Hľadaný výraz "mia" v Lekárskom slovníku

Nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • miasma

  - znečištenie vzduchu škodlivými látkami

 • adnexotómia

  - chirurgické odstránenie adnexov maternice

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe

 • apendektómia

  - chirurgické odstránenie slepého čreva

 • astrochémia

  - náuka o chemickom zložení nebeských telies

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
  - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.

 • bulímia

  - žravosť, chorobná chuť do jedla

 • cholecystektómia

  - chirurgické odstránenie žlčníka

 • cholesterolémia

  - hladina cholesterolu v krvi

 • elektrochémia

  - náuka o prebiehajúcich chemických reakciách vo vzťahu k premenám chemickej a elektrickej energie

 • embolektómia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • fotochémia

  - odbor zaoberajúci sa pôsobením svetla na priebeh chemických reakcií

 • fytochémia

  - náuka o chemickom zložení rastlín a chemických procesoch v nich

 • gastrektómia

  - chirurgické odstránenie celého žalúdka

 • geochémia

  - odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach vody

 • hydrogeochémia

  - náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

 • hyperbilirubinémia

  - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi

 • hypercholesterolémia

  - zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hyperémia

  - prekrvenie, zvýšené množstvo krvi v orgáne alebo v tkanive

 • hyperglykémia

  - zvýšená koncentrácia cukru (glukózy) v krvi

 • hyperlipémia

  - zvýšené množstvo tukov v krvi

 • hyperlipidémia

  - zmnoženie lipidov v krvi

 • hyperurikémia

  - zvýšená hladina kyseliny močovej

 • hypoglykémia

  - znížená hladina cukru (glukózy) v krvi

 • hypokalémia

  - znížená hladina draslíka v krvi

 • hypovolémia

  - zníženie celkového množstva krvi

 • hypoxémia

  - znížená koncentrácia kyslíka v krvi

 • hysterektómia

  - chirurgické odstránenie celej maternice

 • hysterotómia

  - chirurgické otvorenie maternice

 • iatrochémia

  - smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi

 • Ischémia

  - stav, keď určitá časť organizmu nedostáva také množstvo kyslíka (krvi), ktoré je potrebné na jej normálnu funkciu

 • kalcémia

  - hladina vápnika v krvi

 • kalémia

  - hladina draslíka v krvi

 • kolektómia

  - chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

 • kozmochémia

  - náuka o chemických procesoch vo vesmíre

 • laparotómia

  - otvorenie brušnej dutiny

 • leukémia

  - nádorové bujnenie bielych krviniek

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

 • mastektómia

  - chirurgické odstránenie prsníka

 • monozómia

  - chorobný stav, pri ktorom chýba jeden z chromozómov páru, napr. monozómia X, Turnerov syndróm. Existujú aj parciálne monozómie.

 • nefrektómia

  - chirurgické odstránenie obličky

 • nekrektómia

  - chirurgické odstránenie odumretého tkaniva

 • orchiektómia

  - chirurgické odstránenie semenníka

 • pankreatektómia

  - chirurgické odstránenie pankreasu

 • petrochémia

  - chemické spracovanie uhľovodíkov z ropy a zemného plynu; súborné označenie chemického priemyselného odboru zaoberajúceho sa všetkými formami spracovania ropy a jej derivátov

 • plazmochémia

  - náuka o fyzikálnych a chemických reakciách v plazme

 • polypektómia

  - chirurgické odstránenie polypov

 • splenektómia

  - chirurgické odstránenie sleziny

 • strumektómia

  - chirurgické odstránenie štítnej žľazy

 • talasémia

  - dedičná choroba málokrvnosti a rednutia kostí

 • termochémia

  - náuka o tepelných javoch chemických procesov

 • tonzilektómia

  - chirurgické odstránenie mandlí

 • torakotómia

  - chirurgické otvorenia hrudnej dutiny

 • toxémia

  - prítomnosť toxínov v krvi, otrava krvi

 • tracheostómia

  - vyústenie priedušnice navonok

 • tribochémia

  - náuka o chemických procesoch v pevných látkach, súčasť fyzikálnej chémie

 • trizómia

  - stav, pri ktorom sa vyskytujú namiesto obvyklého páru tri chromozómy, ako napr. trizómia 21 (Downov syndróm).

 • trombektómia

  - chirurgické odstránenie trombusu (krvnej zrazeniny) z cievy

 • tyroidektómia

  - chirurgické odstránenie štítnej žľazy

 • urémia

  - hromadenie dusíkatých látok v krvi pri niektorých ochoreniach

 • urikémia

  - chorobné zvýšenie hladiny kyseliny močovej alebo jej soli v krvi

 • virémia

  - prítomnosť vírusov v krvi