Hľadaný výraz "nä" v Lekárskom slovníku

Nájdených 170 výsledkov (2 strán)

 • Na

  - chemická značka sodíka (natrium)

 • naeviformis

  - néviformný, tvaru materského znamienka

 • naevocellularis

  - névocelulárny, z névových buniek

 • naevogenes

  - névogénny, névového pôvodu, vzniknutý, vytvorený z névu

 • naevoides

  - névoidný, podobný névu

 • naevus

  - materské znamienko

 • naftén

  - nasýtený uhľovodík, ktorý sa nachádza v rope a používa sa v chemickom priemysle

 • náhodné kríženie

  - výber partnera bez ohľadu na jeho genotyp. V populácii s náhodným spôsobom výberu partnera nie je frekvencia rozličných typov kríženia oplyvnená frekvenciou sledovaných génov.

 • nakvášanie

  - parciálna časť procesu kvasenia pri výrobe červeného vína, kedy je hroznový mušt v kontakte so šupkami pomletých bobúľ

 • nanismus

  - nanizmus, trpasličí vzrast

 • nanocephalia

  - nanocefália, malá hlava (vo všetkých rozmeroch)

 • nanocormia

  - nanokormia, vývojová odchýlka charakterizovaná abnormálne malým trupom v pomere ku končatinám

 • nanoides

  - nanoidný, trpasličí

 • nanomelia

  - nanomélia, vývojová odchýlka charakterizovaná abnormálne krátkymi končatinami

 • nanos

  - trpaslík

 • nanosomia

  - nanozómia, trpasličí vzrast, trpaslíctvo

 • narcissismus

  - narcizmus, pohlavná úchylka, pohlavná záľuba v sebe samom, vo vlastnom tele, napr. pri pohľadu do zrkadla

 • narcoanalysis

  - narkoanalýza, zvláštna forma zisťovania predchorobia s použitím narkotík

 • narcolepsia

  - narkolepsia, záchvaty imperatívneho spánku krátkeho trvania, často počas sústredenej činnosti

 • narcomania

  - narkománia, chorobná túžba po omamných látkach a ich užívaní s následnou chorobnou závislosťou

 • narcosis

  - narkóza, celkové znecitlivenie vyvolané účinkom narkotík

 • narcoticus

  - uspávajúci, omamujúci, tlmiaci bolesť, znecitlivejúci

 • naris

  - nosová dierka

 • nasalis

  - nosový

 • nasalitas

  - nazalita, rozprávanie nosom (rhinolalia)

 • nascens

  - rodiaci sa, vznikajúci

 • nasciturus

  - má sa narodiť, ešte nenarodený

 • nasion

  - kraniometrický bod v strednej čiare frontonazálneho švu

 • nasoantralis

  - nazoantrálny, týkajúci sa nosa a čeľustnej dutiny

 • nasobronchialis

  - nazobronchiálny, týkajúci sa nosovej dutiny a priedušiek

 • nasociliaris

  - nazociliárny, týkajúci sa nosa a obočia

 • nasofrontalis

  - nazofrontálny, týkajúci sa nosa a čela

 • nasogastralis

  - nazogastrálny, týkajúci sa nosa a žalúdka

 • nasolabialis

  - nazolabiálny, nosovoperový, týkajúci sa nosa a perí

 • nasolacrimalis

  - nazolakrimálny, nosovoslzný

 • nasomaxillaris

  - nazomaxilárny, týkajúci sa nosa a hornej čeľusti

 • nasomentalis

  - nazomentálny, týkajúci sa nosa a brady

 • nasooralis

  - nazoorálny, týkajúci sa nosa a úst

 • nasopalatinus

  - nazopalatinný, týkajúci sa nosa a podnebia

 • nasopharyngeus

  - nazofaryngeálny, nosovohltanový

 • nasopharyngitis

  - nazofaryngitída, zápal sliznice nosohltana

 • nasopharynx

  - nosohltan

 • nasoseptalis

  - nazoseptálny, týkajúci sa nosovej prepážky

 • nasosinusitis

  - nazosinusitída, zápal nosovej sliznice a tvárových dutín

 • nasotrachealis

  - nazotracheálny, týkajúci sa nosa a priedušnice

 • nasus

  - nos

 • natalis

  - natálny, týkajúci sa narodenia, pôrodu

 • natalitas

  - "natalita, pôrodnosť

 • naticephalia

  - naticefália, hlava rozdelená viditeľnou brázdou medzi hornými okrajmi temenných kostí (často pri vrodenej syfilitíde)

 • natiformis

  - natiformný, slimákovitý

 • natimortalitas

  - natimortalita, pomer živo a mŕtvo narodených detí

 • natio

  - narodenie, pôrod

 • nativitas

  - "nativita, narodenie, pokolenie, generácia

 • natívny

  - nezmenený, prirodzený, v prírodnom stave

 • nativus

  - natívny, nezmenený, prirodzený, v prírodnom stave

 • natraemia

  - natrémia, hladina sodíka v krvi

 • natrium

  - sodík, prvok zn. Na

 • natriuria

  - natriúria, natriuréza, vylučovanie sodíka močom

 • natura

  - príroda, prirodzená povaha

 • naturalia

  - naturálie, plody potrebné na výživu

 • naturalis

  - prírodný, prirodzený, pôvodný

 • naturalisatio

  - naturalizácia, prispôsobenie, udomácnenie organizmu v novom prostredí

 • naturaliter

  - prirodzene, od prírody

 • natus

  - narodený

 • naupathia

  - naupatia, morská choroba

 • nausea

  - morská choroba, nevoľnosť, nutkanie na vracanie

 • nauseosum

  - prostriedok vyvolávajúci nevoľnosť, nutkanie na vracanie

 • nauzea

  - nevoľnosť, ktorá predchádza zvracaniu

 • navicularis

  - loďkovitý, loďkový, člnkovitý

 • navicularthritis

  - navikulartritída, zápal člnkovitého kĺbu

 • nazálne

  - nosom, nosovou dutinou

 • aldosterón

  - hormón kôry nadobličky

 • Alergén

  - látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu

 • anión

  - záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny

 • antigén

  - cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok
  - akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je schopná s týmito protilátkami reagovať.

 • antigén HY

  - substancia lipoproteínového typu. produkcia tohto antigénu je závislá na prítomnosti Y chromozómu, v embryonálnom vývoji je potrebný pre vývoj pohlavných žliaz vo varlatách

 • antikodón

  - trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA

 • antiproliferačný

  - pôsobiaci proti deleniu buniek, proti rozmnožovaniu buniek

 • bilirubín

  - žlčové farbivo

 • bočná čiara

  - zmyslový orgán tiahnuci sa po bokoch tela rýb. Ryba pomocou neho cíti chvenie a pohyby vody.

 • bután

  - nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy; alkán

 • chromatín

  - nukleoproteínové vlákna, z ktorých sa skladajú chromozómy.

 • co(n)nexens

  - spájajúci, zlučujúci

 • con(n)exio

  - spojenia, styk, vplyvná známosť

 • con(n)exus

  - spoj, úzke spojenie

 • diktyotén

  - fáza prvého meiotického delenia, v ktorej ľudské vajíčko pretrváva od neskoršieho obdobia fetálneho života až do ovulácie.

 • dominantný gén

  - gén je dominantný vtedy, ak je jeho prejav rovnaký u heterozygotov aj u homozygotov

 • efedrín

  - prirodzený alkaloid používaný ako liečivo. Rozšiřuje priedušky, zrýchľuje srdcovú činnosť, zvyšuje krvný tlak, pôsobí povzbudivo na činnosť mozgu. V minulosti sa používal ako antiastmatikum. Je to výťažok z rastliny Ephedra vulgaris.

 • endotoxín

  - jed pochádzajúci z tela bakterií

 • Estrogén

  - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

 • exón

  - úsek prerušovaného génu, ktorého sekvencia je prítomná aj v upravenej mediátorovej RNA, a teda kóduje bielkovinu.

 • exotoxín

  - jed vylučovaný baktériami do okolia

 • feromón

  - chemická vnútrodruhová prchavá látka, pomocou ktorej komunikujú niektoré druhy hmyzu, dôležitá napr. pri vzájomnom informovaní o možnosti párenia
  - pachová látka vytvorená živočíchom a vylúčená do prostredia, ktorá ovplyvňuje správanie iných jedincov toho istého druhu.

 • gén

  - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.

 • glykogén

  - polysacharid, živočíšny škrob ukladaný v tele ako zásobná látka

 • halucinogén

  - látka spôsobujúca halucinácie

 • hemoglobín

  - červené krvné farbivo červených krviniek prenášajúce kyslík

 • hepatotoxín

  - látka poškodzujúca pečeň

 • heptalín

  - chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov

 • heterokaryón

  - bunka s dvoma jadrami, ktorá vznikla fúziou dvoch geneticky odlišných buniek.

 • hydrokortizón

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hypermangán

  - manganistan draselný v kryštalickej podobe, používaný na dezinfekciu a v chemickom priemysle

 • Imunoglobulín

  - látka bielkovinovej povahy, ktorá napomáha obrane organizmu

 • Inkubačná doba

  - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby

 • Inkubačný čas (doba)

  - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov

 • intrón

  - úsek génu, ktorý sa síce pôvodne transkribuje, ale v procese úpravy primárneho transkriptu sa vyštiepi.

 • karcinogén

  - látka (podnet), ktorá vyvoláva rakovinu.

 • kardiorespiračný

  - týkajúci sa srdca a dýchacieho ústrojenstva

 • katecholamín

  - sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)

 • katión

  - ión s kladným elektrickým nábojom

 • kazeín

  - číridlo s kladným elektrickým nábojom, ktoré sa používa na odstránenie zoxidovanej vône a chuti vína

 • kodón

  - triplet troch báz v molekule DNA alebo RNA, ktorý podmieňuje aminokyselinu.

 • kogazín

  - zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina

 • kolagén

  - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive

 • konzumpčný

  - spotrebný

 • korigovateľný

  - schopný úpravy, napravení, vylepšení

 • kryptón

  - chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr

 • kyselina jablčná

  - nachádza sa v mušte, nadzemných orgánoch viniča; je menej stála ako kyselina vínna, v priebehu prezrievania bobúľ rýchlo oxiduje

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: źima, zi, sco, mys, kn, ot, cjk, zpe, tkr, chb, mrp, ism, zzu, rto,
Slovník skratiek: hyp, tcr, k55, c67, sg, pzr, luh, mph, vt, b02, mkj, eks, udi, mkp, f69