Hľadaný výraz "mono" v Lekárskom slovníku

Nájdených 65 výsledkov (1 strana)

 • monoaminoxidasis

  - monoaminoxidáza, MAO, enzým rozkladajúci v tkanivách katecholamíny

 • monoandria

  - monandria, jednomužstvo (opak polyandrie), súžitie jednej ženy s jedným mužom

 • monoarticularis

  - monoartikulárny, jednokĺbový, týkajúci sa jedného kĺbu

 • monoblastos

  - monoblast, nezrelý monocyt

 • monobrachia

  - monobrachia, vrodená jednorukosť, vyvinutie len jednej ruky

 • monobrachius

  - človek s jednou hornou končatinou, rukou

 • monocellularis

  - monocelulárny, jednobunkový, týkajúci sa jednej bunky

 • monocentricus

  - monocentrický, s jedným stredom (centrom)

 • monocephalia

  - monocefália, monocefalus, jedinec s jednou hlavou a dvoma telami

 • monochoriatus

  - majúci jednu klkatú blanu. Gemelli monochoriati jednovaječné dvojčata majúce jednu spoločnú klkatú blanu (vonkajší zárodočný obal)

 • monochromasia

  - monochromázia, monochromatopsia, jednofarebnosť, vnímanie jednej farby, čiastočná farbosleposť

 • monochromaticus

  - monochromatický, jednofarebný

 • monochromator

  - monochromátor, optický prístroj k získaniu monochromatického svetla o jednej vlnovej dĺžke

 • monocrotia

  - monokrócia, normálny tvar tepovej krivky

 • monocularis

  - monokulárny, jednooký, týkajúci sa jedného oka

 • monocultura

  - "monokultúra, pestovanie jedného druhu organizmu

 • monoculus

  - "monokulus, človek s jedným vidiacim okom

 • monocytoides

  - monocytoidný, monocytu podobná bunka

 • monocytopenia

  - monocytopénia, nedostatok monocytov v krvi

 • monocytopo(i)esis

  - monocytopoéza, vývoj monocytu

 • monocytosis

  - monocytóza, zmnoženie monocytov v krvi

 • monocytus

  - monocyt, bunka bielej krvnej rady uplatňujúca sa ako makrofág

 • monodactylia

  - monodaktýlia, vývojová odchylka charakterizovaná vývinom jedného prstu na ruke alebo na nohe

 • monoembryonicus

  - jednozárodočný

 • monoestrosus

  - monoestrový, majúci jednu ruju za rok

 • monofibrillaris

  - monofibrilárny, týkajúci sa jedného vlákna

 • monogamia

  - monogamia, jednoženstvo, sobáš s jednou ženou

 • monogenes

  - "monogénny, jednorodý, vo vzťahu k dedičnosti znaku podmienený alelami jedného génu

 • monogenesis

  - monogenéza, nepohlavné rozmnožovanie

 • monogerminalis

  - monogerminálny, jednozárodočný

 • monoinfectio

  - monoinfekcia, choroba vyvolaná jedným infekčným činiteľom

 • monolateralis

  - monolaterálny, jednostranný, týkajúci sa len jednej strany

 • monolocularis

  - monolokulárny, jednomiestny, jednoložiskový

 • monomania

  - monománia, chorobné upnutie sa na jeden predmet, jednu myšlienku

 • monomolecularis

  - monomolekulový, vzťahujúci sa k jednej molekule

 • monomorphismus

  - monomorfizmus, jednotvárnosť, učenie o nemenlivosti baktérií

 • monomphalia

  - monomfália, jedinec ktorého časti sú spojené pupkom

 • monomyositis

  - monomyozitída, zápal jedného izolovaného svalu

 • mononeuritis

  - mononeuritída, zápal jedného izolovaného nervu

 • mononuclearis

  - mononukleárny, jednojadrový

 • mononucleosis

  - mononukleóza (infekčná), infekčné virusové ochorenie prejavujúce sa horúčkou, zdurením lymfatických uzlín a zmnožením bielych krviniek (monocytov)

 • monoostoticus

  - monoostotický, týkajúci sa jednej kosti

 • monoparesis

  - monoparéza, obrna jednej končatiny

 • monophagia

  - monofágia, návyk na jeden druh stravy

 • monophasia

  - monofázia, porucha reči, obmedzenie slovnej zásoby na jediné slovo alebo vetu

 • monophobia

  - monofóbia, chorobný strach pred samotou

 • monophthalmus

  - monoftalmus, vrodené vyvinutie len jedného oka

 • monophyodontia

  - monofyodoncia, nemenlivosť chrupu, jediný chrup po celý život

 • monoplegia

  - monoplégia, úplná strata hybnosti jednej končatiny, jednej skupiny svalov

 • monoplegicus

  - monoplégický, týkajúci sa ochrnutia jednej končatiny

 • monoploidea

  - monoploídia, výskyt jednej chromozómovej sady v bunke (haploídia)

 • monopus

  - monopódia, vrodené nevyvinutie jednej dolnej končatiny

 • monorchia

  - monorchia, stav, kedy je prítomný iba jeden semenník

 • monosacharidum

  - monosacharid, jednoduchý cukor

 • monosexualis

  - monosexuálny, majúci charakteristiku jedného pohlavia

 • monosomia

  - monozómia, chybanie jedného z párových chromozómov, chromozómová aberácia

 • monospasmus

  - monospazmus, kŕč jedného svalu, jednej svalovej skupiny, jednej končatiny

 • monospermia

  - monospermia, vniknutie jednej spermie do vajíčka

 • monosymptomaticus

  - monosymptomatický, ochorenie prejavujúce sa jediným príznakom

 • monoterapia

  - terapia jedným liekom

 • monovalens

  - monovalentný, univalentný, jednomocný

 • monovalentný

  - chemicky jednomocný

 • monoxidum

  - oxid, ktorý má v molekule jeden atóm kyslíka

 • monozómia

  - chorobný stav, pri ktorom chýba jeden z chromozómov páru, napr. monozómia X, Turnerov syndróm. Existujú aj parciálne monozómie.

 • monozygotné dvojčatá

  - identické dvojčatá, ktoré vznikli z jediného oplodneného vajíčka.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vše, ru, ftt, uiz, oup, zsa, šši, zic, fve, tgf, icp, cvr, ori, icmsa, mng
Slovník skratiek: f34, bab, asf, šik, nre, lod, vye, ft, gač, scees, rl, omã ã ã ã ã ã, b90, lom, c03