Hľadaný výraz "mor" v Lekárskom slovníku

Nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • mora

  - predĺženie, oneskorenie, odklad

 • morbiditas

  - morbidita, chorobnosť, počet chorôb v pomere k počtu obyvateľstva v určitom časovom období

 • morbidný

  - chorobný, úpadkový

 • morbidus

  - morbídny, chorobný

 • Morbier

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • morbificans

  - morbifikantný, spôsobujúci chorobu

 • morbilli

  - osýpky

 • morbilliformis

  - morbiliformný, podobný osýpkám (napr. exantém, charakteristický pre osýpky, ale vyskytujúci sa i u iných chorôb)

 • morbilloides

  - morbiloidný, podobný osýpkam

 • morbillosus

  - morbilózny, osýpkový

 • morbosus

  - chorobný

 • morbus

  - choroba, ochorenie

 • moria

  - mória, nadmerné prejavy veselia ako následok duševnej poruchy alebo organického psychosyndrómu

 • moribundus

  - umierajúci

 • morodochium

  - ústav duševne chorých

 • morositas

  - morozita, mrzutosť

 • morosus

  - morózny, mrzutý, nevrlý, nevľúdny

 • morphaea

  - morfea, kožné ložisko pri ohraničenej sklerodermii (ložiská stuhnutej kože)

 • morphinismus

  - morfinizmus, návyk na používanie morfia, chronická otrava morfiom

 • morphinomania

  - morfinománia, chorobná túžba po užívaní morfia

 • morphinum

  - morfin, alkaloid ópia

 • morphogenes

  - morfogénny, pôsobiaci na tvarový vývoj organizmu

 • morphogenesis

  - morfogenéza, vývoj normálnych i patologických štruktúr organizmu, diferenciácia buniek zárodku s vytvorením určitých tkanív a orgánov

 • morphogeneticus

  - morfogenetický, dávajúci vznik určitému tvaru

 • morphologia

  - morfológia, náuka o tvare a forme tela a jeho orgánov

 • morphologicus

  - morfologický, týkajúci sa tvaru a štruktúry tela

 • morphosis

  - morfóza, utváranie tvarovej skladby organizmu alebo jeho časti

 • mors

  - smrť. Mors biologica biologická smrť, trvalé zastavenie životne dôležitých funkcií. Mors clinica klinická smrť, zastavenie životne dôležitých funkcií, ktoré je možné ešte obnoviť

 • morsus

  - poranený pohryznutím

 • mortalis

  - smrteľný

 • mortalita

  - úmrtnosť, udávaná počtom úmrtí v pomere k počtu obyvateľov

 • mortalitas

  - mortalita, úmrtnosť, pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období

 • mortifer

  - smrtonostný, smrtiaci, smrť spôsobujúci

 • mortificatio

  - mortifikácia, odumretie niektorých častí orgánu, tkaniva (nekróza)

 • mortinatalis

  - mortinatálny, mrtvo narodený

 • mortinatalitas

  - mortinatalita, počet mrtvo narodených detí na 1000 živo narodených

 • mortuus

  - mŕtvy

 • morula

  - morula, včasné vývojové štádium oplodneného vajíčka, guľovitý útvar podobný moruši

Naposledy hľadané výrazy: