Hľadaný výraz "n n" v Lekárskom slovníku

Nájdených 101 výsledkov (1 strana)

 • aldosterón

  - hormón kôry nadobličky

 • Alergén

  - látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu

 • anión

  - záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny

 • antigén

  - cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok
  - akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je schopná s týmito protilátkami reagovať.

 • antigén HY

  - substancia lipoproteínového typu. produkcia tohto antigénu je závislá na prítomnosti Y chromozómu, v embryonálnom vývoji je potrebný pre vývoj pohlavných žliaz vo varlatách

 • antikodón

  - trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA

 • antiproliferačný

  - pôsobiaci proti deleniu buniek, proti rozmnožovaniu buniek

 • bilirubín

  - žlčové farbivo

 • bočná čiara

  - zmyslový orgán tiahnuci sa po bokoch tela rýb. Ryba pomocou neho cíti chvenie a pohyby vody.

 • bután

  - nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy; alkán

 • chromatín

  - nukleoproteínové vlákna, z ktorých sa skladajú chromozómy.

 • co(n)nexens

  - spájajúci, zlučujúci

 • con(n)exio

  - spojenia, styk, vplyvná známosť

 • con(n)exus

  - spoj, úzke spojenie

 • diktyotén

  - fáza prvého meiotického delenia, v ktorej ľudské vajíčko pretrváva od neskoršieho obdobia fetálneho života až do ovulácie.

 • dominantný gén

  - gén je dominantný vtedy, ak je jeho prejav rovnaký u heterozygotov aj u homozygotov

 • efedrín

  - prirodzený alkaloid používaný ako liečivo. Rozšiřuje priedušky, zrýchľuje srdcovú činnosť, zvyšuje krvný tlak, pôsobí povzbudivo na činnosť mozgu. V minulosti sa používal ako antiastmatikum. Je to výťažok z rastliny Ephedra vulgaris.

 • endotoxín

  - jed pochádzajúci z tela bakterií

 • Estrogén

  - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

 • exón

  - úsek prerušovaného génu, ktorého sekvencia je prítomná aj v upravenej mediátorovej RNA, a teda kóduje bielkovinu.

 • exotoxín

  - jed vylučovaný baktériami do okolia

 • feromón

  - chemická vnútrodruhová prchavá látka, pomocou ktorej komunikujú niektoré druhy hmyzu, dôležitá napr. pri vzájomnom informovaní o možnosti párenia
  - pachová látka vytvorená živočíchom a vylúčená do prostredia, ktorá ovplyvňuje správanie iných jedincov toho istého druhu.

 • gén

  - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.

 • glykogén

  - polysacharid, živočíšny škrob ukladaný v tele ako zásobná látka

 • halucinogén

  - látka spôsobujúca halucinácie

 • hemoglobín

  - červené krvné farbivo červených krviniek prenášajúce kyslík

 • hepatotoxín

  - látka poškodzujúca pečeň

 • heptalín

  - chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov

 • heterokaryón

  - bunka s dvoma jadrami, ktorá vznikla fúziou dvoch geneticky odlišných buniek.

 • hydrokortizón

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hypermangán

  - manganistan draselný v kryštalickej podobe, používaný na dezinfekciu a v chemickom priemysle

 • Imunoglobulín

  - látka bielkovinovej povahy, ktorá napomáha obrane organizmu

 • Inkubačná doba

  - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby

 • Inkubačný čas (doba)

  - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov

 • intrón

  - úsek génu, ktorý sa síce pôvodne transkribuje, ale v procese úpravy primárneho transkriptu sa vyštiepi.

 • karcinogén

  - látka (podnet), ktorá vyvoláva rakovinu.

 • kardiorespiračný

  - týkajúci sa srdca a dýchacieho ústrojenstva

 • katecholamín

  - sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)

 • katión

  - ión s kladným elektrickým nábojom

 • kazeín

  - číridlo s kladným elektrickým nábojom, ktoré sa používa na odstránenie zoxidovanej vône a chuti vína

 • kodón

  - triplet troch báz v molekule DNA alebo RNA, ktorý podmieňuje aminokyselinu.

 • kogazín

  - zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina

 • kolagén

  - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive

 • konzumpčný

  - spotrebný

 • korigovateľný

  - schopný úpravy, napravení, vylepšení

 • kryptón

  - chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr

 • kyselina jablčná

  - nachádza sa v mušte, nadzemných orgánoch viniča; je menej stála ako kyselina vínna, v priebehu prezrievania bobúľ rýchlo oxiduje

 • lantán

  - chemický prvok, biely ťažný kov, značka La

 • lyzín

  - aminokyselina chemicky viazaná v bielkovinách

 • Mahón Menorca

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 38%. Pôvodom z Menorca, Španielska

 • melanín

  - pigment, ktorý podmieňuje farbu tkanív (kože, vlasov, očí)

 • multivitamín

  - preparát obsahujúci viacero vitamínov

 • mutačná frekvencia

  - frekvencia vzniku mutácie na danom lokuse. Vyjadruje sa v mutáciách na gamétu a lokus za generáciu.

 • mutagén

  - chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ
  - faktor, ktorý zvyšuje mutačnú frekvenciu tým, že spôsobuje zmeny DNA.

 • N

  - chemická značka dusíka (nitrogenium)

 • n.

  - "skratka pre nerv
  - septum, priehradka, ohrada

 • naftén

  - nasýtený uhľovodík, ktorý sa nachádza v rope a používa sa v chemickom priemysle

 • náhodné kríženie

  - výber partnera bez ohľadu na jeho genotyp. V populácii s náhodným spôsobom výberu partnera nie je frekvencia rozličných typov kríženia oplyvnená frekvenciou sledovaných génov.

 • nemý gén

  - mutovaný gén, ktorý nemá zistiteľný fenotypový prejav.

 • neón

  - chemický prvok, vzácny plyn

 • neurocirkulačný

  - týkajúci sa nervového a cievneho systému

 • neurotoxín

  - nervový jed, látka poškodzujúca nervový systém

 • névus

  - materské znamienko

 • nízko alkoholické víno

  - nápoj vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína

 • noradrenalín

  - katecholamín, hormón drene nadobličky

 • onkogén

  - látka vyvolávajúca vznik nádorového bujnenia
  - jeden z malého počtu normálnych génov stavovcov, ktoré sú veľmi konzervatívne počas evolúcie, ich aktivita je zvýšená pri mnohých typoch rakoviny u človeka.

 • orgán

  - funkčná časť tela organizmu, napríklad mozog, srdce alebo obličky.

 • Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

  - komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

 • patogén

  - pôvodca, príčina choroby

 • pohlavný chromatín

  - chromatínová hrudka v jadre interfázovej bunky väčšiny cicavcov vrátane človeka. Tvorí ho inaktivovaný chromozóm X. Zdravá žena má X-chromatín, a teda je za fyziologických okolností X-pozitívna, zdravý muž nemá X-chromatín, a je teda za fyziologických okolností X-negatívny. Synonymum - Barrovo teliesko.

 • predilekčný

  - najčastejšie sa objavujúci na určitom mieste

 • premenstruačný

  - vyskytujúci sa pred menštruáciou

 • preskripčný

  - nariadený, predpísaný

 • progesterón

  - steroidný hormón corpus luteum (žltého telieska)

 • propán

  - plynný uhľovodík vznikajúci pri niektorých chemických procesoch, používaný ako chemická surovina, pohonná látka, na vykurovanie a pod.

 • proteín

  - veľmi dôležité látka, ktorá sa vyskytuje výlučne v živej alebo v bývalej živej hmote. Väčšina bielkovín sa skladá z reťazca asi 20 rozličných druhov navzájom spojených aminokyselín . Bielkoviny sú základné stavebné a funkčné látky, z ktorých sú vytvorené napríklad vlasy, nechty, koža, svaly a časti buniek, ako membrány alebo enzýmy.

 • pseudogén

  - inaktívny gén jednej génovej rodiny. Vznikol mutáciou pôvodne aktívneho génu. Ide o revolučný relikt.

 • pyrogén

  - látka vyvolávajúca zvýšenie teploty

 • quotie(n)s

  - koľko krát

 • redukčné delenie

  - nazýva sa tak prvé meiotické delenie, keďže v tomto štádiu sa počet chromozómov redukuje z diploidného počtu na haploidný.

 • reprodukčná zdatnosť

  - pomer medzi príspevkom jedincov s určitým genotypom ku genofondu nasledujúcej generácie vo vzťahu ku priemernej populačnej pravdepodobnosti frekvencie tohto génu.

 • Respiračné ochorenie

  - ochorenie dýchacích ciest

 • respiračný

  - týkajúci sa dýchania

 • reštrikčná mapa

  - lineárne usporiadanie miest, na ktorých štiepia DNA rôzne reštrikčné enzýmy.

 • reštrikčný enzým

  - nukleáza, ktorá rozoznáva špecifickú sekvenciu DNA a v jej mieste štiepi reťazce DNA. Využíva sa v metódach rbiombinovanej DNA.

 • spoločné gény

  - gény, ktoré zdedili dvaja jedinci od spoločného predka.

 • štruktúrový gén

  - gén, ktorý kóduje akúkoľvek RNA, alebo proteínový produkt okrem regulátora.

 • Substitučná liečba

  - nahradenie, v tomto prípade, prirodzených sĺz umelými

 • teratogén

  - fyzikálny alebo chemický faktor prostredia vyvolávajúci vznik vrodenej poruchy
  - látka vyvolávajúca znetvorenie plodu počas vývoja
  - faktor, ktorý spôsobuje alebo zvyšuje incidenciu kongenitálnych malformácií.

 • terminačný kodón

  - jeden z troch kodónov (UAG, UAA, UGA), ktoré zapríčiňujú ukončenie syntézy proteínu.

 • Testosterón

  - je mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch, u ženy sa v menších množstvách tvorí vo vaječníkoch a v nadobličkách.

 • tračník

  - hrubé črevo

 • zárodočná línia

  - bunková línia, z ktorej pochádzajú gaméty.

 • zmyslový orgán

  - orgán, ktorý informuje živočícha o určitých vlastnostiach okolitého prostredia a o dianí okolo neho alebo v jeho vlastnom tele a vysiela jemné elektrické nervové vzruchy. Napríklad zmyslovým orgánom zraku je oko.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hã ã, cnpo, red, qvc, nmt, tas, pt, dvk, zzg, abw, mw, era, hpb, crd, pay