Hľadaný výraz "no" v Lekárskom slovníku

Nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • nocardia

  - nokardia, mikroorganizmus zo skupiny aktinomycet

 • nocardiosis

  - nokardióza, ochorenie vyvolané nokardiami, postihuje väčšinou pľúca

 • nociceptívny

  - zachycujúci škodlivé podnety

 • nociceptivus

  - nociceptívny, schopný zachytiť a preniesť bolestivé podnety

 • nociceptor

  - nociceptor, receptor sprostredkujúci vnímanie bolesti pri poranení

 • noctambulismus

  - noktambulizmus, námesačnosť

 • noctiphobia

  - noktifóbia, chorobný strach z noci

 • nocturia

  - noktúria, časté močenie v noci

 • nocturnalis

  - nočný

 • nodalis

  - nodálny, uzlový, uzlovitý

 • nodositas

  - uzlovitosť

 • nodosus

  - uzlovitý, bohatý na uzlíky

 • nodularis

  - nodulárny, uzlovitý

 • nodulus

  - uzlík, jadro, hrbolček

 • nodus

  - uzol

 • noma

  - vlhká sneť tváre, nekrotický rozpad mäkkých častí v orofaciálnej oblasti

 • nomenclatura

  - nomenklatúra, súbor názvov, názvoslovie

 • nominatio

  - nominácia, menovanie

 • nomogramma

  - nomogram, grafické znázornenie vzťahov medzi premennými hodnotami

 • nomotopicus

  - nomotopný, nachádzajúci sa na správnom fyziologickom mieste v tele

 • non

  - ne (zápor)

 • non-Hodgkin lymphoma

  - malígny lymfóm ne-Hodgkinovho typu (lymfosarkóm, retikulosarkóm apod.)

 • nonadhaerens

  - nonadherentný, nepriliehajúci, nepriľnavý

 • nonagesimus

  - deväťdesiaty

 • noncapsulatus

  - neopuzdrený

 • noncellularis

  - noncelulárny, nebunkový

 • nonciliatus

  - bezriasový, bez riasiniek

 • nondisiunctio

  - nondisjunctio, nondisjunkcia, nerozchádzavosť, neoddelenie chromozómov pri bunkovom delení

 • nondisjunkcia

  - zlyhanie oddelenia sa chromozómov jedného páru počas anafázy bunkového cyklu, takže sa obidva chromozómy dostanú do tej istej dcérskej bunky.

 • nonfenestratus

  - bez fenestrácií, bez otvorov

 • nonglandularis

  - nonglandulárny, bezžľázový

 • nongranularis

  - neobsahujúci zrnká

 • nongranulocytus

  - biela krvinka bez zrniek v plazme (agranulocyt)

 • nonigravida

  - žena deväťkrát tehotná

 • noninfectio

  - noninfekcia, vyhýbanie sa akémukoľvek styku s infekciou

 • nonipara

  - žena rodiaca deviaty raz

 • nonplacentalis

  - bez placenty (aplacentalis)

 • nonrotatus

  - neotočený

 • nonstriatus

  - nepruhovaný, bez prúžkov

 • nonus

  - deviaty

 • nonvasculosus

  - bezcievny, avaskulárny

 • nonverbalis

  - neverbálny, neviazaný na slovo

 • nootropicum

  - nootropikum, psychofarmakum ovplyvňujúce kvalitu vedomia a myslenia zlepšením energetického metabolizmu neurónov

 • nootropikum

  - psychofarmakum, ktoré ovplyvňuje kvalitu vedomia a myslenia zlepšením metabolizmu nervového tkaniva

 • noradrenalín

  - katecholamín, hormón drene nadobličky

 • noradrenalinum

  - noradrenalín, katecholamín, arterenol, demetylovaný adrenalín, hormón drene nadobličky

 • noradrenergný

  - týkajúci sa noradrenalínu

 • norma

  - pravidlo, predpis

 • normalis

  - normálny, pravidelný, prirodzený, bežný, podľa predpisu upravený

 • normalisatio

  - "normalizácia, stanovenie jednotných predpisov

 • normergia

  - normergia, normálna reakcia organizmu na podráždenie

 • normoblastos

  - normoblast, nezrelá červená krvinka (ale obsahujúca jadro) normálnej veľkosti, vývojový stupeň erytrocytu-normocytu

 • normocephalia

  - normocefália, hlava normálnych rozmerov, normálna veľkosť hlavy

 • normochromia

  - "normochrómia, normálne sfarbenie, normálne množstvo farbiva

 • normocyt

  - normálna červená krvinka

 • normocytus

  - normocyt, normálna červená krvinka (čo do veľkosti, množstva farbiva)

 • normoglycaemia

  - normoglykémia, normálna hladina glukózy v krvi

 • normokinospermium

  - normokinospermia, normálna pohyblivosť spermií

 • normoproteinaemia

  - normoproteinémia, normálne množstvo proteínu v krvi

 • normosomia

  - normosomia, normálny vzrast tela

 • normosthenuria

  - "normostenúria, moč normálnej špecifickej hmotnosti

 • normotensio

  - normotenzia, normálny tlak (krvný)

 • normotenzia

  - normálny krvný tlak

 • normothermia

  - normotermia, normálna telesná teplota

 • normotonia

  - normotónia, normálne napätie svalových vlákien, ciev, nervov

 • normotopia

  - normotopia, normálne uloženie orgánov

 • normovolaemia

  - normovolémia, normálny objem krvi

 • nosoagnosia

  - nozoagnózia, porucha vnímania chorobných zmien na vlastnom tele (napr. pri hemiplégii)

 • nosocomialis

  - nozokomiálny, nemocničný

 • nosogeographia

  - nozogeografia, náuka o zemepisnom rozšírení choroby

 • nosologia

  - nozológia, náuka o triedení ochorení, systematický popis ochorení

 • nosomania

  - nozománia, chorobné presvedčenie o tom, že mám nejakú chorobu

 • nosophilia

  - nozofília, chorobná túžba po chorobe, chorobná túžba byť chorý

 • nosophobia

  - nozofóbia, chorobný strach z chorôb

 • nostalgia

  - nostalgia, smútok, túžba po predchádzajúcom známom prostredí (domove, vlasti, ľuďoch)

 • nostras

  - našinec, náš, z našej zeme

 • nota

  - známka, znamenie

 • notalgia

  - nostalgia, bolesť v chrbte

 • notanencephalia

  - notanencefália, jedinec s rudimentárnym mozgom uloženým v krčnej oblasti so súčasným rázštepom lebky a chrbtice

 • nothus

  - nepravdivý, nepravý, falošný

 • notochorda

  - chrbtová struna

 • notochordalis

  - notochordálny, vzťahujúci sa chrbtovej strune

 • notodynia

  - notodýnia, bolesti v chrbte

 • notomelia

  - notomélia, vývojová odchýlka s nadpočetnými končatinami na chrbte

 • notomyelitis

  - notomyelitída, zápal miechy

 • notoricus

  - notorický, stálý, trvalý, neprestávajúci

 • notus

  - známy, slávny

 • novies

  - deväťkrát

 • novitas

  - novota

 • novošľachtenec

  - nová vyšľachtená odroda

 • novum

  - novinka, niečo nového

 • noxa

  - škoda, porucha, škodlivina, príčina vyvolávajúca ochorenie

 • noxinum

  - noxín, produkt rozkladu nekrotického tkaniva

 • noxius

  - škodlivý, zhubný

 • nozokomiálny

  - nemocničný, získaný v nemocnici

 • nozológia

  - náuka o triedení chorôb, systematický opis chorôb

 • akostné víno

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Obohacovanie sa bude robiť podľa tohto predpisu pre biele vína najviac do 22 °NM a pre červené najviac do 24 °NM.

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • jablčno–mliečna fermentácia

  - biochemický proces, ktorým sa baktériami transformuje chuťovo tvrdá kyselina jablčná na chuťovo mäkšiu kyselinu mliečnu a oxid uhličitý

 • kyslé víno

  - víno s vyššou kyslosťou; pri vyššej koncentrácii kyselín degustátor pociťuje v ústach ostrú až drsnú chuť vína

 • neuro(no)phagia

  - neuro(no)fágia, pohlcovanie porušených alebo zanikajúcich alebo rozpadnutých nervových buniek

 • neuro(no)phagus

  - neuro(no)fág, gliová bunka schopná pohlcovať porušené alebo rozpadnuté nervové bunky

 • nízko alkoholické víno

  - nápoj vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína

 • plné víno

  - víno s bohatou odrodovou arómou, harmonickým pomerom jednotlivých zložiek, (pri červených vínach najmä kyselín a trieslovín), ktoré pôsobia vyvážene v chuti a zanechávajú pekný dojem

 • reduktívne víno

  - víno vyrobené technológiou, ktorá minimalizuje pôsobenie vzduchu

 • regionálne víno

  - označenie vína s chráneným zemepisným označením, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 15 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu.

 • šumivé víno

  - víno vyrobené druhotným kvasením, ktoré môže prebiehať vo fľašiach (méthode traditionale), v tankoch (méthode charmat) alebo transverzným spôsobom (méthode transvals)

 • ťažké víno

  - prívlastok charakterizujúci plné, chuťovo výrazné až unavujúce víno

 • tokajské víno

  - žlté víno vyrobené z tokajských odrôd (Furmint, Lipovina, Muškát žltý) oxidatívnou technológiou

Naposledy hľadané výrazy: