolonéma, štruktúra dokázateľná v jadierku, pravdepodobne RNA (ribonukleová kyselina) zložením zodpovedajúca pars granulosa nucleoli

 • nucleolus

  - jadierko

 • nucleonicus

  - nukleonický, vzťahujúci sa k (atómovému) jadru a jeho reakcii

 • nucleoplasma

  - nukleoplazma, vnútorný obsah bunkového jadra, karyolymfa

 • nucleoproteides

  - nukleoproteidy, makromolekulové komplexné látky obsahujúce nukleové kyseliny a bázické proteíny, tvoria jadrovú hmotu bunky

 • nucleosidum

  - nukleozid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu a ribózy, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

 • nucleotidum

  - nukleotid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu, ribózy a kyseliny fosforečnej, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

 • nucleus

  - jadro
  - jadro; riadiace centrum bunky. Obsahuje DNA , ktorá je nositeľom dedičných vlastností prenášaných z jednej generácie na druhú.

 • nudismus

  - nudizmus, obnažovanie

 • nudomania

  - nudománie, chorobná chuť, vášeň ukazovať sa odhalený

 • nudophobia

  - nudofóbia, chorobný strach z odhaľovania sa

 • nudus

  - nahý, obnažený, holý

 • nukleotid

  - molekula, ktorá sa skladá z dusíkovej bázy, 5-uhlíkového cukru a fosfátovej skupiny. Nukleová kyselina vzniká polymerizáciou množstva nukleotidov.

 • nukleozóm

  - základná jednotka štruktúry DNA v procese kondenzácie chromatínu. Podrobnosti v texte.

 • nulipara

  - žena, ktorá ešte nikdy nerodila

 • nulligravida

  - nuligravida, žena, ktorá ešte nebola tehotná

 • nullipara

  - nulipara, žena, ktorá ešte nerodila

 • nullipotens

  - nulipotentný, neschopný akéhokoľvek výkonu

 • nullisomia

  - nulizómia, úplné chýbanie jedného chromozómového páru v diploidnom jadre

 • nullus

  - žiadny

 • numerabilis

  - spočitateľný

 • numeratio

  - numerácia, počítanie, číslovanie

 • numericus

  - numerický, číselný

 • numerosus

  - početný

 • numinularis

  - nummularius, numulárny, peniažtekovitý

 • nummiformis

  - numiformný, tvaru, podoby mince, okrúhly

 • nuptialis

  - nupciálny, svadobný

 • nutans

  - kývajúci, nakláňajúci

 • nutatio

  - nutácia, kývanie, nakláňanie

 • nutricius

  - živiaci, vyživujúci

 • nutrimentum

  - potrava, výživa

 • nutritio

  - nutrícia, výživa

 • nutritivus

  - nutritívny, nutričný, výživný, vyživujúci

 • nutrix

  - dojka, pestúnka, vychovávateľka, živiteľka

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hmn, časť, delãƒâ, cg, zsc, pkg, szo, zsv, ä, crm, dzk, sdj, vkf, zwl, knm