Hľadaný výraz "mul" v Lekárskom slovníku

Nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • muliebria

  - muliebria, ženské pohlavné orgány

 • mulier

  - žena

 • multangulus

  - mnohohranný, mnohouhlý

 • multiarticularis

  - multiartikulárny, mnohokĺbový

 • multicellularis

  - multicelulárny, mnohobunkový

 • multicuspidatus

  - mnohocípový, mnohohrotový

 • multicysticus

  - multicystický, mnohodutinový

 • multifaktoriálny

  - podmienený viacerými faktormi s malými účinkom. Činitele môžu byť genetické aj negenetické. Tiež polygénový.

 • multifidus

  - rozoklaný

 • multifissus

  - rozoklaný, rozštiepený

 • multifocalis

  - multifokálny, mnoholožiskový, viacložiskový

 • multifokálny

  - mnoholožiskový, viacložiskový

 • multiformis

  - multiformný, mnohotvárny

 • multiformný

  - mnohotvarý

 • multiglandularis

  - multiglandulárny, mnohožľazový

 • multigravida

  - žena opakovane tehotná (tiež multipara)

 • multilateralis

  - multilaterálny, mnohostranný

 • multilobaris

  - multilobárny, mnoholalokový, viaclalokový

 • multilobatio

  - mnoholaločnatosť

 • multilobatus

  - mnoholaločnatý

 • multilobularis

  - multilobulárny, mnoholalôčikový

 • multilobulatus

  - rozčlenený na množstvo lalokov

 • multilocularis

  - multilokulárny, mnohomiestny, na mnohých miestach sa vyskytujúci

 • multimorbiditas

  - multimorbidita, súčasný výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca

 • multinodalis

  - multinodálny, mnohouzlový, opatrený mnohými uzlami

 • multinuclearis

  - multinukleárny, mnohojadrový

 • multiovulatorius

  - multiovulatórny, mnohovajíčkový

 • multipara

  - viacnásobná rodička, žena po niekoľkých pôrodoch

 • multiparitas

  - multiparita, viacrodosť

 • multipartialis

  - multiparciálny, mnohopočetný, obsahujúci viac častí

 • multiplex

  - mnohopočetný, mnohonásobný

 • multiplicatio

  - multiplikácia, zmnoženie, znásobenie

 • multiplicitas

  - multiplicita, mnohopočetný výskyt (napr. choroby) v rovnakú dobu, u toho istého jedinca

 • multipolaris

  - multipolárny, obsahujúci veľa pólov, výbežkov

 • multisegmentalis

  - multisegmentálny, mnohoúsekový

 • multitubercularis

  - multituberkulárny, mnohohrbolkový

 • multivitamín

  - preparát obsahujúci viacero vitamínov

 • multus

  - mnohý, početný, obtiažny

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: triáž, tuk, pav, cat, fi, zgy, rozpo, luv, pzo, ada, minag, snpa, čaj, pdp, lu